55puan

Boston School of Medicine

vs

Boston School of Medicine incelemesi: 53 özellikler ve önemli noktalar

Boston School of Medicine
Boston School of Medicine
55
puan

Boston School of Medicine neden ortalamadan daha iyi?

 • Başvuranların sayısı
  5000vs3178
 • Uluslararası değişim programlarındaki öğrenciler
  2300vs1528.5
 • Asyalı öğrencilerin yüzdesi
  21%vs16.5%
 • Erkek öğrencilerin yüzdesi
  45%vs38.49%
 • Ortalama kabul SAT puanı
  2016vs1489
 • Alıntılanması yüksek araştırmacılar
  2vs1.45
 • Kuruluş yılı
  1848vs1898.23
 • Akademik personel
  1159vs677.13

Önemli özellikler ve sıralamalar

Genel bilgi

1.kuruluş yılı

1848

Üniversitenin uzun geçmişi seçkin geleneklere ve daha fazla kaynağa işaret edebilir. Kaynak: üniversitenin resmi web sitesi, 2019.

En iyi

Harvard Medical School

1782

2.öğrenci birlikleri

500 (Boston University)

Öğrenci dernekleri, öğrenci yönetimi, özgür öğrenci birliği, öğrenci senatosu, öğrenci birliği, öğrenci gurubu yönetimi veya öğrenci loncası birçok yüksekokul, üniversite ve liselerde mevcuttur. Yüksek eğitimde, bir öğrenci birliği sıklıkla kampüsün içinde kendi binasındadır ve sosyal, kurumsal aktiviteleri, üyelerinin temsilini ve akademik desteğini görev edinmiştir. Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2019

En iyi

College of Health Solutions

1100

3.alıntılanması yüksek araştırmacılar

2

21 konu kategorisinde alıntılanması yüksek araştırmacı sayısı. Bu kişiler her bir kategorinin içinde en fazla alıntılanmış olanlardır. THE için veri hesaplamaları yapmış olan Thomson Reuters beş yıllık sürede yayınlanmış 6 milyon dergi makalesini taramış ve bu makalelerin diğer bilim insanları tarafından kaç kere alıntılandığını hesaplamıştır. Kaynak: Thomson Reuters, 2019.

En iyi

Harvard Medical School

49

4.akademik personel

1159

Akademik personel sayısı. Veriler Ulusal Eğitim Bakanlığı, Ulusal İstatistik Bürosu, Ulusal Üniversiteler ve Yüksek okullar Birliği, Ulusal Rektörler Konferansı gibi ulusal acentalardan elde edilmektedir.

En iyi

Harvard Medical School

8924

5.doktora yapmış personel

78% (Boston University)

Doktora yapmış üniversite personelinin yüzdesi. Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2019.

En iyi

Yale School of Public Health

93%

6.bağış

1.1$ billion (Boston University)

Finansal bağış bir kuruma bağışlanan para ya da mülkün transferidir. Amerika Birleşik Devletleri'nde bağış çoğunlukla eğitim kurumlarının finansal bütünlüğünün bir tamamlayıcısıdır. Kurumun mezunları ya da dostları bazen bu bağışa maddi katkı sağlarlar. Kaynak: Wikipedia, 2019

En iyi

Harvard School of Public Health

32$ billion

Kayıt

1.başvuranların sayısı

5000

Yüksek miktarda başvuran kişi sayısı, üniversitenin çok talep gördüğüne ve toplamda iyi bir görüntü ve üne sahip olduğuna işaret eder.

En iyi

NYU School of Medicine

8835

2.kayıtlı öğrenci

1635

Kayıtlı öğrenciler hem üniversite öğrencilerini hem de lisansüstü öğrencilerini içermektedir. Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2019

En iyi

Johns Hopkins Bloomberg School

2164

3.kayıtlı uluslararası öğrenci

11% (Boston University)

Tüm öğrenciler içindeki uluslarası öğrencilerin yüzdesi o üniversitenin yurtdışında da tutulup tutulmadığını ve çeşitliliğinin seviyesini gösterir.Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2019

En iyi

Weill Cornell College

56%

4.Beyaz öğrencilerin yüzdesi

46%

Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2019

En iyi

Harvard School of Public Health

89.4%

5.Siyahi öğrencilerin yüzdesi

5%

Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2019

En iyi

Harvard Medical School

19%

6.Asyalı öğrencilerin yüzdesi

21%

Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2019

En iyi

College of Dental Medicine

42%

Tesisler

1.Spor tesisleri

13 (Boston University)

Kaynak: üniversitenin resmi web sitesi, 2019

En iyi

Weill Cornell Graduate School

29

2.tıbbi tesisler

5 (Boston University)

Kaynak: üniversitenin resmi web sitesi, 2019

En iyi

Harvard School of Public Health

17

3.oda ve yemek ücreti

13620$ (Boston University)

Akademik yıl başına yaklaşık oda ve yemek masrafı. Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2019.

En iyi

College of Health Solutions

11436$

4.kampüs büyüklüğü

0.54km² (Boston University)

Metrekare olarak kampüs alanı. Kaynak: üniversitenin resmi web sitesi, 2019

En iyi

Duke School of Nursing

34.8km²

5.kütüphane koleksiyonu

5147755 (Boston University)

Daha büyük kütüphane koleksiyonu o üniversitenin öğrencilerine daha fazla kitap, dergi, online kaynak vb. sunduğu anlamına gelir. Kaynak: üniversitenin resmi web sitesi, 2019

En iyi

Yale School of Public Health

25850000

6.Üniversite yatakhaneleri vardır
Boston School of Medicine

Üniversitenin öğrencilerin faydalanabileceği kendi yurtları vardır. Bu yurtlar heyecan verici bir sosyal hayat sağlayabilir ve bazen özel konaklamalardan daha ucuza gelebilir.

Üstün başarı, İleri seviye

1.Nobel ödülü kazanmış personel

5 (Boston University)

Kaynak: Nobel Ödülleri web sitesi, 2019.

En iyi

Harvard School of Public Health

66

2.Pulitzer Ödülü sahipleri

2 (Boston University)

Pulitzer Ödülü A.B.D.'de gazetecilik ve online habercilik, edebiyat ve müzik yapımcılığındaki başarılar için verilen bir ödüldür. Kaynak: http://www.pulitzer.org/,2019.

En iyi

Yale School of Public Health

56

3.Nobel ödülü kazanmış mezun öğrenci

2 (Boston University)

Kurumun Nobel Ödülü ve Field Madalyası kazanan mezunlarının toplam sayısı, Mezunlar kurumdan lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerini alanlar olarak tanımlanmıştır. Kaynak: Nobel Ödülleri web sitesi, 2019.

En iyi

Harvard School of Public Health

67

4.Rhodes bursluları

8 (Boston University)

Adını Cecil John Rhodes'ten alan Rhodes Bursu, Oxford Üniversitesinde okumak üzere seçilmiş yabancı öğrenciler için ayrılmış bir uluslararsı lisansüstü öğrenim ödeneğidir.[1] İlk geniş çaplı uluslararası bursluluk programıdır ve yaygın bir şekilde dünyanın en prestijli bursu olarak kabul edilir. Kaynak: üniversitenin resmi web sitesi, 2019

En iyi

Harvard School of Public Health

332

5.Sarmaşık Birliği'nin bir üyesi
Boston School of Medicine

Sarmaşık Birliği Kuzeydoğu A.B.D.'de bulunan sekiz özel yüksek öğretim kurumuna ait spor takımlarından oluşan bir sportif birliktir. Bu birliğin adı aynı zamanda bu sekiz okuldan bir grup olarak bahsetmek için de kullanılır. Keza, Sarmaşık Birliği terimi akademik mükemmellik, kabulde seçicilik ve sosyal seçkincilik gibi anlamları da çağrıştırır. Kaynak: üniversitenin resmi web sitesi, 2019.

Örneğin

Harvard School of Public Health

6.Akademik itibara göre QS sıralaması pozisyonu

28

Akademik İtibar İndeksi %40 ağırlığını oluşturduğu QS Dünya Üniversite Sıralamaları®nın en önemli bileşenidir. Sonuçlar dünya çapında birçok farklı kaynaktan akademik personele dağıtılan araştırmanın cevaplarına dayalıdır. Kaynak: En İyi Üniversiteler QS Sıralaması, 2019.

En iyi

Harvard School of Public Health

1

Öğrenim Ücreti & Maddi Yardım

1.ortalama finansal yardım

62.7$ million (Boston University)

Öğrencilere yapılan finansal yardımın milyon dolar olarak genel miktarı. Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2019

En iyi

Weill Cornell Graduate School

245$ million

2.öğrenci başına yıllık burs

24937$ (Boston University)

Bir öğrenciye akademik yıl başına verilen ortalama burs miktarı (uygun öğrencilere verilen yardım, burs ve/veya finansal destek). Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2019.

En iyi

Stanford School of Medicine

44000$

3.yıllık öğrenim harcı

48116$

Harç olarak bilinen okul ücreti yüksek öğrenim süresince eğitim faaliyetleri için istenen ücret demektir. Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2019

En iyi

College of Health Solutions

5716$

4.uluslararası öğrenciler için yıllık öğrenim harcı

48116$

Harç olarak bilinen okul ücreti yüksek öğrenim süresince eğitim faaliyetleri için istenen ücret demektir. Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2019

En iyi

College of Nursing and Health Innovation

22977$

5.öğrenim harcı artış hızı

3.7% (Boston University)

Daha düşük harç artış oranı üniversitede okumanın bedelinin daha yavaş arttığını göstermektedir. Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2019

En iyi

College of Health Solutions

2.9%

Çeşitli

1.ARWU sıralaması

75 (Boston University)

Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması (ARWU) dünya üniversitelerini sıralamak için Nobel Ödülü ve Fields Madalyası alan mezun ve çalışan personel sayısı, Thomson Scientific tarafından seçilmiş alıntılanması yüksek araştırmaların sayısı, Doğa ve Bilim dergilerinde yayınlanmış makalelerin sayısı, Science Citation Index-Expanded ve Social Sciences Citation Index'te yayınlamnış makale sayısı, ve kurumun büyüklüğüne göre kişi başına düşen performansı içeren altı objektif göstergeyi kullanır. Kaynak: ARWU,2019.

En iyi

Harvard School of Public Health

1

2.US News rütbesi

64 (Boston University)

QS Dünya Üniversite Sıralaması'na dayalı olan U.S. News Dünyanın En İyi Üniversiteleri sıralaması, Birleşik Krallık, Avusturalya, Çin ve daha birçok ülkedeki okulları değerlendirmiş ve bunları dünyanın en iyi üniversiteleri olarak belirlemiştir. Kaynak: U.S. News, 2019

En iyi

Harvard School of Public Health

3

3.Forbes sıralaması

85 (Boston University)

Forbes'un yıllık Amerika'nın En İyi 650 Yüksekokulu listesine göre. Sıralamanın kriterleri öğrencilerin en çok önem verdikleri şeylerdir: öğretim kalitesi, büyük kariyer beklentileri, yüksek mezuniyet oranları ve düşük borç seviyeleri. Kaynak: Forbes, 2019

En iyi

Stanford School of Medicine

1

4.partner üniversitelerin sayısı

150 (Boston University)

Partner üniversite ve araştırma kurumu sayısı öğrenci değişimi ve yurtdışında araştırma yürütmek için öğrencilerin ne kadar büyük imkanlara sahip olduğunu gösterir. Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2019

En iyi

Duke School of Nursing

300

5.Times Yüksek Öğretim sıralamasında pozisyon

54 (Boston University)

Times Yüksek Öğretim Dünya Üniversite Sıralaması, bir İngiliz dergisi olan "Times Yüksek Öğretim" tarafından yayınlanan bir yıllık sıralamadır. Bilgi, Thomson Reuters tarafından tedarik edilir ve performansa dayalı veri sağlar. Ana sıralama göstergeleri, üniversitelerin ana misyonları-öğretim, araştırma, bilgi transferi ve uluslararası görünüşe dayalıdır.

En iyi

Stanford School of Medicine

2

6.Akademi Ödülü sahipleri

10 (Boston University)

Akademi Ödülleri, şimdi resmi adıyla Oscar'lar, sinemaya dair üstün başarılar için yıllık olarak verilen bir ödül gurubudur. Kaynak: Wikipedia, 2019.

En iyi

College of Dentistry

31

En iyi 10 tıbbi okullar

Karşılaştırmaya ekle
  This page is currently only available in English.