73poäng

University of Pennsylvania

66poäng

Washington University in St. Louis

University of Pennsylvania
Vinnare i jämförelsen
Washington University in St. Louis
vs
vs

40 egenskaper som jämförs

University of Pennsylvania vs Washington University in St. Louis

University of Pennsylvania
Washington University in St. Louis

Varför är University of Pennsylvania bättre än Washington University in St. Louis?

 • 161197 större alumninätverk
  ?

  295459vs134262
 • 6% lägre andel antagna
  ?

  12%vs18%
 • 72 bättre placering i US News rangordning av världens universitet
  ?

  12vs84
 • 197$ lägre kostnader för mat och boende
  ?

  12 922.00$vs13119$
 • 40 fler starkt citerade forskare
  ?

  64vs24
 • 25% färre elever per lärare
  ?

  6:1vs8:1
 • 923 mer akademisk personal
  ?

  4318vs3395
 • 17 bättre placering i ARWU:s universitetsrankning
  ?

  15vs32

Varför är Washington University in St. Louis bättre än University of Pennsylvania?

 • 1 790.00$ lägre undervisningsavgift
  ?

  44 100.00$vs45890$
 • 4499994 större bibliotek
  ?

  4500000vs6
 • 2% fler internationella heltidsstudenter
  ?

  14%vs12%
 • 21 fler Nobelpristagare
  ?

  25vs4
 • 1 790.00$ lägre undervisningsavgift för internationella heltidsstudenter
  ?

  44 100.00$vs45890$
 • 120 högre genomsnittspoäng på SAT-provet
  ?

  1470vs1350
 • 8.5% större andel av budgeten går till forskning
  ?

  22.5%vs14%
 • 7 fler av studenterna och alumnerna har fått Rhodosstipendiet
  ?

  26vs19

Allmän information

1.alumninätverk

295459

134262

En alumniförening är en sammanslutning av akademiker, eller av före detta studenter (alumner) i allmänhet. I Storbritannien och USA bildar alumner från universitet, högskolor och fristående skolor grupper med alumner från samma studentorganisation, t.ex. studentföreningar och kårer. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
2.citerade forskare

64

24

Antalet starkt citerade forskare inom 21 olika ämneskategorier. Dessa personer är de mest citerade inom varje kategori. Thomson Reuters, som sammanställde uppgifterna åt THE, genomsökte 6 miljoner tidskriftsartiklar som publicerats under en femårsperiod och beräknade de hur många gånger dessa artiklar hade citerats av andra forskare. Källa: Thomson Reuters, den 2020.
3.förhållande elever till personal

6:1

8:1

Ett mått på universitetets genomsnittliga personalstyrka. Visar hur många elever som delar på en lärare. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
4.akademisk personal

4318

3395

Mängden akademisk personal. Uppgifterna är hämtade från nationella källor så som nationella undervisningsministeriet, nationella statistikbyrån, högskole- och universitetsriksförbundet och nationella rektorskonferensen.
5.begåvning

6.75$ billion

5.3$ billion

En donation är en överföring av pengar eller egendom till en institution. I USA är donationer ofta en viktig del av utbildningsinstitutionernas finansiella hälsa. Alumner eller vänner till institutionen bidrar ibland med kapital till donationerna. Källa: Wikipedia, den 2020.
6.antal partneruniversitet

150

100

Antalet partneruniversitet och forskningsinstitutioner visar hur stora elevernas möjligheter till utbyten och forskning utomlands är. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.

Antagning

1.antagningsfrekvens

12%

18%

Visar hur stor andel av de sökande som antogs av universitetet. Låg andel antagna gör det svårt att komma in, men kan också indikera prestige och hög utbildningsnivå. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
2.inskrivna internationella studenter

12%

14%

Hur stor andel av alla studenter som är internationella studenter visar mångfalden och ifall universitetet är attraktivt utomlands. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
3.genomsnittlig antagning SAT-poäng

1350

1470

SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
4.inskrivna studenter

24725

14177

Inskrivna studenter omfattar både studenter på grundnivå och doktorander. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
5.genomsnittligt SAT-poäng i kritiskt läsande

730

725

SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
6.genomsnittligt SAT-poäng i matematik

750

745

SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.

Anläggningar

1.kostnader för kost och logi

12 922.00$

13 119.00$

Ungefärlig kostnad för mat och boende i studentbostäderna per akademiskt år. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
2.bibliotekets samling

6

4500000

Ett större bibliotek innebär att universitetet kan erbjuda sina studenter fler böcker, tidskrifter, onlineresurser m.m. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
3.Har universitetssovsalar
University of Pennsylvania
Washington University in St. Louis
Universitetet har egna studentbostäder. Dessa kan ge ett spännande socialt liv och ibland fungera billigare än privat boende.
4.idrottsanläggningar

16

10

Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
5.medicinska faciliteter

8

7

Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
6.Har ett museum
University of Pennsylvania
Washington University in St. Louis
Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.

Rankning

1.U.S. News ranking

12

84

US News rankar världens bästa universitet, baserat på QS World University Rankings, och utvärderar och identifierar världens främsta universitet i länder som Storbritannien, Australien, Kina m.m. Källa: US News, den 2020.
2.ARWU ranking

15

32

Academic Ranking of World Universities (ARWU) använder sex objektiva indikatorer för att rangordna världens universitet, antalet alumner eller anställda som vinner Nobelpris eller Fieldsmedaljer, antal högt ställda forskare som valts ut av Thomson Scientific, antal artiklar som publicerats i naturvetenskapliga tidskrifter, antal artiklar som indexerats i Science Citation Index - Expanded and Social Sciences Citation Index och prestandan i förhållande till universitetets storlek. Källa: ARWU, den 2020.
3.Forbes ranking

11

57

Enligt Forbes årliga lista över USA:s 650 bästa högskolor. Rankningen fokuserar på det som betyder mest för studenterna: undervisningens kvalitet, bra karriärmöjligheter, hög andel som tar examen och låg skuldsättning. Källa: Forbes, den 2020

Utmärkelser

1.Nobelpristagaralumni

4

25

Det totala antalet alumner från institutionen som vunnit Nobelpris och Fieldsmedaljer. Alumner definieras som de som erhållit kandidatexamen, magisterexamen eller doktorsexamen från institutionen. Källa: Nobelprisets hemsida, den 2020.
2.Pulitzerprisvinnare

18

6

Pulitzerpriset är en amerikansk utmärkelse för prestationer inom tidningar och online-journalistik, litteratur och musikalisk komposition. Källa: http://www.pulitzer.org/, den 2020.
3.Rhodesforskare

19

26

Rhodosstipendiet, uppkallat efter Cecil John Rhodes, är ett internationellt doktorandstipendium som låter utvalda utländska studenter studera vid universitetet i Oxford.[1] Detta var det första storskaliga programmet för internationella stipendier och anses i allmänhet vara världens mest prestigefyllda stipendium. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
4.Är medlem i Ivy League
University of Pennsylvania
Washington University in St. Louis
Ivy League är en idrottskonferens som besöks av idrottslag från åtta privata institutioner för högre utbildning i nordöstra USA. Det är även vanligt att namnet används för att hänvisa till de åtta skolorna som en grupp och dessutom används termen Ivy League för att associera till akademisk excellens, selektiv antagning och social elitism. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.

Avgifter & finansiellt stöd

1.terminsavgifter per år

45 890.00$

44 100.00$

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
2.terminsavgift per år för internationella studenter

45 890.00$

44 100.00$

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
3.bidrag per elev och år

34 658.00$

24 060.00$

Genomsnittssumman för finansiering som är tillgänglig för en student per akademiskt år (stipendier och/eller ekonomiskt stöd som tilldelas berättigade studenter). Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
4.ökning av terminsavgift

4%

3.4%

Lägre tillväxttakt för undervisningsavgiften visar att kostnaden för att studera vid universitetet ökar långsammare. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.

Vilka är de bästa universitet?

Visa allt
This page is currently only available in English.