versus logo
UQ Business School
Topp 96%3 poäng
Topp 96%
Viktiga uppgifter och ranking

UQ Business School recension: 35 egenskaper och höjdpunkter

1. akademisk personal

Mängden akademisk personal. Uppgifterna är hämtade från nationella källor så som nationella undervisningsministeriet, nationella statistikbyrån, högskole- och universitetsriksförbundet och nationella rektorskonferensen.
130
Foster School: 1000

2. etablerat år

Universitetets långa historia kan indikera goda traditioner och mer resurser. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
2002
Wharton School: 1881

3. sovsalskapacitet

Antal studenter som kan få plats i studentbostäderna. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
2955(University of Queensland)
Harvard Business School: 13815

4. inskrivna studenter

Inskrivna studenter omfattar både studenter på grundnivå och doktorander. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
7300
W. P. Carey School: 10100

5. position i QS-ranking gällande akademiskt rykte

Academic Reputation Index är en central del av QS World University Rankings® och påverkar resultatet med 40 %. Resultaten är baserade på svaren i en enkät som delas ut till akademiker över hela världen från en rad olika källor. Källa: Top Universities QS Ranking, den 2018.
40
Harvard Business School: 1

6. position i QS-ranking avseende arbetsgivarrykte

Resultaten är baserade på svaren i en enkät som delas ut till arbetsgivare över hela världen från en rad olika källor. Källa: Top Universities QS Ranking, den 2018.
40
Harvard Business School: 1

7. patentansökningar

Patentansökan är en ansökan under behandling på en patentbyrå för beviljande av ett patent på uppfinningen som beskrivs och patentsöks genom ansökan. Antalet ansökningar visar hur kreativa och uppfinningsrika studenterna är. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
5
Foster School: 168000

8. Ekonom MBA-ranking

Skolan har en högre ranking på heltidsekonomernas MBA (Master of Business Administration) ranking. Källa: The Economist 2018
14
Booth School of Business: 1

9. citerade forskare

Antalet starkt citerade forskare inom 21 olika ämneskategorier. Dessa personer är de mest citerade inom varje kategori. Thomson Reuters, som sammanställde uppgifterna åt THE, genomsökte 6 miljoner tidskriftsartiklar som publicerats under en femårsperiod och beräknade de hur många gånger dessa artiklar hade citerats av andra forskare. Källa: Thomson Reuters, den 2018.
0
Wharton School: 18

10. doktorander

Stor andel masterstudenter och doktorander kan visa att universitetet fokuserar på forskning. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
5840
UQ Business School: 5840

11. grundutbildningsstudenter

Grundutbildning är utbildningsnivån som ger dig din första högskoleexamen. När du studerar på ett större universitet har du bättre möjligheter till nätverksbyggande och vanligtvis tillgång till bättre resurser. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
1460
W. P. Carey School: 8300

12. antal sökande

Ett stort antal sökande kan tyda på att universitet har en hög efterfrågan och har en god image och ett bra rykte.
400
Fisher College of Business: 28675

13. alumninätverk

En alumniförening är en sammanslutning av akademiker, eller av före detta studenter (alumner) i allmänhet. I Storbritannien och USA bildar alumner från universitet, högskolor och fristående skolor grupper med alumner från samma studentorganisation, t.ex. studentföreningar och kårer. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
30000
Leonard N. Stern School: 100000

14. inskrivna internationella studenter

Hur stor andel av alla studenter som är internationella studenter visar mångfalden och ifall universitetet är attraktivt utomlands. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
19.6%(University of Queensland)
Judge Business School: 95%

15. fritidsaktiviteter

Ett brett utbud av fritidsaktiviteter, så som sport, drama, körer, forskningsresor, m.m. visar att universitetet inte bara stödjer studenternas akademiska intressen, utan även deras fritidsintressen. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
152(University of Queensland)
Ross School of Business: 1065

16. studentkårer

Studentkårer, elevråd, fria studentkårer, studentsenater, studentföreningar, studentgillen eller elevgrupper är studentorganisationer som finns på många högskolor, universitet och gymnasieskolor. Inom den högre utbildningen har studentorganisationer ofta en egen byggnad på campus, tillägnad sociala, organisatoriska aktiviteter, representation och akademiskt stöd till medlemmarna. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
100(University of Queensland)
W. P. Carey School: 1100

17. idrottsanläggningar

Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
7(University of Queensland)
Cornell School of Hotel Administration: 29

18. terminsavgift per år för internationella studenter

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
19780$
UQ Business School: 19780$

19. antal museum

Källa: Wikipedia, 2018; stadens officiella hemsida, 2018.
9(University of Queensland)
Fisher College of Business: 13

20. antal partneruniversitet

Antalet partneruniversitet och forskningsinstitutioner visar hur stora elevernas möjligheter till utbyten och forskning utomlands är. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
290(University of Queensland)
Foster School: 416

21. terminsavgifter per år

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
8362$(University of Queensland)
Columbia Business School: 118.42$

22. ökning av terminsavgift

Lägre tillväxttakt för undervisningsavgiften visar att kostnaden för att studera vid universitetet ökar långsammare. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
4.4%(University of Queensland)
H. John Heinz III College: 1.79%

23. kostnader för kost och logi

Ungefärlig kostnad för mat och boende i studentbostäderna per akademiskt år. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
12964$(University of Queensland)
Judge Business School: 9162$

24. bibliotekets samling

Ett större bibliotek innebär att universitetet kan erbjuda sina studenter fler böcker, tidskrifter, onlineresurser m.m. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
2615900(University of Queensland)
Yale School of Management: 25850000

25. medicinska faciliteter

Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
5(University of Queensland)
Judge Business School: 20

Topp 10 handelsfakulteter

Lägg till i jämförelse
    Jämför
    This page is currently only available in English.