93poäng

Sverige

96poäng

Tyskland

Sverige
Tyskland
Vinnare i jämförelsen
vs
vs

53 egenskaper som jämförs

Sverige vs Tyskland

Sverige
Tyskland

Hur skiljer sig Sverige från Tyskland?

 • 2.16x mer skog
  ?

  68.7%vs31.8%
 • 1.3 years längre förväntad livslängd vid födseln
  ?

  82.2 yearsvs80.9 years
 • 3 674.00$ högre BNP per capita
  ?

  54 474.00$vs50800$
 • 0.9 years längre förväntad livslängd vid födseln för kvinnor
  ?

  84.3 yearsvs83.4 years
 • 7.62% lägre grad av vuxenfetma
  ?

  20.6%vs22.3%
 • 76.334% färre bekräftade fall av COVID-19 (totalt)
  ?

  243,129vs1027325
 • 1.58x högre utbildningskostnadern
  ?

  7.6% of GDPvs4.8% of GDP
 • 2.12% högre procentadel internetanvändare
  ?

  91.5%vs89.6%

Hur skiljer sig Tyskland från Sverige?

 • Har allmän sjukförsäkring
  ?
 • 2.9% lägre arbetslöshet
  ?

  3.8%vs6.7%
 • 62.01% lägre ungdomsarbetslöshet
  ?

  6.8%vs17.9%
 • 5.9 fler sjukhussängar per 1000 invånare
  ?

  8.3vs2.4
 • 70.13million fler invånare
  ?

  80.4 miljonervs10.272 miljoner
 • 3.39% högre sjukvårdskostnader
  ?

  11.3% of GDPvs10.93% of GDP
 • 40.5% mer jordbruksmark
  ?

  48%vs7.5%
 • 19.05% högre äkta BNP-tillväxttakt
  ?

  2.5%vs2.1%

COVID-19-statistik

1.bekräftade fall av COVID-19 (totalt)

243,129

1,027,325

Uppdaterad på Sat Nov 28 2020
Det totala antalet bekräftade fall av COVID-19 (coronavirus), såsom rapporterat av Världshälsoorganisationen.
2.dödsfall av COVID-19 (totalt)

6,681

16,172

Uppdaterad på Sat Nov 28 2020
Det totala antalet dödsfall orsakat av COVID-19 (coronavirus), enligt Världshälsoorganisationen.
3.COVID-19 patienter återhämtade sig

0

696,100

Uppdaterad på Sat Nov 28 2020
4.COVID-19 nya fall (totalt)

0

0

Uppdaterad på Sat Nov 28 2020
Det totala antalet nya fall av COVID-19 (coronavirus) sedan den senaste officiella statusrapporten, enligt Världshälsoorganisationen.
5.COVID-19 nya dödsfall

0

0

Uppdaterad på Sat Nov 28 2020
Antalet nya dödsfall som orsakats av COVID-19 (coronavirus), enligt den senaste officiella statusrapporten från Världshälsoorganisationen.
6.COVID-19 fall per 1 miljon invånare

24,013

12,246

Uppdaterad på Sat Nov 28 2020

Geografi

1.skog

68.7%

31.8%

Procentandelen av land som täcks av skog. Skogar spelar en nyckelroll i att avlägsna gifter och att rena luften.
2.jordbruksmark

7.5%

48%

Procentandelen av land som är dedikerat till jordbruk, inklusive åkermark, permanenta odlingar och permenenta betesområden.
3.kustlinje

3 218 km

2 389 km

Den totala längden på gränsen mellan landområdet och havet, inklusive landets öar.
4.totalt vattenområde

39 960 km²

8 350 km²

Landets totala vattenområde, som inkluderar allt vatten inom landet: sjöar, floder, dammar, våtområden, etc.
5.totalt landområde

410 335 km²

348 672 km²

Landets totala landområde (exklusive insjöar och havsvatten). För att få en bättre uppfattning om hur stort landet är kan du jämföra det med en fotbollsplan som mäter 0,007 km².
6.total area

450 295 km²

357 022 km²

Det kan vara trevligt att bo i en stor stad, då ett större område kan erbjuda fler alternativ för boende och besökare.

Demografi

1.total förväntad livslängd vid födseln

82.2 years

80.9 years

Den genomsnittliga förväntande livslängden vid födseln är antalet år som befolkningen i ett land förväntas leva. Denna data reflekterar den övergripande livskvaliteten.
2.förväntad livslängd vid födseln för kvinnor

84.3 years

83.4 years

Den genomsnittliga förväntade livslängden vid födseln för landets kvinnliga befolkning.
3.befolkning

10.27 miljoner

80.4 miljoner

Städer med större befolkning kan ofta erbjuda bättre möjlighet till jobb och alternativ för underhållning. Större städer lockar till sig företag och affärsinvesteringar och är vanligtvis viktiga handels-, kultur- och forskningscenter. Källa: Wikipedia, 2020.
4.befolkningstäthet

23 personer/km²

230 personer/km²

Befolkningstäthet visar befolkning per enhet. Generellt så innebär högre befolkningstäthet lägre livskvalitet. Städer med hög befolkningstäthet anses av vissa vara överbefolkade, även om graden av detta påverkas av faktorer så som bostadskvalitet, infrastruktur och tillgång till resurser. Källa: Wikipedia, 2020.
5.förväntat livslängd vid födseln för män

80.3 years

78.6 years

Den genomsnittliga förväntande livslängden vid födseln för landets manliga befolkning
6.dödstal

9.4/1000

11.8/1000

dödstalet avser det antal årliga dödsfall per 1 000 personer vid mitten av året.

Ekonomi

1.BNP per capita

54 474.00$

50 800.00$

BNP per capita beräknas genom att dividera den totala BNP med antalet människor som bor i landet. En högre BNP per capita indikerar en högre levnadsstandard.
2.arbetslöshetsfrekvens

6.7%

3.8%

Låg arbetslöshet indikerar bättre karriärmöjligheter och ekonomisk tillväxt. Källa: Wikipedia, 2020; stadens officiella statistik, 2020.
3.Ungdomsarbetslöshet

17.9%

6.8%

Antalet unga människor mellan 15-24 års ålder som är arbetslösa under ett visst år. Ungdomsarbetslösheten beräknas som en procentsats av den totala ungdomsarbetsstyrkan.
4.utbildningskostnader

7.6% of GDP

4.8% of GDP

De totala offentliga utbildningskostnaderna. Offentliga utgifter kring utbildning inkluderar direkta kostnader för skolor, universitet och andra lärosäten samt offentliga sidoverksamheter relaterade till utbildning.
5.stadsskuld

40.8% of GDP

63.9% of GDP

Stadsskulden är summan av myndigheternas lån från utlånare inom landet.
6.sjukvårdskostnader

10.93% of GDP

11.3% of GDP

De totala offentliga och privata sjukvårdskostnaderna relaterade till medicinska och sjukvårdande tjänster.

Infrastruktur

1.elektrifieringsgrad

100%

100%

Andelen av befolkningen som har tillgång till elektricitet, både i lands- och stadsmiljö.
2.procentandelen av internetanvändare

91.5%

89.6%

Procentandelen av landets befolkning som använder internet.
3.järnvägsnät

14 127km

33 590km

Landets järnvägsnäts totala längd
4.Vägnät

573 134 km

625 000 km

Den totala längden av landets asfaltsbelagda och icke asfaltbelagda vägar.
5.antal flygplatser

231

539

Närvaron av och antalet flygplatser visar hur bra ansluten staden är med olika internationella destinationer och dess internationella tillgänglighet. Källa: Wikipedia, 2020.
6.inre vattenvägar

2 052 km

7 467 km

Den totala längden på farbara inre vattenvägar.

Livskvalitet

1.har allmän sjukförsäkring
Sverige
Tyskland
Allmän sjukvård är lättare att ha råd med för genomsnittsinvånaren och är vanligtvis garanterad för alla. Källa: stadens officiella hemsida, 2020.
2.Vuxenfetma

20.6%

22.3%

Procentandelen av vuxna som anses ha sjuklig övervikt. En vuxen människa med ett BMI (Boss Mass Index) på minst 30 anses ha fetma. Fetma är ett hälsoproblem som förhöjer risken för kroniska sjukdomar.
3.befolkning med tillgång till förbättrade vattenkällor

100%

100%

Procentandelen av landets befolkning med tillgång till förbättrade drickbara vattenkällor, såsom kranvatten eller skyddade brunnar.
4.sjukhussängar per 1000 invånare

2.4

8.3

Städer med högre antal sjukhussängar per 1000 invånare har möjlighet att ge sjukvård till fler och har vanligtvis bättre utvecklade sjukvårdssystem. Källa: , 2020.
5.läkare per 1 000 människor

5.4/1000

4.21/1000

Antalet läkare (allmänläkare eller specialistläkare) per 1 000 människor. Enligt Världshälsoorganisationen så bör det finnas över 2,3 sjukvårdsarbetare per 1 000 människor för att täcka de grundläggande sjukvårdsbehoven.
6.Förväntad skolgång

19 years

17 years

Den förväntade skolgången (SLE - School life expectancy) är det antal skolår som barn förväntas slutföra. SLE inkluderar grundskolan till högskola.

Vilka är de bästa länder?

Visa allt
This page is currently only available in English.