67poäng

University of California, San Diego

67poäng

University of Wisconsin–Madison

University of California, San Diego
University of Wisconsin–Madison
vs
vs

44 egenskaper som jämförs

University of California, San Diego vs University of Wisconsin–Madison

University of California, San Diego
University of Wisconsin–Madison

Varför är University of California, San Diego bättre än University of Wisconsin–Madison?

 • 17.2% lägre andel antagna
  ?

  36.8%vs54%
 • 1 bättre placering i US News rangordning av världens universitet
  ?

  38vs39
 • 55 fler starkt citerade forskare
  ?

  56vs1
 • 6733 mer akademisk personal
  ?

  8787vs2054
 • 7 fler Nobelpristagare akademiskt anslutna till universitetet som föreläsare
  ?

  14vs7
 • 5 bättre placering i ARWU:s universitetsrankning
  ?

  14vs19
 • 10 013.00$ större finansiering tillgänglig per student för ett läsår
  ?

  15 325.00$vs5312$
 • 2 fler vårdinrättningar
  ?

  23vs21

Varför är University of Wisconsin–Madison bättre än University of California, San Diego?

 • 3 747.00$ lägre undervisningsavgift
  ?

  10 385.00$vs14132$
 • 138 fler fritidsaktiviteter erbjuds
  ?

  787vs649
 • 250372 större alumninätverk
  ?

  400372vs150000
 • 4 200.00$ lägre kostnader för mat och boende
  ?

  7 724.00$vs11924$
 • 10.53% färre elever per lärare
  ?

  17:1vs19:1
 • 7255160 större bibliotek
  ?

  14255160vs7000000
 • 1.25$ billion mer mottagna donationer
  ?

  1.81$ billionvs0.56$ billion
 • 2% fler internationella heltidsstudenter
  ?

  9%vs7%

Allmän information

1.fritidsaktiviteter

649

787

Ett brett utbud av fritidsaktiviteter, så som sport, drama, körer, forskningsresor, m.m. visar att universitetet inte bara stödjer studenternas akademiska intressen, utan även deras fritidsintressen. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
2.alumninätverk

150000

400372

En alumniförening är en sammanslutning av akademiker, eller av före detta studenter (alumner) i allmänhet. I Storbritannien och USA bildar alumner från universitet, högskolor och fristående skolor grupper med alumner från samma studentorganisation, t.ex. studentföreningar och kårer. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
3.citerade forskare

56

1

Antalet starkt citerade forskare inom 21 olika ämneskategorier. Dessa personer är de mest citerade inom varje kategori. Thomson Reuters, som sammanställde uppgifterna åt THE, genomsökte 6 miljoner tidskriftsartiklar som publicerats under en femårsperiod och beräknade de hur många gånger dessa artiklar hade citerats av andra forskare. Källa: Thomson Reuters, den 2020.
4.förhållande elever till personal

19:1

17:1

Ett mått på universitetets genomsnittliga personalstyrka. Visar hur många elever som delar på en lärare. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
5.akademisk personal

8787

2054

Mängden akademisk personal. Uppgifterna är hämtade från nationella källor så som nationella undervisningsministeriet, nationella statistikbyrån, högskole- och universitetsriksförbundet och nationella rektorskonferensen.
6.begåvning

0.56$ billion

1.81$ billion

En donation är en överföring av pengar eller egendom till en institution. I USA är donationer ofta en viktig del av utbildningsinstitutionernas finansiella hälsa. Alumner eller vänner till institutionen bidrar ibland med kapital till donationerna. Källa: Wikipedia, den 2020.

Antagning

1.antagningsfrekvens

36.8%

54%

Visar hur stor andel av de sökande som antogs av universitetet. Låg andel antagna gör det svårt att komma in, men kan också indikera prestige och hög utbildningsnivå. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
2.inskrivna internationella studenter

7%

9%

Hur stor andel av alla studenter som är internationella studenter visar mångfalden och ifall universitetet är attraktivt utomlands. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
3.genomsnittlig antagning SAT-poäng

1270

1975

SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
4.inskrivna studenter

29324

42820

Inskrivna studenter omfattar både studenter på grundnivå och doktorander. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
5.genomsnittligt SAT-poäng i kritiskt läsande

605

600

SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
6.genomsnittligt SAT-poäng i matematik

665

680

SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.

Anläggningar

1.kostnader för kost och logi

11 924.00$

7 724.00$

Ungefärlig kostnad för mat och boende i studentbostäderna per akademiskt år. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
2.bibliotekets samling

7000000

14255160

Ett större bibliotek innebär att universitetet kan erbjuda sina studenter fler böcker, tidskrifter, onlineresurser m.m. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
3.Har universitetssovsalar
University of California, San Diego
University of Wisconsin–Madison
Universitetet har egna studentbostäder. Dessa kan ge ett spännande socialt liv och ibland fungera billigare än privat boende.
4.idrottsanläggningar

9

15

Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
5.medicinska faciliteter

23

21

Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
6.Har ett museum
University of California, San Diego
University of Wisconsin–Madison
Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.

Rankning

1.U.S. News ranking

38

39

US News rankar världens bästa universitet, baserat på QS World University Rankings, och utvärderar och identifierar världens främsta universitet i länder som Storbritannien, Australien, Kina m.m. Källa: US News, den 2020.
2.ARWU ranking

14

19

Academic Ranking of World Universities (ARWU) använder sex objektiva indikatorer för att rangordna världens universitet, antalet alumner eller anställda som vinner Nobelpris eller Fieldsmedaljer, antal högt ställda forskare som valts ut av Thomson Scientific, antal artiklar som publicerats i naturvetenskapliga tidskrifter, antal artiklar som indexerats i Science Citation Index - Expanded and Social Sciences Citation Index och prestandan i förhållande till universitetets storlek. Källa: ARWU, den 2020.
3.Forbes ranking

117

68

Enligt Forbes årliga lista över USA:s 650 bästa högskolor. Rankningen fokuserar på det som betyder mest för studenterna: undervisningens kvalitet, bra karriärmöjligheter, hög andel som tar examen och låg skuldsättning. Källa: Forbes, den 2020

Utmärkelser

1.Nobelpristagarpersonal

14

7

Källa: Nobelprisets hemsida, den 2020.
2.Nobelpristagaralumni

2

13

Det totala antalet alumner från institutionen som vunnit Nobelpris och Fieldsmedaljer. Alumner definieras som de som erhållit kandidatexamen, magisterexamen eller doktorsexamen från institutionen. Källa: Nobelprisets hemsida, den 2020.
3.Pulitzerprisvinnare

2

14

Pulitzerpriset är en amerikansk utmärkelse för prestationer inom tidningar och online-journalistik, litteratur och musikalisk komposition. Källa: http://www.pulitzer.org/, den 2020.
4.Academy Awardvinnare

1

4

Academy Awards, numera officiellt känd som Oscarsgalan, är en rad årliga utmärkelser som delas ut för excellens inom filmskapande. Källa: Wikipedia, den 2020.
5.antal fältmedaljer

2

1

Fieldsmedaljen, en internationell medalj för enastående upptäckter i matematik, är ett pris som delas ut till två, tre, eller fyra matematiker under 40 år vid varje internationell kongress arrangerad av den internationella matematikorganisationen International Mathematical Union (IMU), en kongress som äger rum vart fjärde år. Källa: IMU:s hemsida, den 2020.
6.Är medlem i Ivy League
University of California, San Diego
University of Wisconsin–Madison
Ivy League är en idrottskonferens som besöks av idrottslag från åtta privata institutioner för högre utbildning i nordöstra USA. Det är även vanligt att namnet används för att hänvisa till de åtta skolorna som en grupp och dessutom används termen Ivy League för att associera till akademisk excellens, selektiv antagning och social elitism. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.

Avgifter & finansiellt stöd

1.terminsavgifter per år

14 132.00$

10 385.00$

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
2.terminsavgift per år för internationella studenter

37 010.00$

26 634.00$

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
3.bidrag per elev och år

15 325.00$

5 312.00$

Genomsnittssumman för finansiering som är tillgänglig för en student per akademiskt år (stipendier och/eller ekonomiskt stöd som tilldelas berättigade studenter). Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
4.genomsnittligt ekonomiskt stöd

365.86$ million

165$ million

En generell summa av ekonomiskt stöd till studenter, i miljoner dollar. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
5.ökning av terminsavgift

1.57%

5.5%

Lägre tillväxttakt för undervisningsavgiften visar att kostnaden för att studera vid universitetet ökar långsammare. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.

Vilka är de bästa universitet?

Visa allt
This page is currently only available in English.