vs
Columbia Business School
School of Business
En iyi 22%53 puan
En iyi 22%
En iyi 40%41 puan
En iyi 40%
Önemli özellikler ve sıralamalar

Columbia Business School vs School of Business: 49 incelenen özellikler

1. akademik personel

Açıkça daha fazla akademik personel sayısı.
Foster School: 1000
152
vs
171
19 daha fazla akademik personel sayısı
Akademik personel sayısı. Veriler Ulusal Eğitim Bakanlığı, Ulusal İstatistik Bürosu, Ulusal Üniversiteler ve Yüksek okullar Birliği, Ulusal Rektörler Konferansı gibi ulusal acentalardan elde edilmektedir.

2. kuruluş yılı

Kısmen daha fazla yıl, kuruluştan bu yana.
Wharton School: 1881
1916
vs
1928
12 daha fazla yıl, kuruluştan bu yana
Üniversitenin uzun geçmişi seçkin geleneklere ve daha fazla kaynağa işaret edebilir. Kaynak: üniversitenin resmi web sitesi, 2018.

3. mezuniyeti müteakip 3 ay içinde iş bulanlar

Fakülteden ayrılışı takip eden üç ay içinde iş bulan oldukça daha fazla mezun sayısı.
Tuck School of Business: 98
92
vs
85
Fakülteden ayrılışı takip eden üç ay içinde iş bulan 8.24% daha fazla mezun sayısı
En son mezunlardan mezuniyeti takip eden üç ay içinde bir iş bulan veya iş teklifini kabul edenlerin yüzdesi. Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2018.

4. öğrenci personel oranı

Kesinlikle daha düşük öğrenci personel oranı.
Samuel Curtis Johnson Graduate School: 3.72:1
6:1(Columbia University)
vs
13:1(George Washington University)
53.85% daha düşük öğrenci personel oranı
Üniversitede çalışan ortalama personel sayısının bir göstergesidir. Öğrenci başına ne kadar personel düştüğünü gösterir. Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2018

5. US News rütbesi

U.S. News Dünyanın En İyi Üniversiteleri sıralamasında net bir şekilde daha yüksek konum.
MIT Sloan School: 1
11(Columbia University)
vs
339(George Washington University)
U.S. News Dünyanın En İyi Üniversiteleri sıralamasında 328 daha yüksek konum
QS Dünya Üniversite Sıralaması'na dayalı olan U.S. News Dünyanın En İyi Üniversiteleri sıralaması, Birleşik Krallık, Avusturalya, Çin ve daha birçok ülkedeki okulları değerlendirmiş ve bunları dünyanın en iyi üniversiteleri olarak belirlemiştir. Kaynak: U.S. News, 2018

6. kabul oranı

Belirgin derecede daha düşük kabul oranı.
Ross School of Business: 5%
18%
vs
61%
43% daha düşük kabul oranı
Kabul oranı başvuranların üniversiteye alınma yüzdesini gösterir. Düşük kabul oranı bu üniversiteye girmenin zor olduğunu gösterir ama aynı zamanda da prestij ve yüksek eğitim seviyesinin göstergesidir. Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2018

7. Kız öğrencilerin yüzdesi

Belirgin derecede daha büyük kız öğrenci yüzdesi.
Cornell School of Hotel Administration: 50%
36%
vs
42%
6% daha büyük kız öğrenci yüzdesi
Kız ve erkek öğrencilerin yüzdeleri üniversitenin cinsiyet konusunda dengeli olduğunu gösterir. Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2018

8. Erkek öğrencilerin yüzdesi

Önemli derecede daha büyük erkek öğrenci yüzdesi.
Saïd Business School: 73%
64%
vs
58%
6% daha büyük erkek öğrenci yüzdesi
Kız ve erkek öğrencilerin yüzdeleri, üniversitenin cinsiyet konusunda dengeli olduğunu gösterir. Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2018

9. yıllık öğrenim harcı

Önemli derecede daha düşük harç tutarı talebi.
Columbia Business School: 118.42$
118.42$
vs
45735$
45616.58$ daha düşük harç tutarı talebi
Harç olarak bilinen okul ücreti yüksek öğrenim süresince eğitim faaliyetleri için istenen ücret demektir. Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2018

10. uluslararası öğrenciler için yıllık öğrenim harcı

Uluslararası daimi öğrenciler için kesinlikle daha düşük harç tutarı talebi.
UQ Business School: 19780$
60720$
vs
45735$
uluslararası daimi öğrenciler için 14985$ daha düşük harç tutarı talebi
Harç olarak bilinen okul ücreti yüksek öğrenim süresince eğitim faaliyetleri için istenen ücret demektir. Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2018

11. mezun ağı

Açıkça daha büyük mezun ağı.
Leonard N. Stern School: 100000
41000
vs
55000
14000 daha büyük mezun ağı
Mezunlar derneği mezunların, ya da daha geniş bir ifadeyle eski öğrencilerin bir derneğidir. Birleşik Krallık ve ABD'de üniversitelere, yüksekokullara, okullara ( özellikle bağımsız okullara), erkek öğrenci birliklerine ve kız öğrenci birliklerine ait mezun dernekleri çoğunlukla aynı okuldan mezun olanlarla birlikte gruplar oluştururlar. Kaynak: üniversitenin resmi web sitesi, 2018

12. üniversite öğrencisi

0% daha fazla üniversite öğrencisi.
W. P. Carey School: 8300
0
vs
375
375 daha fazla üniversite öğrencisi
Üniversite eğitimi kişinin ilköğretim ve ortaöğretim sonrası üçüncü diplomayı aldığı bir eğitim seviyesidir. Daha büyük bir üniversitede okurken daha iyi bir çevre edinme ve daha iyi kaynaklara ulaşma imkanına sahip olursunuz. Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2018

13. lisans üstü öğrenciler

Ölçülebilir derecede daha fazla lisansüstü öğrencisi.
UQ Business School: 5840
2056
vs
1128
928 daha fazla lisansüstü öğrencisi
Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yüzdesi üniversitenin araştırma odaklı olduğununun göstergesi olabilir . Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2018.

14. kayıtlı öğrenci

Dikkat çekecek şekilde daha fazla sayıda kayıtlı öğrenci.
W. P. Carey School: 10100
2056
vs
1503
553 daha fazla sayıda kayıtlı öğrenci
Kayıtlı öğrenciler hem üniversite öğrencilerini hem de lisansüstü öğrencilerini içermektedir. Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2018

15. Siyahi öğrencilerin yüzdesi

Belirgin derecede daha büyük oranda siyahi öğrenci.
Fuqua School of Business: 10%
5%
vs
7%(George Washington University)
2% daha büyük oranda siyahi öğrenci
Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2018

16. Beyaz öğrencilerin yüzdesi

Net bir şekilde daha büyük oranda beyaz öğrenci.
Fisher College of Business: 81%
54%
vs
74%
20% daha büyük oranda beyaz öğrenci
Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2018

17. Asyalı öğrencilerin yüzdesi

Kayda değer ölçüdedaha büyük oranda Asyalı öğrenci.
Melbourne Business School: 42%
20%
vs
11%
9%daha büyük oranda Asyalı öğrenci
Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2018

18. paranın karşılığı

Para karşılığında farkedilir şekilde daha yüksek değer.
Samuel Curtis Johnson Graduate School: 112$
96$
vs
68$
Para karşılığında 41.18% daha yüksek değer
MBA süresince çalışmamaktan kaynaklanan kayıp gelir de dahil olmak üzere bugünkü maaş, kursun süresi, ücretler ve diğer giderler kullanılarak hesaplanır. Kaynak: Financial Times, 2018.

19. öğrenci başına yıllık burs

Açıkça daha fazla burs miktarı, her akademik yıl için.
Harvard Business School: 40000$
37608$
vs
22677$
14931$ daha fazla burs miktarı, her akademik yıl için
Bir öğrenciye akademik yıl başına verilen ortalama burs miktarı (uygun öğrencilere verilen yardım, burs ve/veya finansal destek). Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2018.

20. Economist MBA sıralaması

Net bir şekilde daha yüksek Economist tam zamanlı MBA sıralaması.
Booth School of Business: 1
10
vs
66
56 daha yüksek Economist tam zamanlı MBA sıralaması
Okul Economist'in tam zamanlı MBA(İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı) sıralamasında daha yüksek sıralamaya sahip. Kaynak: Economist, 2018

21. ortalama maaş

Önemli derecede daha yüksek ortalama maaş.
Graduate School of Business: 194645$
174347$
vs
84208$
90139$ daha yüksek ortalama maaş
Kaynak: Vikipedi, 2018; şehrin resmi istatistikleri, 2018.

22. patent başvuruları

Açıkça daha fazla patent başvurusu.
Foster School: 168000
211
vs
4760
22.56x daha fazla patent başvurusu
Bir patent başvurusu, aplikasyon tarafından tanımlanan ve talep edilen ve bir patent kuruluşunda beklemekte olan patent talebidir. Başvuru sayısı öğrencilerin ne kadar buluşcu ve yaratıcı olduğunu gösterir. Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2018.

23. alıntılanması yüksek araştırmacılar

Undefined daha fazla alıntılanması yüksek araştırmacı.
Wharton School: 18
0
vs
0
21 konu kategorisinde alıntılanması yüksek araştırmacı sayısı. Bu kişiler her bir kategorinin içinde en fazla alıntılanmış olanlardır. THE için veri hesaplamaları yapmış olan Thomson Reuters beş yıllık sürede yayınlanmış 6 milyon dergi makalesini taramış ve bu makalelerin diğer bilim insanları tarafından kaç kere alıntılandığını hesaplamıştır. Kaynak: Thomson Reuters, 2018.

24. bağış

Dikkat çekecek şekilde daha fazla miktarda elde edilmiş bağış.
Ross School of Business: 8.46$ billion
7.6$ billion(Columbia University)
vs
1.31$ billion(George Washington University)
6.29$ billion daha fazla miktarda elde edilmiş bağış
Finansal bağış bir kuruma bağışlanan para ya da mülkün transferidir. Amerika Birleşik Devletleri'nde bağış çoğunlukla eğitim kurumlarının finansal bütünlüğünün bir tamamlayıcısıdır. Kurumun mezunları ya da dostları bazen bu bağışa maddi katkı sağlarlar. Kaynak: Wikipedia, 2018

25. kayıtlı uluslararası öğrenci

Az daha fazla uluslararası daimi öğrenci.
Judge Business School: 95%
36%
vs
35%
1% daha fazla uluslararası daimi öğrenci
Tüm öğrenciler içindeki uluslarası öğrencilerin yüzdesi o üniversitenin yurtdışında da tutulup tutulmadığını ve çeşitliliğinin seviyesini gösterir.Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2018

En iyi 10 işletme fakülteleri

Karşılaştırmaya ekle
    Karşılaştır
    This page is currently only available in English.