83poäng

University of the Philippines, Diliman

77poäng

University of the Philippines, Visayas

University of the Philippines, Diliman
Vinnare i jämförelsen
University of the Philippines, Visayas
vs
vs

14 egenskaper som jämförs

University of the Philippines, Diliman vs University of the Philippines, Visayas

University of the Philippines, Diliman
University of the Philippines, Visayas

Varför är University of the Philippines, Diliman bättre än University of the Philippines, Visayas?

 • 1152 mer akademisk personal
  ?

  1526vs374
 • Har universitetssovsalar
  ?
 • 94 fler partneruniversitet och forskningsinstitutioner
  ?

  116vs22
 • 15016 fler inskrivna studenter
  ?

  22031vs7015
 • 10136 mer studenter på grundnivå
  ?

  15299vs5163
 • 17.9% fler anställda med doktorsexamen
  ?

  36%vs18.1%
 • 5272 fler forskarstuderande
  ?

  6732vs1460

Varför är University of the Philippines, Visayas bättre än University of the Philippines, Diliman?

 • 31 flera år sedan etableringen
  ?

  1918vs1949

Allmän information

1.alumninätverk

250000

250000

En alumniförening är en sammanslutning av akademiker, eller av före detta studenter (alumner) i allmänhet. I Storbritannien och USA bildar alumner från universitet, högskolor och fristående skolor grupper med alumner från samma studentorganisation, t.ex. studentföreningar och kårer. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
2.akademisk personal

1526

374

Mängden akademisk personal. Uppgifterna är hämtade från nationella källor så som nationella undervisningsministeriet, nationella statistikbyrån, högskole- och universitetsriksförbundet och nationella rektorskonferensen.
3.antal partneruniversitet

116

22

Antalet partneruniversitet och forskningsinstitutioner visar hur stora elevernas möjligheter till utbyten och forskning utomlands är. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
4.personal med doktorsexamen

36%

18.1%

Hur stor andel av de anställda som har doktorsexamen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
5.etablerat år

1949

1918

Universitetets långa historia kan indikera goda traditioner och mer resurser. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.

Antagning

1.inskrivna studenter

22031

7015

Inskrivna studenter omfattar både studenter på grundnivå och doktorander. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
2.grundutbildningsstudenter

15299

5163

Grundutbildning är utbildningsnivån som ger dig din första högskoleexamen. När du studerar på ett större universitet har du bättre möjligheter till nätverksbyggande och vanligtvis tillgång till bättre resurser. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
3.doktorander

6732

1460

Stor andel masterstudenter och doktorander kan visa att universitetet fokuserar på forskning. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.

Anläggningar

1.kostnader för kost och logi

1 236.00$

1 236.00$

Ungefärlig kostnad för mat och boende i studentbostäderna per akademiskt år. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
2.Har universitetssovsalar
University of the Philippines, Diliman
University of the Philippines, Visayas
Universitetet har egna studentbostäder. Dessa kan ge ett spännande socialt liv och ibland fungera billigare än privat boende.
3.Har ett museum
University of the Philippines, Diliman
University of the Philippines, Visayas
Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.

Utmärkelser

1.Är medlem i Ivy League
University of the Philippines, Diliman
University of the Philippines, Visayas
Ivy League är en idrottskonferens som besöks av idrottslag från åtta privata institutioner för högre utbildning i nordöstra USA. Det är även vanligt att namnet används för att hänvisa till de åtta skolorna som en grupp och dessutom används termen Ivy League för att associera till akademisk excellens, selektiv antagning och social elitism. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.

Avgifter & finansiellt stöd

1.terminsavgifter per år

292$

292$

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
2.terminsavgift per år för internationella studenter

292$

292$

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.

Vilka är de bästa universitet?

Visa allt
This page is currently only available in English.