96puan

Çin

Çin
vs

Çin incelemesi: 48 özellikler ve önemli noktalar

Çin

Çin ortalamayla karşılaştırıldığında nasıldır?

 • Doğumda beklenen tüm hayat beklentisi
  ?

  75.8 yearsvs72.41 years
 • Kadınlar için doğumda umulan yaşam süresi
  ?

  78.1 yearsvs75.01 years
 • Yetişkin obezite oranı
  ?

  6.2%vs18.93%
 • Işsizlik oranı
  ?

  3.9%vs9.48%
 • Internet kullanıcılarının yüzdelik oranı
  ?

  53.2%vs49.73%
 • Içilebilir su kaynaklarına erişimi olan nüfus
  ?

  95.5%vs88.77%
 • Nüfus
  ?

  1398.72 milyonvs26.31 milyon
 • COVID-19 kaynaklı onaylanmış vakalar (toplam)
  ?

  85,790vs114,296.005

COVID-19 istatistikleri

1.COVID-19 kaynaklı onaylanmış vakalar (toplam)

85,790

Son düzenleme Sun Oct 25 2020
Toplam onaylanmış COVID-19 (koronavirüs) vaka sayısı. Kaynak: worldometers.info
2.COVID-19 ölümleri (toplam)

4,634

Son düzenleme Sun Oct 25 2020
COVID-19 (koronavirüs) kaynaklı toplam ölüm sayısı. Kaynak: worldometers.info
3.COVID-19 kaynaklı yeni vakalar (toplam)

15

Son düzenleme Sun Oct 25 2020
Son resmi durum raporuna göre COVID-19 (koronavirüs) yeni vakalarının toplam sayısı. Kaynak: worldometers.info
4.İyileşen COVID-19 hastaları

80,891

Son düzenleme Sun Oct 25 2020
COVID-19 (koronavirüs) tanısı konmuş ve başarıyla iyileşmiş hasta sayısı. Kaynak: worldometers.info
5.COVID-19 kaynaklı yeni ölümler

0

Son düzenleme Sun Oct 25 2020
Son resmi durum raporuna göre COVID-19 (koronovirüs) kaynaklı yeni ölümlerin sayısı. Kaynak: worldometers.info
6.1 milyon kişide toplam COVID-19 vakaları

60

Son düzenleme Sun Oct 25 2020
1 milyon kişide doğrulanmış toplam COVID -19 (koronovirüs) vaka sayısı. Kaynak: worldometers.info

Coğrafya

1.ormanlar

22.3%

Ormanlarla kaplı arazinin yüzde oranı. Ormanlar, çevre kirliliğini yok etmek ve havayı temizlemede kilit bir rolü oynar.
2.tarım arazisi

54.7%

Ekilebilir arazi, uzun ömürlü bitkiler ve daimi mera dahil olmak üzere tarımsal kullanıma ayrılmış arazi yüzdesi.
3.kıyı şeridi

14 500 km

Ülkenin adaları da dahil, kara alanı ile deniz arasındaki sınırın toplam uzunluğu.
4.toplam su alanı

270 550 km²

Ülkenin toplam su alanı, tüm iç suları belirtir: göller, nehirler, rezeruarlar, sulak alanlar, vb.
5.toplam arsa alanı

9 326 410 km²

Ülkenin toplam kara alanı (iç ve deniz suları hariç). Ülkenin ne kadar büyük olduğu hakkında fikir edinebilmek istiyorsanız, büyüklüğü 007km² olan bir futbol sahasıyla karşılaştırma yapabilirsiniz
6.toplam yüzey alanı

9 596 960 km²

Büyük şehirlerde veya ülkelerde yaşamak güzel olabilir, çünkü daha geniş alan orada yaşayan sakinler ve ziyaretçiler için daha fazla seçenek sunabilir.

Demografisi

1.doğumda beklenen tüm hayat beklentisi

75.8 years

Doğumda umulan ortalama yaşam beklentisi, bir ülke nüfusunun yaşaması beklenen yıl sayısıdır. Bu ölçü, genel yaşam kalitesini yansıtır.
2.kadınlar için doğumda umulan yaşam süresi

78.1 years

Ülkenin kadın nüfusu için doğumda umulan ortalama yaşam süresi.
3.nüfus yoğunluğu

145 kişi/km²

Nüfus yoğunluğu, nüfusun ne kadar yayılmış ya da sıkışık olduğunu gösterir. Nüfus yoğunluğu yüksek olan şehirler veya ülkeler aşırı kalabalık kabul edilir, ancak altyapı az gelişmiş ise bu bir sorun haline gelebilir. Kaynak: Vikipedi 2020
4.nüfus

1398.72 milyon

Kalabalık şehirler veya ülkeler büyük ekonomilerinden dolayı daha iyi iş olanakları sunar. Büyük şehirler, şirketler ve iş yatırımlarının ilgi odağıdır, ayrıca bunun yanında önemli kültür ve araştırma merkezleridir. Kaynak: Vikipedi 2020
5.doğumda erkekler için umulan yaşam süresi

73.7 years

Ülkenin erkek nüfusu için doğumda umulan ortalama yaşam süresi
6.kadın nüfusunun ortanca yaş grubu

38.8 years

Genellikle, daha düşük bir ortanca yaş daha iyi kabul edilir, çünkü daha genç nüfus daha sağlıklıdır. Bununla beraber, ortanca yaşı oldukça düşük olan ülkeler, özellikle yoksulluk gibi sosyo-ekonomik problemlerle sık sık karşı karşıya gelmektedir.

Ekonomi

1.işsizlik oranı

3.9%

Düşük işsizlik oranı daha iyi kariyer fırsatlarını ve ekonomik büyümeyi gösterir. Kaynak: Vikipedi, 2020; şehrin resmi istatistikleri, 2020.
2.kişi başına düşen GSYİH

19 520.00$

Kişi başına düşen GSYİH, toplam GSYİH'in ülkede yaşayan insan sayısına bölünmesiyle hesaplanır. Kişi başına düşen GSYİH ne kadar yüksekse yaşam standartı bir o kadar yüksektir.
3.kamu borcu

47% of GDP

Ulusal borç ya da devlet borcu olarak da bilinen iç borç, devletin ülke içinde borçlu olduklarına ödemesi gereken borçlarının toplam miktarını ifade eder.
4.sağlık harcamaları

4.98% of GDP

Tıbbi ve paramedikal hizmetlere yönelik kamu ve özel sağlık masraflarının toplam tutarı.
5.reel GSYİH büyüme oranı

6.9%

Reel GSYH büyüme oranı, enflasyonun sebep olduğu fiyat dalgalanmalarının dikkate alınarak hesaplandığı yıldan yıla değişen GSYİH büyümesini ifade eder.
6.enflasyon oranı

1.6%

Enflasyon oranı, bir ülkenin para biriminin bir yıllık hizmet ve malların fiyat artışını karşılama oranını ifade eder.

Altyapı

1.internet kullanıcılarının yüzdelik oranı

53.2%

İnternet kullanan ülke nüfusunun yüzdelik oranı.
2.elektrifikasyon oranı

100%

Kırsal ve kentsel çevrelerin her ikisinde de nüfusun elektriğe olan erişim payı.
3.demiryolu şebekesi

131 000km

Ülkenin demiryolu ağının toplam uzunluğu.
4.taşıt yolları

4 773 500 km

Ülkenin asfalt ile kaplanmış ve kaplanmamış yollarının toplam uzunluğu.
5.yurtiçi su yolu

110 000 km

İç su kütlelerinin aldığı yolun toplam uzunluğu.
6.havaalanı sayısı

507

Havaalanlarının varlığı ve sayısı şehrin diğer uluslararası istikametlere ne kadar iyi bağlantılı olduğunu ve uluslararası erişilebilirliğini ifade eder. Kaynak: Vikipedi, 2020.

Yaşam kalitesi

1.yetişkin obezite oranı

6.2%

Obez olara kabul edilen yetişkinler yüzdelik oranı. Bir yetişkin obezin vücut kitle endeksi (BMI) 30'a eşit ya da 30'dan fazla olmalıdır. Obezite bir halk sağlığı problemidir ve kronik hastalıklara neden olma riskini arttırır.
2.içilebilir su kaynaklarına erişimi olan nüfus

95.5%

Korunmuş bölgelerdeki ve şebekeye alınmış sulardaki gibi içilebilir su kaynaklarına erişimi olan ülke nüfusunun yüzdelik oranı
3.1000 kişi başına düşen hastane yatağı sayısı

4.2

Her 1000 kişi için daha fazla yatak sayısına sahip şehirler daha fazla kişiye sağlık bakımı sağlayabilirler ve genellikle daha gelişmiş sağlık-bakım sistemleri mevcuttur. Kaynak: , 2020
4.1.000 insan başına düşen kişi sayısı

1.79/1000

1,000 kişi başına düşen hekim (pratisyen ve uzman hekimler) sayısı. Dünya Sağlık Örgütüne göre, temel sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için 1,000 kişi başına 2.3'den fazla sağlık çalışanı düşmelidir.
5.Okul hayatından beklenti

14 years

Okul hayatı beklentisi (SLE), çocukların tamamlaması beklenen öğretim süresinin yıl olarak ne kadar süreceğini ifade eder. SLE, ilköğretimden yüksek öğretime kadar olan eğitim sürecini kapsar.
6.fakirlik sınırının altında kalan nüfus

3.3%

Resmi istatistiklerin bildirdiğine göre, yoksulluk sınırının altında yaşayan ülke nüfusunun yüzdelik oranı.

En iyi ülkeler hangisidir?

Hepsini Göster
This page is currently only available in English.