81poäng

University College London

73poäng

University of Manchester

University College London
Vinnare i jämförelsen
University of Manchester
vs
vs

27 egenskaper som jämförs

University College London vs University of Manchester

University College London
University of Manchester

Varför är University College London bättre än University of Manchester?

 • 396$ lägre undervisningsavgift
  ?

  13 519.00$vs13915$
 • 150 fler fritidsaktiviteter erbjuds
  ?

  210vs60
 • 28 bättre placering i US News rangordning av världens universitet
  ?

  4vs32
 • 10 fler starkt citerade forskare
  ?

  25vs15
 • 32 högre position på Times Higher Education ranking
  ?

  17vs49
 • 801 mer akademisk personal
  ?

  4650vs3849
 • 6 fler Nobelpristagare akademiskt anslutna till universitetet som föreläsare
  ?

  18vs12
 • 19 bättre placering i ARWU:s universitetsrankning
  ?

  22vs41

Varför är University of Manchester bättre än University College London?

 • 130000 större alumninätverk
  ?

  270000vs140000
 • 2420000 större bibliotek
  ?

  4420000vs2000000
 • 0.13$ billion mer mottagna donationer
  ?

  0.24$ billionvs0.11$ billion
 • 10 fler Nobelpristagare
  ?

  13vs3
 • 8 241.00$ lägre undervisningsavgift för internationella heltidsstudenter
  ?

  13 915.00$vs22156$
 • 4 fler idrottsanläggningar
  ?

  5vs1
 • 27 190.00$ större finansiering tillgänglig per student för ett läsår
  ?

  32 470.00$vs5280$
 • 12953 fler inskrivna studenter
  ?

  39953vs27000

Allmän information

1.fritidsaktiviteter

210

60

Ett brett utbud av fritidsaktiviteter, så som sport, drama, körer, forskningsresor, m.m. visar att universitetet inte bara stödjer studenternas akademiska intressen, utan även deras fritidsintressen. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
2.alumninätverk

140000

270000

En alumniförening är en sammanslutning av akademiker, eller av före detta studenter (alumner) i allmänhet. I Storbritannien och USA bildar alumner från universitet, högskolor och fristående skolor grupper med alumner från samma studentorganisation, t.ex. studentföreningar och kårer. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
3.citerade forskare

25

15

Antalet starkt citerade forskare inom 21 olika ämneskategorier. Dessa personer är de mest citerade inom varje kategori. Thomson Reuters, som sammanställde uppgifterna åt THE, genomsökte 6 miljoner tidskriftsartiklar som publicerats under en femårsperiod och beräknade de hur många gånger dessa artiklar hade citerats av andra forskare. Källa: Thomson Reuters, den 2020.
4.akademisk personal

4650

3849

Mängden akademisk personal. Uppgifterna är hämtade från nationella källor så som nationella undervisningsministeriet, nationella statistikbyrån, högskole- och universitetsriksförbundet och nationella rektorskonferensen.
5.begåvning

0.11$ billion

0.24$ billion

En donation är en överföring av pengar eller egendom till en institution. I USA är donationer ofta en viktig del av utbildningsinstitutionernas finansiella hälsa. Alumner eller vänner till institutionen bidrar ibland med kapital till donationerna. Källa: Wikipedia, den 2020.
6.antal partneruniversitet

300

80

Antalet partneruniversitet och forskningsinstitutioner visar hur stora elevernas möjligheter till utbyten och forskning utomlands är. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.

Antagning

1.inskrivna internationella studenter

31%

23%

Hur stor andel av alla studenter som är internationella studenter visar mångfalden och ifall universitetet är attraktivt utomlands. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
2.inskrivna studenter

27000

39953

Inskrivna studenter omfattar både studenter på grundnivå och doktorander. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
3.grundutbildningsstudenter

16200

27996

Grundutbildning är utbildningsnivån som ger dig din första högskoleexamen. När du studerar på ett större universitet har du bättre möjligheter till nätverksbyggande och vanligtvis tillgång till bättre resurser. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
4.antal sökande

32319

47187

Ett stort antal sökande kan tyda på att universitet har en hög efterfrågan och har en god image och ett bra rykte.
5.doktorander

10800

11957

Stor andel masterstudenter och doktorander kan visa att universitetet fokuserar på forskning. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.

Anläggningar

1.bibliotekets samling

2000000

4420000

Ett större bibliotek innebär att universitetet kan erbjuda sina studenter fler böcker, tidskrifter, onlineresurser m.m. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
2.Har universitetssovsalar
University College London
University of Manchester
Universitetet har egna studentbostäder. Dessa kan ge ett spännande socialt liv och ibland fungera billigare än privat boende.
3.idrottsanläggningar

1

5

Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
4.Har ett museum
University College London
University of Manchester
Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
5.sovsalskapacitet

3975

9000

Antal studenter som kan få plats i studentbostäderna. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
6.antal museum

3

1

Källa: Wikipedia, 2020; stadens officiella hemsida, 2020.

Rankning

1.U.S. News ranking

4

32

US News rankar världens bästa universitet, baserat på QS World University Rankings, och utvärderar och identifierar världens främsta universitet i länder som Storbritannien, Australien, Kina m.m. Källa: US News, den 2020.
2.position i Times Higher Educations ranking

17

49

The Times Higher Education World University Rankings är en årlig ranking som publiceras av den brittiska tidningen "Times Higher Education". Informationen levereras av Thomson Reuters och ger resultatbaserad information. Huvudsakliga rankingindikatorer baseras på universitetens centrala uppdrag, undervisning, forskning, kunskapsöverföring och internationell utblick.
3.ARWU ranking

22

41

Academic Ranking of World Universities (ARWU) använder sex objektiva indikatorer för att rangordna världens universitet, antalet alumner eller anställda som vinner Nobelpris eller Fieldsmedaljer, antal högt ställda forskare som valts ut av Thomson Scientific, antal artiklar som publicerats i naturvetenskapliga tidskrifter, antal artiklar som indexerats i Science Citation Index - Expanded and Social Sciences Citation Index och prestandan i förhållande till universitetets storlek. Källa: ARWU, den 2020.

Utmärkelser

1.Nobelpristagarpersonal

18

12

Källa: Nobelprisets hemsida, den 2020.
2.Nobelpristagaralumni

3

13

Det totala antalet alumner från institutionen som vunnit Nobelpris och Fieldsmedaljer. Alumner definieras som de som erhållit kandidatexamen, magisterexamen eller doktorsexamen från institutionen. Källa: Nobelprisets hemsida, den 2020.
3.Är medlem i Ivy League
University College London
University of Manchester
Ivy League är en idrottskonferens som besöks av idrottslag från åtta privata institutioner för högre utbildning i nordöstra USA. Det är även vanligt att namnet används för att hänvisa till de åtta skolorna som en grupp och dessutom används termen Ivy League för att associera till akademisk excellens, selektiv antagning och social elitism. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.

Avgifter & finansiellt stöd

1.terminsavgifter per år

13 519.00$

13 915.00$

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
2.terminsavgift per år för internationella studenter

22 156.00$

13 915.00$

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
3.bidrag per elev och år

5 280.00$

32 470.00$

Genomsnittssumman för finansiering som är tillgänglig för en student per akademiskt år (stipendier och/eller ekonomiskt stöd som tilldelas berättigade studenter). Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.

Vilka är de bästa universitet?

Visa allt
This page is currently only available in English.