vs
Cornell Law School
Duke School of Law
En iyi 61%16 puan
En iyi 61%
En iyi 46%22 puan
En iyi 46%
Önemli özellikler ve sıralamalar

Cornell Law School vs Duke School of Law: 52 incelenen özellikler

1. akademik personel

Epeyce daha fazla akademik personel sayısı.
Columbia Law School: 299
108
vs
143
35 daha fazla akademik personel sayısı
Akademik personel sayısı. Veriler Ulusal Eğitim Bakanlığı, Ulusal İstatistik Bürosu, Ulusal Üniversiteler ve Yüksek okullar Birliği, Ulusal Rektörler Konferansı gibi ulusal acentalardan elde edilmektedir.

2. başvuranların sayısı

Önemli derecede daha çok başvuran sayısı.
Columbia Law School: 6592
4045
vs
5014
969 daha çok başvuran sayısı
Yüksek miktarda başvuran kişi sayısı, üniversitenin çok talep gördüğüne ve toplamda iyi bir görüntü ve üne sahip olduğuna işaret eder.

3. Kız öğrencilerin yüzdesi

Çok daha büyük kız öğrenci yüzdesi.
School of Industrial and Labor Relations: 59%
44%
vs
41.4%
2.6% daha büyük kız öğrenci yüzdesi
Kız ve erkek öğrencilerin yüzdeleri üniversitenin cinsiyet konusunda dengeli olduğunu gösterir. Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2018

4. Sarmaşık Birliği'nin bir üyesi

Sarmaşık Birliği Kuzeydoğu A.B.D.'de bulunan sekiz özel yüksek öğretim kurumuna ait spor takımlarından oluşan bir sportif birliktir. Bu birliğin adı aynı zamanda bu sekiz okuldan bir grup olarak bahsetmek için de kullanılır. Keza, Sarmaşık Birliği terimi akademik mükemmellik, kabulde seçicilik ve sosyal seçkincilik gibi anlamları da çağrıştırır. Kaynak: üniversitenin resmi web sitesi, 2018.
Cornell Law School(Cornell University)
Duke School of Law(Duke University)
55%'inde var

5. kuruluş yılı

Birazcık daha fazla yıl, kuruluştan bu yana.
Harvard Law School: 1817
1887
vs
1868
19 daha fazla yıl, kuruluştan bu yana
Üniversitenin uzun geçmişi seçkin geleneklere ve daha fazla kaynağa işaret edebilir. Kaynak: üniversitenin resmi web sitesi, 2018.

6. kayıtlı öğrenci

Fazla daha fazla sayıda kayıtlı öğrenci.
Harvard Law School: 1800
596
vs
640
44 daha fazla sayıda kayıtlı öğrenci
Kayıtlı öğrenciler hem üniversite öğrencilerini hem de lisansüstü öğrencilerini içermektedir. Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2018

7. tıbbi tesisler

Belirgin derecede daha fazla sağlık tesisi.
Harvard Law School: 17
4(Cornell University)
vs
7(Duke University)
3 daha fazla sağlık tesisi
Kaynak: üniversitenin resmi web sitesi, 2018

8. yurt kapasitesi

Dikkat çekecek şekilde daha yüksek öğrenci yurdu kapasitesi.
Harvard Law School: 13815
7600(Cornell University)
vs
5568(Duke University)
2032 daha yüksek öğrenci yurdu kapasitesi
Öğrenci yurtlarında ağırlanabilecek öğrenci sayısı olarak. Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2018

9. Nobel ödülü kazanmış personel

Farkedilir şekilde daha fazla üniversitede ders veren Nobel Ödülü sahibi.
Harvard Law School: 66
28(Cornell University)
vs
4(Duke University)
24 daha fazla üniversitede ders veren Nobel Ödülü sahibi
Kaynak: Nobel Ödülleri web sitesi, 2018.

10. Nobel ödülü kazanmış mezun öğrenci

Büyük ölçüde daha fazla Nobel Ödülü sahibi.
Harvard Law School: 67
13(Cornell University)
vs
3(Duke University)
10 daha fazla Nobel Ödülü sahibi
Kurumun Nobel Ödülü ve Field Madalyası kazanan mezunlarının toplam sayısı, Mezunlar kurumdan lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerini alanlar olarak tanımlanmıştır. Kaynak: Nobel Ödülleri web sitesi, 2018.

11. Rhodes bursluları

Öğrenciler ve mezunlar arasında ölçülebilir derecede daha fazla Rhodes Burslusu.
Harvard Law School: 332
5(Cornell University)
vs
40(Duke University)
öğrenciler ve mezunlar arasında 35 daha fazla Rhodes Burslusu
Adını Cecil John Rhodes'ten alan Rhodes Bursu, Oxford Üniversitesinde okumak üzere seçilmiş yabancı öğrenciler için ayrılmış bir uluslararsı lisansüstü öğrenim ödeneğidir.[1] İlk geniş çaplı uluslararası bursluluk programıdır ve yaygın bir şekilde dünyanın en prestijli bursu olarak kabul edilir. Kaynak: üniversitenin resmi web sitesi, 2018

12. Spor tesisleri

Büyük ölçüde daha fazla spor tesisi.
Cornell Law School: 29
29(Cornell University)
vs
15(Duke University)
14 daha fazla spor tesisi
Kaynak: üniversitenin resmi web sitesi, 2018

13. Bir müzesi var

Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2018
Cornell Law School(Cornell University)
Duke School of Law(Duke University)
82%'inde var

14. müze sayısı

Çok büyük miktarda daha fazla müze.
Harvard Law School: 3
1(Cornell University)
vs
2(Duke University)
1 daha fazla müze
Kaynak: Vikipedi, 2018; şehrin resmi internet sitesi, 2018.

15. uluslararası öğrenciler için yıllık öğrenim harcı

Uluslararası daimi öğrenciler için oldukça fazla daha düşük harç tutarı talebi.
School of Industrial and Labor Relations: 22565$
59360$
vs
54460$
uluslararası daimi öğrenciler için 4900$ daha düşük harç tutarı talebi
Harç olarak bilinen okul ücreti yüksek öğrenim süresince eğitim faaliyetleri için istenen ücret demektir. Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2018

16. ortalama karma ACT puanı

Birazcık daha yüksek ortalama karma ACT puanı.
Harvard Law School: 33.5
31.5(Cornell University)
vs
32(Duke University)
0.5 daha yüksek ortalama karma ACT puanı
ACT ACT, Inc. tarafından geliştirilmiş Amerika Birleşik Devletleri'nde lise bitirme ve yüksekokula kabül için yapılan standartlaştırılmış bir testtir. ACT puanı bir üniversiteye girişin zorluk derecesini ve aynı zamanda eğitim açısından istenen şartların seviyesini gösterir. Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2018

17. kabul oranı

Oldukça fazla daha düşük kabul oranı.
Duke School of Law: 4%
29%
vs
4%
25% daha düşük kabul oranı
Kabul oranı başvuranların üniversiteye alınma yüzdesini gösterir. Düşük kabul oranı bu üniversiteye girmenin zor olduğunu gösterir ama aynı zamanda da prestij ve yüksek eğitim seviyesinin göstergesidir. Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2018

18. mezun ağı

Fazla daha büyük mezun ağı.
Harvard Law School: 38000
10000
vs
9300
700 daha büyük mezun ağı
Mezunlar derneği mezunların, ya da daha geniş bir ifadeyle eski öğrencilerin bir derneğidir. Birleşik Krallık ve ABD'de üniversitelere, yüksekokullara, okullara ( özellikle bağımsız okullara), erkek öğrenci birliklerine ve kız öğrenci birliklerine ait mezun dernekleri çoğunlukla aynı okuldan mezun olanlarla birlikte gruplar oluştururlar. Kaynak: üniversitenin resmi web sitesi, 2018

19. ARWU sıralaması

ARWU üniversiteler sıralamasında dikkat çekecek şekilde daha yüksek konum.
Harvard Law School: 1
13(Cornell University)
vs
31(Duke University)
ARWU üniversiteler sıralamasında 18 daha yüksek konum
Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması (ARWU) dünya üniversitelerini sıralamak için Nobel Ödülü ve Fields Madalyası alan mezun ve çalışan personel sayısı, Thomson Scientific tarafından seçilmiş alıntılanması yüksek araştırmaların sayısı, Doğa ve Bilim dergilerinde yayınlanmış makalelerin sayısı, Science Citation Index-Expanded ve Social Sciences Citation Index'te yayınlamnış makale sayısı, ve kurumun büyüklüğüne göre kişi başına düşen performansı içeren altı objektif göstergeyi kullanır. Kaynak: ARWU,2018.

20. ortalama kabul SAT puanı

Kesinlikle daha yüksek ortalama SAT puanı.
Boston School of Law: 2016
167
vs
1440(Duke University)
1273 daha yüksek ortalama SAT puanı
SAT Amerika Birleşik Devletleri'nde yüksekokula kabül için yapılan standartlaştırılmış bir testtir. SAT puanları bir üniversiteye girişin zorluk derecesini ve aynı zamanda eğitim açısından istenen şartların seviyesini gösterir. Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2018.

21. eleştirel okumadaki ortalama SAT puanı

Eleştirel okumada az daha yüksek ortalama SAT puanı.
Harvard Law School: 750
690(Cornell University)
vs
705(Duke University)
eleştirel okumada 15 daha yüksek ortalama SAT puanı
SAT Amerika Birleşik Devletleri'nde yüksekokula kabül için yapılan standartlaştırılmış bir testtir. SAT puanları bir üniversiteye girişin zorluk derecesini ve aynı zamanda eğitim açısından istenen şartların seviyesini gösterir. Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2018

22. matematikteki ortalama SAT puanı

Matematikte birazcık daha yüksek ortalama SAT puanı.
Harvard Law School: 750
725(Cornell University)
vs
735(Duke University)
matematikte 10 daha yüksek ortalama SAT puanı
SAT Amerika Birleşik Devletleri'nde yüksekokula kabül için yapılan standartlaştırılmış bir testtir. SAT puanları bir üniversiteye girişin zorluk derecesini ve aynı zamanda eğitim açısından istenen şartların seviyesini gösterir. Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2018

23. kampüs büyüklüğü

Kayda değer ölçüde daha büyük kampüs.
Duke School of Law: 34.8km²
19.42km²(Cornell University)
vs
34.8km²(Duke University)
15.38km² daha büyük kampüs
Metrekare olarak kampüs alanı. Kaynak: üniversitenin resmi web sitesi, 2018

24. bağış

Birazcık daha fazla miktarda elde edilmiş bağış.
Harvard Law School: 32$ billion
5.49$ billion(Cornell University)
vs
5.6$ billion(Duke University)
0.11$ billion daha fazla miktarda elde edilmiş bağış
Finansal bağış bir kuruma bağışlanan para ya da mülkün transferidir. Amerika Birleşik Devletleri'nde bağış çoğunlukla eğitim kurumlarının finansal bütünlüğünün bir tamamlayıcısıdır. Kurumun mezunları ya da dostları bazen bu bağışa maddi katkı sağlarlar. Kaynak: Wikipedia, 2018

25. Asyalı öğrencilerin yüzdesi

Epeycedaha büyük oranda Asyalı öğrenci.
NYU School of Law: 19%
16.5%(Cornell University)
vs
12.4%
4.1%daha büyük oranda Asyalı öğrenci
Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2018

En iyi 10 hukuk fakülteleri

Karşılaştırmaya ekle
    Karşılaştır
    This page is currently only available in English.