versus logo
Weill Cornell Graduate School
Topp 81%7 poäng
Topp 81%
Viktiga uppgifter och ranking

Weill Cornell Graduate School recension: 53 egenskaper och höjdpunkter

1. etablerat år

Universitetets långa historia kan indikera goda traditioner och mer resurser. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
1952
Harvard Medical School: 1782

2. antal sökande

Ett stort antal sökande kan tyda på att universitet har en hög efterfrågan och har en god image och ett bra rykte.
758
NYU School of Medicine: 8835

3. Rhodesforskare

Rhodosstipendiet, uppkallat efter Cecil John Rhodes, är ett internationellt doktorandstipendium som låter utvalda utländska studenter studera vid universitetet i Oxford.[1] Detta var det första storskaliga programmet för internationella stipendier och anses i allmänhet vara världens mest prestigefyllda stipendium. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
5(Cornell University)
Harvard School of Public Health: 332

4. inskrivna studenter

Inskrivna studenter omfattar både studenter på grundnivå och doktorander. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
690
Johns Hopkins Bloomberg School: 2164

5. doktorander

Stor andel masterstudenter och doktorander kan visa att universitetet fokuserar på forskning. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
690
Johns Hopkins Bloomberg School: 2164

6. akademisk personal

Mängden akademisk personal. Uppgifterna är hämtade från nationella källor så som nationella undervisningsministeriet, nationella statistikbyrån, högskole- och universitetsriksförbundet och nationella rektorskonferensen.
250
Harvard Medical School: 8924

7. bidrag per elev och år

Genomsnittssumman för finansiering som är tillgänglig för en student per akademiskt år (stipendier och/eller ekonomiskt stöd som tilldelas berättigade studenter). Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
30000$
Stanford School of Medicine: 44000$

8. alumninätverk

En alumniförening är en sammanslutning av akademiker, eller av före detta studenter (alumner) i allmänhet. I Storbritannien och USA bildar alumner från universitet, högskolor och fristående skolor grupper med alumner från samma studentorganisation, t.ex. studentföreningar och kårer. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
5600
Johns Hopkins Bloomberg School: 50000

9. procent kvinnliga studenter

Andelen kvinnliga och manliga studenter visar hur jämställt universitetet är gällande kön. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
59%
Yale School of Nursing: 94%

10. procent manliga studenter

Andelen kvinnliga och manliga studenter visar hur jämställt universitetet är gällande kön. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
41%
Sargent College: 83%

11. position i QS-ranking gällande akademiskt rykte

Academic Reputation Index är en central del av QS World University Rankings® och påverkar resultatet med 40 %. Resultaten är baserade på svaren i en enkät som delas ut till akademiker över hela världen från en rad olika källor. Källa: Top Universities QS Ranking, den 2018.
25
Harvard School of Public Health: 1

12. antagningsfrekvens

Visar hur stor andel av de sökande som antogs av universitetet. Låg andel antagna gör det svårt att komma in, men kan också indikera prestige och hög utbildningsnivå. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
20%
Weill Cornell College: 1.7%

13. terminsavgifter per år

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
46001$
College of Health Solutions: 5716$

14. terminsavgift per år för internationella studenter

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
46001$
College of Nursing and Health Innovation: 22977$

15. procent svarta studenter

Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
3%
Harvard Medical School: 19%

16. procent asiatiska studenter

Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
15%
College of Dental Medicine: 42%

17. procent vita studenter

Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
66%
Harvard School of Public Health: 89.4%

18. grundutbildningsstudenter

Grundutbildning är utbildningsnivån som ger dig din första högskoleexamen. När du studerar på ett större universitet har du bättre möjligheter till nätverksbyggande och vanligtvis tillgång till bättre resurser. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
0
Sargent College: 1152

19. förhållande elever till personal

Ett mått på universitetets genomsnittliga personalstyrka. Visar hur många elever som delar på en lärare. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
2.76:1
Weill Cornell College: 0.16:1

20. ökning av terminsavgift

Lägre tillväxttakt för undervisningsavgiften visar att kostnaden för att studera vid universitetet ökar långsammare. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
5.1%
College of Health Solutions: 2.9%

21. patentansökningar

Patentansökan är en ansökan under behandling på en patentbyrå för beviljande av ett patent på uppfinningen som beskrivs och patentsöks genom ansökan. Antalet ansökningar visar hur kreativa och uppfinningsrika studenterna är. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
4
College of Nursing and Health Innovation: 99100

22. Är medlem i Ivy League

Ivy League är en idrottskonferens som besöks av idrottslag från åtta privata institutioner för högre utbildning i nordöstra USA. Det är även vanligt att namnet används för att hänvisa till de åtta skolorna som en grupp och dessutom används termen Ivy League för att associera till akademisk excellens, selektiv antagning och social elitism. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
Weill Cornell Graduate School(Cornell University)
49% har det

23. medicinska faciliteter

Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
4(Cornell University)
Harvard School of Public Health: 17

24. sovsalskapacitet

Antal studenter som kan få plats i studentbostäderna. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
7600(Cornell University)
Harvard School of Public Health: 13815

25. Nobelpristagarpersonal

Källa: Nobelprisets hemsida, den 2018.
28(Cornell University)
Harvard School of Public Health: 66

Topp 10 medicinska skolor

Lägg till i jämförelse
    Jämför
    This page is currently only available in English.