Bästa teknik- och ingenjörsskolor: 2020 års rankning

Vilka teknik- och ingenjörsskolor är bäst år 2020?

Bästa teknik- och ingenjörsskolor år 2020 (1 - 5)
Jämför teknik- och ingenjörsskolor
Vinnare i jämförelsen
Jämför teknik- och ingenjörsskolor
Vinnare i jämförelsen
MIT School of Engineering
Vinnare i jämförelsen
Division of Engineering and Applied Science
Vinnare i jämförelsen
Cornell College of Engineering
Vinnare i jämförelsen
Yale Faculty of Engineering
Vinnare i jämförelsen
Pratt School of Engineering
Vinnare i jämförelsen
Carnegie Institute of Technology
Vinnare i jämförelsen
Brown School of Engineering
Vinnare i jämförelsen
Whiting School
Vinnare i jämförelsen
Boston College of Engineering
Vinnare i jämförelsen
Case School of Engineering
Bild
MIT School of Engineering
100poäng
Division of Engineering and Applied Science
80poäng
Cornell College of Engineering
75poäng
Yale Faculty of Engineering
73poäng
Pratt School of Engineering
62poäng
Carnegie Institute of Technology
61poäng
Brown School of Engineering
58poäng
Whiting School
55poäng
Boston College of Engineering
37poäng
Case School of Engineering
35poäng
Sammanfattning
Sammanfattning
 • Allmän information (91)
 • Antagning (100)
 • Anläggningar (55)
 • Utmärkelser (100)
 • Avgifter & finansiellt stöd (64)
 • Allmän information (71)
 • Antagning (81)
 • Anläggningar (51)
 • Utmärkelser (59)
 • Avgifter & finansiellt stöd (71)
 • Allmän information (87)
 • Antagning (90)
 • Anläggningar (83)
 • Utmärkelser (72)
 • Avgifter & finansiellt stöd (100)
 • Allmän information (100)
 • Antagning (96)
 • Anläggningar (97)
 • Utmärkelser (90)
 • Avgifter & finansiellt stöd (85)
 • Allmän information (40)
 • Antagning (83)
 • Anläggningar (100)
 • Utmärkelser (46)
 • Avgifter & finansiellt stöd (81)
 • Allmän information (85)
 • Antagning (87)
 • Anläggningar (44)
 • Utmärkelser (48)
 • Avgifter & finansiellt stöd (49)
 • Allmän information (56)
 • Antagning (78)
 • Anläggningar (63)
 • Utmärkelser (38)
 • Avgifter & finansiellt stöd (55)
 • Allmän information (67)
 • Antagning (71)
 • Anläggningar (77)
 • Utmärkelser (34)
 • Avgifter & finansiellt stöd (52)
 • Allmän information (63)
 • Antagning (70)
 • Anläggningar (72)
 • Utmärkelser (39)
 • Avgifter & finansiellt stöd (41)
 • Allmän information (30)
 • Antagning (68)
 • Anläggningar (59)
 • Utmärkelser (12)
 • Avgifter & finansiellt stöd (50)
Fördelar
Fördelar
 • Mer akademisk personal
 • Fler utbildningar erbjuds
 • Högre genomsnittspoäng på SAT-provet
 • Högre position i QS-rankingen avseende arbetsgivarens rykte
 • Lägre kostnader för mat och boende
 • Högre sammansatt genomsnittspoäng på ACT-provet
 • Mer akademisk personal
 • Fler Nobelpristagare
 • Högre sammansatt genomsnittspoäng på ACT-provet
 • Lägre kostnader för mat och boende
 • Lägre andel antagna
 • Högre genomsnittspoäng på SAT-provet
 • Mer akademisk personal
 • Högre position i QS-rankingen avseende arbetsgivarens rykte
 • Fler Nobelpristagare akademiskt anslutna till universitetet som föreläsare
 • Fler Nobelpristagare
 • Högre position i QS-rankingen avseende akademiskt rykte
 • Lägre andel antagna
 • Större alumninätverk
 • Fler starkt citerade forskare
 • Högre sammansatt genomsnittspoäng på ACT-provet
 • Lägre andel antagna
 • Fler Nobelpristagare akademiskt anslutna till universitetet som föreläsare
 • Fler Nobelpristagare
 • Fler Nobelpristagare
 • Större finansiering tillgänglig per student för ett läsår
 • Lägre kostnader för mat och boende
 • Lägre andel antagna
 • Högre position i QS-rankingen avseende akademiskt rykte
 • Högre sammansatt genomsnittspoäng på ACT-provet
 • Mindre kriminalitet på campus
 • Lägre andel antagna
 • Fler Nobelpristagare
 • Fler Nobelpristagare akademiskt anslutna till universitetet som föreläsare
 • Högre genomsnittspoäng på matematik-delen av SAT-provet
 • Högre position i QS-rankingen avseende arbetsgivarens rykte
 • Lägre andel antagna
 • Fler starkt citerade forskare
 • Större finansiering tillgänglig per student för ett läsår
 • Lägre kostnader för mat och boende
 • Högre position i QS-rankingen avseende akademiskt rykte
 • Högre position i QS-rankingen avseende arbetsgivarens rykte
 • Fler Nobelpristagare
 • Fler Nobelpristagare akademiskt anslutna till universitetet som föreläsare
 • Fler forskarstuderande
 • Fler starkt citerade forskare
 • Mindre kriminalitet på campus
 • Högre position i QS-rankingen avseende akademiskt rykte
 • Högre genomsnittspoäng på SAT-provet
 • Fler starkt citerade forskare
 • Lägre andel antagna
 • Större alumninätverk
 • Fler forskarstuderande
 • Högre andel bostäder
 • Större alumninätverk
 • Lägre kostnader för mat och boende
 • Lägre andel antagna
 • Fler starkt citerade forskare
 • Fler Nobelpristagare
 • Fler Nobelpristagare akademiskt anslutna till universitetet som föreläsare
Nackdelar
Nackdelar
 • Bibliotekets samling
 • Genomsnittligt ekonomiskt stöd
 • Idrottsanläggningar
 • Sovsalskapacitet
 • Genomsnittligt ekonomiskt stöd
 • Sovsalskapacitet
 • Har ett museum
 • Alumninätverk
 • Terminsavgifter per år
 • Terminsavgift per år för internationella studenter
 • Genomsnittlig antagning SAT-poäng
 • Genomsnittligt SAT-poäng i matematik
 • Kostnader för kost och logi
 • Bidrag per elev och år
 • Akademisk personal
 • Genomsnittligt ekonomiskt stöd
 • Doktorander
 • Brottsfrekvens campus
 • Idrottsanläggningar
 • Nobelpristagarpersonal
 • Akademisk personal
 • Alumninätverk
 • Citerade forskare
 • Terminsavgifter per år
 • Alumninätverk
 • Genomsnittlig sammansatt ACT-poäng
 • Genomsnittligt ekonomiskt stöd
 • Sovsalskapacitet
 • Bidrag per elev och år
 • Har ett museum
 • Akademisk personal
 • Terminsavgifter per år
 • Ökning av terminsavgift
 • Genomsnittlig antagning SAT-poäng
 • Genomsnittligt SAT-poäng i matematik
 • Terminsavgift per år för internationella studenter
 • Sovsalskapacitet
 • Akademisk personal
 • Genomsnittlig antagning SAT-poäng
 • Genomsnittligt SAT-poäng i matematik
 • Bidrag per elev och år
 • Kostnader för kost och logi
 • Genomsnittligt ekonomiskt stöd
 • Bidrag per elev och år
 • Idrottsanläggningar
 • Genomsnittligt SAT-poäng i matematik
 • Akademisk personal
 • Genomsnittlig sammansatt ACT-poäng
 • Idrottsanläggningar
 • Bibliotekets samling
 • Genomsnittligt ekonomiskt stöd
 • Akademisk personal
 • Genomsnittlig antagning SAT-poäng
 • Genomsnittlig sammansatt ACT-poäng
Allmän information
Akademisk personalMängden akademisk personal. Uppgifterna är hämtade från nationella källor så som nationella undervisningsministeriet, nationella statistikbyrån, högskole- och universitetsriksförbundet och nationella rektorskonferensen.
Akademisk personalMängden akademisk personal. Uppgifterna är hämtade från nationella källor så som nationella undervisningsministeriet, nationella statistikbyrån, högskole- och universitetsriksförbundet och nationella rektorskonferensen.26430024759125181122170138110
AlumninätverkEn alumniförening är en sammanslutning av akademiker, eller av före detta studenter (alumner) i allmänhet. I Storbritannien och USA bildar alumner från universitet, högskolor och fristående skolor grupper med alumner från samma studentorganisation, t.ex. studentföreningar och kårer. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
AlumninätverkEn alumniförening är en sammanslutning av akademiker, eller av före detta studenter (alumner) i allmänhet. I Storbritannien och USA bildar alumner från universitet, högskolor och fristående skolor grupper med alumner från samma studentorganisation, t.ex. studentföreningar och kårer. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.11900013000466001689871200012000N.A.140001405818000
Brottsfrekvens campusKälla: universitetets officiella statistik, den 2020.
Brottsfrekvens campusKälla: universitetets officiella statistik, den 2020.0.94%N.A.0.44%2.11%N.A.0.02%1.72%0.13%N.A.1.18%
Citerade forskareAntalet starkt citerade forskare inom 21 olika ämneskategorier. Dessa personer är de mest citerade inom varje kategori. Thomson Reuters, som sammanställde uppgifterna åt THE, genomsökte 6 miljoner tidskriftsartiklar som publicerats under en femårsperiod och beräknade de hur många gånger dessa artiklar hade citerats av andra forskare. Källa: Thomson Reuters, den 2020.
Citerade forskareAntalet starkt citerade forskare inom 21 olika ämneskategorier. Dessa personer är de mest citerade inom varje kategori. Thomson Reuters, som sammanställde uppgifterna åt THE, genomsökte 6 miljoner tidskriftsartiklar som publicerats under en femårsperiod och beräknade de hur många gånger dessa artiklar hade citerats av andra forskare. Källa: Thomson Reuters, den 2020.81613371181719147
Antal programSkolan erbjuder ett bredare utbud av utbildningar att välja mellan. Det finns sannolikt många fler alternativ när man väljer vilka ämnen man skriver in sig på och man kan då specialisera sig i sitt intresseområde.
Antal programSkolan erbjuder ett bredare utbud av utbildningar att välja mellan. Det finns sannolikt många fler alternativ när man väljer vilka ämnen man skriver in sig på och man kan då specialisera sig i sitt intresseområde.109N.A.20N.A.N.A.55N.A.N.A.468
Totalt betyg för "Allmän information"
Totalt betyg för "Allmän information"
Antagning
AntagningsfrekvensVisar hur stor andel av de sökande som antogs av universitetet. Låg andel antagna gör det svårt att komma in, men kan också indikera prestige och hög utbildningsnivå. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
AntagningsfrekvensVisar hur stor andel av de sökande som antogs av universitetet. Låg andel antagna gör det svårt att komma in, men kan också indikera prestige och hög utbildningsnivå. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.6.7%6.4%18%7.1%14%18.3%9.6%28%24%20%
Genomsnittlig sammansatt ACT-poängACT är ett standardiserat prov framtaget av företaget ACT för att mäta prestation på highschool och användas vid collegeantagning i USA. Poängen på ACT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
Genomsnittlig sammansatt ACT-poängACT är ett standardiserat prov framtaget av företaget ACT för att mäta prestation på highschool och användas vid collegeantagning i USA. Poängen på ACT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.33.53431.533323131.531.53031
Genomsnittlig antagning SAT-poängSAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
Genomsnittlig antagning SAT-poängSAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.1490152514151495144014201425140520161370
Genomsnittligt SAT-poäng i matematikSAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
Genomsnittligt SAT-poäng i matematikSAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.770780725750735770715715655710
DoktoranderStor andel masterstudenter och doktorander kan visa att universitetet fokuserar på forskning. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
DoktoranderStor andel masterstudenter och doktorander kan visa att universitetet fokuserar på forskning. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.201952018122128601300150603743612
Totalt betyg för "Antagning"
Totalt betyg för "Antagning"
Anläggningar
SovsalskapacitetAntal studenter som kan få plats i studentbostäderna. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
SovsalskapacitetAntal studenter som kan få plats i studentbostäderna. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.3068947760057525568352346892669113763700
Bibliotekets samlingEtt större bibliotek innebär att universitetet kan erbjuda sina studenter fler böcker, tidskrifter, onlineresurser m.m. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
Bibliotekets samlingEtt större bibliotek innebär att universitetet kan erbjuda sina studenter fler böcker, tidskrifter, onlineresurser m.m. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.3105000N.A.760000025850000634045610422096800000755200051477552850000
Har ett museumKälla: universitetets officiella hemsida, den 2020.
Har ett museumKälla: universitetets officiella hemsida, den 2020.
Kostnader för kost och logiUngefärlig kostnad för mat och boende i studentbostäderna per akademiskt år. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
Kostnader för kost och logiUngefärlig kostnad för mat och boende i studentbostäderna per akademiskt år. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.12 744.00$12 507.00$13 668.00$13 000.00$11 770.00$13 808.00$12 208.00$13 390.00$14 030.00$12 898.00$
IdrottsanläggningarKälla: universitetets officiella hemsida, den 2020.
IdrottsanläggningarKälla: universitetets officiella hemsida, den 2020.102329271579111310
Totalt betyg för "Anläggningar"
Totalt betyg för "Anläggningar"
Utmärkelser
Position i QS-ranking gällande akademiskt rykteAcademic Reputation Index är en central del av QS World University Rankings® och påverkar resultatet med 40 %. Resultaten är baserade på svaren i en enkät som delas ut till akademiker över hela världen från en rad olika källor. Källa: Top Universities QS Ranking, den 2020.
Position i QS-ranking gällande akademiskt rykteAcademic Reputation Index är en central del av QS World University Rankings® och påverkar resultatet med 40 %. Resultaten är baserade på svaren i en enkät som delas ut till akademiker över hela världen från en rad olika källor. Källa: Top Universities QS Ranking, den 2020.11024N.A.4219114119159N.A.
Position i QS-ranking avseende arbetsgivarrykteResultaten är baserade på svaren i en enkät som delas ut till arbetsgivare över hela världen från en rad olika källor. Källa: Top Universities QS Ranking, den 2020.
Position i QS-ranking avseende arbetsgivarrykteResultaten är baserade på svaren i en enkät som delas ut till arbetsgivare över hela världen från en rad olika källor. Källa: Top Universities QS Ranking, den 2020.11024N.A.4219114119159N.A.
NobelpristagaralumniDet totala antalet alumner från institutionen som vunnit Nobelpris och Fieldsmedaljer. Alumner definieras som de som erhållit kandidatexamen, magisterexamen eller doktorsexamen från institutionen. Källa: Nobelprisets hemsida, den 2020.
NobelpristagaralumniDet totala antalet alumner från institutionen som vunnit Nobelpris och Fieldsmedaljer. Alumner definieras som de som erhållit kandidatexamen, magisterexamen eller doktorsexamen från institutionen. Källa: Nobelprisets hemsida, den 2020.271613163721528
NobelpristagarpersonalKälla: Nobelprisets hemsida, den 2020.
NobelpristagarpersonalKälla: Nobelprisets hemsida, den 2020.511528941152157
PatentansökningarPatentansökan är en ansökan under behandling på en patentbyrå för beviljande av ett patent på uppfinningen som beskrivs och patentsöks genom ansökan. Antalet ansökningar visar hur kreativa och uppfinningsrika studenterna är. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
PatentansökningarPatentansökan är en ansökan under behandling på en patentbyrå för beviljande av ett patent på uppfinningen som beskrivs och patentsöks genom ansökan. Antalet ansökningar visar hur kreativa och uppfinningsrika studenterna är. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.2240N.A.1390N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.3
Totalt betyg för "Utmärkelser"
Totalt betyg för "Utmärkelser"
Avgifter & finansiellt stöd
Genomsnittligt ekonomiskt stödEn generell summa av ekonomiskt stöd till studenter, i miljoner dollar. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
Genomsnittligt ekonomiskt stödEn generell summa av ekonomiskt stöd till studenter, i miljoner dollar. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.105.8$ million17.1$ million245$ million120$ million30.4$ million19.9$ million93.1$ million20.69$ million62.7$ million68.47$ million
Bidrag per elev och årGenomsnittssumman för finansiering som är tillgänglig för en student per akademiskt år (stipendier och/eller ekonomiskt stöd som tilldelas berättigade studenter). Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
Bidrag per elev och årGenomsnittssumman för finansiering som är tillgänglig för en student per akademiskt år (stipendier och/eller ekonomiskt stöd som tilldelas berättigade studenter). Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.32 550.00$38 756.00$19 125.00$38 170.00$37 400.00$23 332.00$36 507.00$29 595.00$24 937.00$24 904.00$
Ökning av terminsavgiftLägre tillväxttakt för undervisningsavgiften visar att kostnaden för att studera vid universitetet ökar långsammare. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
Ökning av terminsavgiftLägre tillväxttakt för undervisningsavgiften visar att kostnaden för att studera vid universitetet ökar långsammare. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.3.4%1.4%0.49%3.13%3%2.4%3.6%7%3.7%3.61%
Terminsavgifter per årUndervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
Terminsavgifter per årUndervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.41 300.00$41 538.00$47 286.00$35 500.00$47 760.00$41 000.00$46 408.00$47 060.00$45 686.00$41 420.00$
Terminsavgift per år för internationella studenterUndervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
Terminsavgift per år för internationella studenterUndervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.41 300.00$39 037.00$47 286.00$35 500.00$45 760.00$41 000.00$46 408.00$47 060.00$45 686.00$41 420.00$
Totalt betyg för "Avgifter & finansiellt stöd"
Totalt betyg för "Avgifter & finansiellt stöd"
This page is currently only available in English.