versus logo
Wharton School
Topp 10%61 poäng
Topp 10%
Viktiga uppgifter och ranking

Wharton School recension: 59 egenskaper och höjdpunkter

1. akademisk personal

Mängden akademisk personal. Uppgifterna är hämtade från nationella källor så som nationella undervisningsministeriet, nationella statistikbyrån, högskole- och universitetsriksförbundet och nationella rektorskonferensen.
228
Foster School: 1000

2. examinerade anställda efter 3 månader

Andelen av den senaste årskullen som hade hittat ett arbete eller accepterat ett jobberbjudande inom tre månader efter examen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
92
Tuck School of Business: 98

3. etablerat år

Universitetets långa historia kan indikera goda traditioner och mer resurser. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
1881
Wharton School: 1881

4. förhållande elever till personal

Ett mått på universitetets genomsnittliga personalstyrka. Visar hur många elever som delar på en lärare. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
6:1(University of Pennsylvania)
Samuel Curtis Johnson Graduate School: 3.72:1

5. campusstorlek

Storleken på campus i kvadratkilometer. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
4km²(University of Pennsylvania)
College of Business: 36.21km²

6. begåvning

En donation är en överföring av pengar eller egendom till en institution. I USA är donationer ofta en viktig del av utbildningsinstitutionernas finansiella hälsa. Alumner eller vänner till institutionen bidrar ibland med kapital till donationerna. Källa: Wikipedia, den 2018.
1.29$ billion
Ross School of Business: 8.46$ billion

7. grundutbildningsstudenter

Grundutbildning är utbildningsnivån som ger dig din första högskoleexamen. När du studerar på ett större universitet har du bättre möjligheter till nätverksbyggande och vanligtvis tillgång till bättre resurser. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
2502
W. P. Carey School: 8300

8. dubbla utbildningsprogram

Visar hur stora möjligheterna till dubbelexamen är. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
4
Tepper School: 15

9. studenter iväg på internationella utbytesprogram

Ett internationellt utbytesprogram är ett program där studenter från en gymnasieskola eller ett universitet studerar utomlands vid en av institutionens partnerinstitutioner. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
500
Leonard N. Stern School: 3799

10. terminsavgifter per år

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
121.61$
Columbia Business School: 118.42$

11. terminsavgift per år för internationella studenter

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
45890$
UQ Business School: 19780$

12. antagningsfrekvens

Visar hur stor andel av de sökande som antogs av universitetet. Låg andel antagna gör det svårt att komma in, men kan också indikera prestige och hög utbildningsnivå. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
5.3%
Ross School of Business: 5%

13. snittlön

Källa: Wikipedia, 2018; stadens officiella statistik, 2018.
180772$
Graduate School of Business: 194645$

14. Ekonom MBA-ranking

Skolan har en högre ranking på heltidsekonomernas MBA (Master of Business Administration) ranking. Källa: The Economist 2018
15
Booth School of Business: 1

15. doktorander

Stor andel masterstudenter och doktorander kan visa att universitetet fokuserar på forskning. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
2354
UQ Business School: 5840

16. position i QS-ranking avseende arbetsgivarrykte

Resultaten är baserade på svaren i en enkät som delas ut till arbetsgivare över hela världen från en rad olika källor. Källa: Top Universities QS Ranking, den 2018.
15
Harvard Business School: 1

17. position i QS-ranking gällande akademiskt rykte

Academic Reputation Index är en central del av QS World University Rankings® och påverkar resultatet med 40 %. Resultaten är baserade på svaren i en enkät som delas ut till akademiker över hela världen från en rad olika källor. Källa: Top Universities QS Ranking, den 2018.
15
Harvard Business School: 1

18. patentansökningar

Patentansökan är en ansökan under behandling på en patentbyrå för beviljande av ett patent på uppfinningen som beskrivs och patentsöks genom ansökan. Antalet ansökningar visar hur kreativa och uppfinningsrika studenterna är. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
214
Foster School: 168000

19. ökning av terminsavgift

Lägre tillväxttakt för undervisningsavgiften visar att kostnaden för att studera vid universitetet ökar långsammare. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
3.7%
H. John Heinz III College: 1.79%

20. valuta för pengarna

Beräknad utifrån lönen idag, utbildningens längd, avgifter och andra kostnader, inklusive förlorad inkomst under MBA. Källa: Financial Times, den 2018.
95$
Samuel Curtis Johnson Graduate School: 112$

21. citerade forskare

Antalet starkt citerade forskare inom 21 olika ämneskategorier. Dessa personer är de mest citerade inom varje kategori. Thomson Reuters, som sammanställde uppgifterna åt THE, genomsökte 6 miljoner tidskriftsartiklar som publicerats under en femårsperiod och beräknade de hur många gånger dessa artiklar hade citerats av andra forskare. Källa: Thomson Reuters, den 2018.
18
Wharton School: 18

22. antal sökande

Ett stort antal sökande kan tyda på att universitet har en hög efterfrågan och har en god image och ett bra rykte.
6036
Fisher College of Business: 28675

23. Forbes ranking

Enligt Forbes årliga lista över USA:s 650 bästa högskolor. Rankningen fokuserar på det som betyder mest för studenterna: undervisningens kvalitet, bra karriärmöjligheter, hög andel som tar examen och låg skuldsättning. Källa: Forbes, den 2018
11(University of Pennsylvania)
Graduate School of Business: 1

24. U.S. News ranking

US News rankar världens bästa universitet, baserat på QS World University Rankings, och utvärderar och identifierar världens främsta universitet i länder som Storbritannien, Australien, Kina m.m. Källa: US News, den 2018.
12(University of Pennsylvania)
MIT Sloan School: 1

25. ARWU ranking

Academic Ranking of World Universities (ARWU) använder sex objektiva indikatorer för att rangordna världens universitet, antalet alumner eller anställda som vinner Nobelpris eller Fieldsmedaljer, antal högt ställda forskare som valts ut av Thomson Scientific, antal artiklar som publicerats i naturvetenskapliga tidskrifter, antal artiklar som indexerats i Science Citation Index - Expanded and Social Sciences Citation Index och prestandan i förhållande till universitetets storlek. Källa: ARWU, den 2018.
15(University of Pennsylvania)
Harvard Business School: 1

Topp 10 handelsfakulteter

Lägg till i jämförelse
    Jämför
    This page is currently only available in English.