18poäng

Weill Cornell Graduate School

vs

Weill Cornell Graduate School recension: 53 egenskaper och höjdpunkter

Weill Cornell Graduate School
Weill Cornell Graduate School
18
poäng

Varför är Weill Cornell Graduate School bättre än genomsnittet?

 • Nobelpristagarpersonal
  28vs25.03
 • Idrottsanläggningar
  29vs15.61
 • Antagningsfrekvens
  20%vs24.37%
 • ARWU ranking
  13vs35.29
 • Genomsnittligt SAT-poäng i kritiskt läsande
  690vs686.29
 • Genomsnittligt SAT-poäng i matematik
  725vs707.1
 • Campusstorlek
  19.42km²vs7.24km²
 • Inskrivna internationella studenter
  19%vs16.11%

Viktiga uppgifter och ranking

Allmän information

1.etablerat år

1952

Universitetets långa historia kan indikera goda traditioner och mer resurser. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Bäst

Harvard Medical School

1782

2.akademisk personal

250

Mängden akademisk personal. Uppgifterna är hämtade från nationella källor så som nationella undervisningsministeriet, nationella statistikbyrån, högskole- och universitetsriksförbundet och nationella rektorskonferensen.

Bäst

Harvard Medical School

8924

3.alumninätverk

5600

En alumniförening är en sammanslutning av akademiker, eller av före detta studenter (alumner) i allmänhet. I Storbritannien och USA bildar alumner från universitet, högskolor och fristående skolor grupper med alumner från samma studentorganisation, t.ex. studentföreningar och kårer. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Bäst

Johns Hopkins Bloomberg School

50000

4.begåvning

5.49$ billion (Cornell University)

En donation är en överföring av pengar eller egendom till en institution. I USA är donationer ofta en viktig del av utbildningsinstitutionernas finansiella hälsa. Alumner eller vänner till institutionen bidrar ibland med kapital till donationerna. Källa: Wikipedia, den 2019.

Bäst

Harvard School of Public Health

32$ billion

5.fritidsaktiviteter

1019 (Cornell University)

Ett brett utbud av fritidsaktiviteter, så som sport, drama, körer, forskningsresor, m.m. visar att universitetet inte bara stödjer studenternas akademiska intressen, utan även deras fritidsintressen. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Bäst

Weill Cornell Graduate School

1019

6.förhållande elever till personal

2.76:1

Ett mått på universitetets genomsnittliga personalstyrka. Visar hur många elever som delar på en lärare. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Weill Cornell College

0.16:1

Antagning

1.antal sökande

758

Ett stort antal sökande kan tyda på att universitet har en hög efterfrågan och har en god image och ett bra rykte.

Bäst

NYU School of Medicine

8835

2.studenter iväg på internationella utbytesprogram

500 (Cornell University)

Ett internationellt utbytesprogram är ett program där studenter från en gymnasieskola eller ett universitet studerar utomlands vid en av institutionens partnerinstitutioner. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

College of Dentistry

3799

3.inskrivna studenter

690

Inskrivna studenter omfattar både studenter på grundnivå och doktorander. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Johns Hopkins Bloomberg School

2164

4.genomsnittlig sammansatt ACT-poäng

31.5 (Cornell University)

ACT är ett standardiserat prov framtaget av företaget ACT för att mäta prestation på highschool och användas vid collegeantagning i USA. Poängen på ACT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Harvard School of Public Health

33.5

5.antagningsfrekvens

20%

Visar hur stor andel av de sökande som antogs av universitetet. Låg andel antagna gör det svårt att komma in, men kan också indikera prestige och hög utbildningsnivå. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Weill Cornell College

1.7%

6.genomsnittlig antagning SAT-poäng

1415 (Cornell University)

SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Boston School of Public Health

2016

Anläggningar

1.medicinska faciliteter

4 (Cornell University)

Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Bäst

Harvard School of Public Health

17

2.sovsalskapacitet

7600 (Cornell University)

Antal studenter som kan få plats i studentbostäderna. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Harvard School of Public Health

13815

3.idrottsanläggningar

29 (Cornell University)

Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Bäst

Weill Cornell Graduate School

29

4.Har ett museum
Weill Cornell Graduate School

Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

5.antal museum

1 (Cornell University)

Källa: Wikipedia, 2019; stadens officiella hemsida, 2019.

Bäst

Johns Hopkins Bloomberg School

4

6.campusstorlek

19.42km² (Cornell University)

Storleken på campus i kvadratkilometer. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Bäst

Duke School of Nursing

34.8km²

Utmärkelser

1.Är medlem i Ivy League
Weill Cornell Graduate School

Ivy League är en idrottskonferens som besöks av idrottslag från åtta privata institutioner för högre utbildning i nordöstra USA. Det är även vanligt att namnet används för att hänvisa till de åtta skolorna som en grupp och dessutom används termen Ivy League för att associera till akademisk excellens, selektiv antagning och social elitism. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

2.Nobelpristagarpersonal

28 (Cornell University)

Källa: Nobelprisets hemsida, den 2019.

Bäst

Harvard School of Public Health

66

3.Nobelpristagaralumni

13 (Cornell University)

Det totala antalet alumner från institutionen som vunnit Nobelpris och Fieldsmedaljer. Alumner definieras som de som erhållit kandidatexamen, magisterexamen eller doktorsexamen från institutionen. Källa: Nobelprisets hemsida, den 2019.

Bäst

Harvard School of Public Health

67

4.Rhodesforskare

5 (Cornell University)

Rhodosstipendiet, uppkallat efter Cecil John Rhodes, är ett internationellt doktorandstipendium som låter utvalda utländska studenter studera vid universitetet i Oxford.[1] Detta var det första storskaliga programmet för internationella stipendier och anses i allmänhet vara världens mest prestigefyllda stipendium. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Bäst

Harvard School of Public Health

332

5.Pulitzerprisvinnare

3 (Cornell University)

Pulitzerpriset är en amerikansk utmärkelse för prestationer inom tidningar och online-journalistik, litteratur och musikalisk komposition. Källa: http://www.pulitzer.org/, den 2019.

Bäst

Yale School of Public Health

56

6.Turing Awardvinnare

3 (Cornell University)

Turingpriset delas ut årligen av Association for Computing Machinery (ACM) till en person för insatser av teknisk natur som bidragit till datorindustrin. Turingpriset är erkänt som den högsta utmärkelsen inom datavetenskap och räknas som datavetenskapens nobelpris. Källa: ACM AM Turings hemsida, den 2019.

Bäst

Stanford School of Medicine

28

Avgifter & finansiellt stöd

1.terminsavgift per år för internationella studenter

46001$

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

College of Nursing and Health Innovation

22977$

2.ökning av terminsavgift

5.1%

Lägre tillväxttakt för undervisningsavgiften visar att kostnaden för att studera vid universitetet ökar långsammare. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

College of Health Solutions

2.9%

3.genomsnittligt ekonomiskt stöd

245$ million (Cornell University)

En generell summa av ekonomiskt stöd till studenter, i miljoner dollar. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Weill Cornell Graduate School

245$ million

4.bidrag per elev och år

30000$

Genomsnittssumman för finansiering som är tillgänglig för en student per akademiskt år (stipendier och/eller ekonomiskt stöd som tilldelas berättigade studenter). Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Stanford School of Medicine

44000$

5.terminsavgifter per år

46001$

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

College of Health Solutions

5716$

Övrigt

1.ARWU ranking

13 (Cornell University)

Academic Ranking of World Universities (ARWU) använder sex objektiva indikatorer för att rangordna världens universitet, antalet alumner eller anställda som vinner Nobelpris eller Fieldsmedaljer, antal högt ställda forskare som valts ut av Thomson Scientific, antal artiklar som publicerats i naturvetenskapliga tidskrifter, antal artiklar som indexerats i Science Citation Index - Expanded and Social Sciences Citation Index och prestandan i förhållande till universitetets storlek. Källa: ARWU, den 2019.

Bäst

Harvard School of Public Health

1

2.Forbes ranking

19 (Cornell University)

Enligt Forbes årliga lista över USA:s 650 bästa högskolor. Rankningen fokuserar på det som betyder mest för studenterna: undervisningens kvalitet, bra karriärmöjligheter, hög andel som tar examen och låg skuldsättning. Källa: Forbes, den 2019

Bäst

Stanford School of Medicine

1

3.U.S. News ranking

14 (Cornell University)

US News rankar världens bästa universitet, baserat på QS World University Rankings, och utvärderar och identifierar världens främsta universitet i länder som Storbritannien, Australien, Kina m.m. Källa: US News, den 2019.

Bäst

Harvard School of Public Health

3

4.position i Times Higher Educations ranking

18 (Cornell University)

The Times Higher Education World University Rankings är en årlig ranking som publiceras av den brittiska tidningen "Times Higher Education". Informationen levereras av Thomson Reuters och ger resultatbaserad information. Huvudsakliga rankingindikatorer baseras på universitetens centrala uppdrag, undervisning, forskning, kunskapsöverföring och internationell utblick.

Bäst

Stanford School of Medicine

2

Topp 10 medicinska skolor

Lägg till i jämförelse
  This page is currently only available in English.