96poäng

Tyskland

Tyskland
vs

Tyskland recension: 53 egenskaper och höjdpunkter

Tyskland

Hur skiljer sig Tyskland från genomsnittet?

 • Total förväntad livslängd vid födseln
  ?

  80.9 yearsvs72.41 years
 • Skog
  ?

  31.8%vs31.12%
 • Förväntad livslängd vid födseln för kvinnor
  ?

  83.4 yearsvs75.01 years
 • BNP per capita
  ?

  50 800.00$vs19 568.81$
 • Arbetslöshetsfrekvens
  ?

  3.8%vs9.48%
 • Procentandelen av internetanvändare
  ?

  89.6%vs49.73%
 • Befolkning med tillgång till förbättrade vattenkällor
  ?

  100%vs88.77%
 • Elektrifieringsgrad
  ?

  100%vs81.74%

COVID-19-statistik

1.bekräftade fall av COVID-19 (totalt)

429,181

Uppdaterad på Sun Oct 25 2020
Det totala antalet bekräftade fall av COVID-19 (coronavirus), såsom rapporterat av Världshälsoorganisationen.
2.dödsfall av COVID-19 (totalt)

10,111

Uppdaterad på Sun Oct 25 2020
Det totala antalet dödsfall orsakat av COVID-19 (coronavirus), enligt Världshälsoorganisationen.
3.COVID-19 nya fall (totalt)

1,373

Uppdaterad på Sun Oct 25 2020
Det totala antalet nya fall av COVID-19 (coronavirus) sedan den senaste officiella statusrapporten, enligt Världshälsoorganisationen.
4.COVID-19 patienter återhämtade sig

317,000

Uppdaterad på Sun Oct 25 2020
5.COVID-19 fall per 1 miljon invånare

5,117

Uppdaterad på Sun Oct 25 2020
6.COVID-19 nya dödsfall

0

Uppdaterad på Sun Oct 25 2020
Antalet nya dödsfall som orsakats av COVID-19 (coronavirus), enligt den senaste officiella statusrapporten från Världshälsoorganisationen.

Geografi

1.skog

31.8%

Procentandelen av land som täcks av skog. Skogar spelar en nyckelroll i att avlägsna gifter och att rena luften.
2.jordbruksmark

48%

Procentandelen av land som är dedikerat till jordbruk, inklusive åkermark, permanenta odlingar och permenenta betesområden.
3.kustlinje

2 389 km

Den totala längden på gränsen mellan landområdet och havet, inklusive landets öar.
4.totalt vattenområde

8 350 km²

Landets totala vattenområde, som inkluderar allt vatten inom landet: sjöar, floder, dammar, våtområden, etc.
5.totalt landområde

348 672 km²

Landets totala landområde (exklusive insjöar och havsvatten). För att få en bättre uppfattning om hur stort landet är kan du jämföra det med en fotbollsplan som mäter 0,007 km².
6.total area

357 022 km²

Det kan vara trevligt att bo i en stor stad, då ett större område kan erbjuda fler alternativ för boende och besökare.

Demografi

1.total förväntad livslängd vid födseln

80.9 years

Den genomsnittliga förväntande livslängden vid födseln är antalet år som befolkningen i ett land förväntas leva. Denna data reflekterar den övergripande livskvaliteten.
2.förväntad livslängd vid födseln för kvinnor

83.4 years

Den genomsnittliga förväntade livslängden vid födseln för landets kvinnliga befolkning.
3.befolkningstäthet

230 personer/km²

Befolkningstäthet visar befolkning per enhet. Generellt så innebär högre befolkningstäthet lägre livskvalitet. Städer med hög befolkningstäthet anses av vissa vara överbefolkade, även om graden av detta påverkas av faktorer så som bostadskvalitet, infrastruktur och tillgång till resurser. Källa: Wikipedia, 2020.
4.befolkning

80.4 miljoner

Städer med större befolkning kan ofta erbjuda bättre möjlighet till jobb och alternativ för underhållning. Större städer lockar till sig företag och affärsinvesteringar och är vanligtvis viktiga handels-, kultur- och forskningscenter. Källa: Wikipedia, 2020.
5.förväntat livslängd vid födseln för män

78.6 years

Den genomsnittliga förväntande livslängden vid födseln för landets manliga befolkning
6.den kvinnliga populationens medianålder

48.5 years

I allmänhet anses en lägre medianålder vara bättre eftersom en yngre befolkning är friskare. Däremot så drabbas länder med en extremt låg medianålder ofta av socioekonomiska problem, särskilt fattigdom.

Ekonomi

1.BNP per capita

50 800.00$

BNP per capita beräknas genom att dividera den totala BNP med antalet människor som bor i landet. En högre BNP per capita indikerar en högre levnadsstandard.
2.arbetslöshetsfrekvens

3.8%

Låg arbetslöshet indikerar bättre karriärmöjligheter och ekonomisk tillväxt. Källa: Wikipedia, 2020; stadens officiella statistik, 2020.
3.stadsskuld

63.9% of GDP

Stadsskulden är summan av myndigheternas lån från utlånare inom landet.
4.utbildningskostnader

4.8% of GDP

De totala offentliga utbildningskostnaderna. Offentliga utgifter kring utbildning inkluderar direkta kostnader för skolor, universitet och andra lärosäten samt offentliga sidoverksamheter relaterade till utbildning.
5.Ungdomsarbetslöshet

6.8%

Antalet unga människor mellan 15-24 års ålder som är arbetslösa under ett visst år. Ungdomsarbetslösheten beräknas som en procentsats av den totala ungdomsarbetsstyrkan.
6.sjukvårdskostnader

11.3% of GDP

De totala offentliga och privata sjukvårdskostnaderna relaterade till medicinska och sjukvårdande tjänster.

Infrastruktur

1.procentandelen av internetanvändare

89.6%

Procentandelen av landets befolkning som använder internet.
2.elektrifieringsgrad

100%

Andelen av befolkningen som har tillgång till elektricitet, både i lands- och stadsmiljö.
3.järnvägsnät

33 590km

Landets järnvägsnäts totala längd
4.Vägnät

625 000 km

Den totala längden av landets asfaltsbelagda och icke asfaltbelagda vägar.
5.antal flygplatser

539

Närvaron av och antalet flygplatser visar hur bra ansluten staden är med olika internationella destinationer och dess internationella tillgänglighet. Källa: Wikipedia, 2020.
6.inre vattenvägar

7 467 km

Den totala längden på farbara inre vattenvägar.

Livskvalitet

1.har allmän sjukförsäkring
Tyskland
Allmän sjukvård är lättare att ha råd med för genomsnittsinvånaren och är vanligtvis garanterad för alla. Källa: stadens officiella hemsida, 2020.
2.Vuxenfetma

22.3%

Procentandelen av vuxna som anses ha sjuklig övervikt. En vuxen människa med ett BMI (Boss Mass Index) på minst 30 anses ha fetma. Fetma är ett hälsoproblem som förhöjer risken för kroniska sjukdomar.
3.befolkning med tillgång till förbättrade vattenkällor

100%

Procentandelen av landets befolkning med tillgång till förbättrade drickbara vattenkällor, såsom kranvatten eller skyddade brunnar.
4.sjukhussängar per 1000 invånare

8.3

Städer med högre antal sjukhussängar per 1000 invånare har möjlighet att ge sjukvård till fler och har vanligtvis bättre utvecklade sjukvårdssystem. Källa: , 2020.
5.läkare per 1 000 människor

4.21/1000

Antalet läkare (allmänläkare eller specialistläkare) per 1 000 människor. Enligt Världshälsoorganisationen så bör det finnas över 2,3 sjukvårdsarbetare per 1 000 människor för att täcka de grundläggande sjukvårdsbehoven.
6.Förväntad skolgång

17 years

Den förväntade skolgången (SLE - School life expectancy) är det antal skolår som barn förväntas slutföra. SLE inkluderar grundskolan till högskola.

Vilka är de bästa länder?

Visa allt
This page is currently only available in English.