Cornell School of Hotel Administration
En iyi 33%2 puan
En iyi 33%
Önemli özellikler ve sıralamalar

Cornell School of Hotel Administration: 57 İncelenen Özellikler

1. kuruluş yılı

1922(Cornell School of Hotel Administration)
Üniversitenin uzun geçmişi seçkin geleneklere ve daha fazla kaynağa işaret edebilir. Kaynak: üniversitenin resmi web sitesi, 2017.

2. mezuniyeti müteakip 3 ay içinde iş bulanlar

90(Cornell School of Hotel Administration)
En son mezunlardan mezuniyeti takip eden üç ay içinde bir iş bulan veya iş teklifini kabul edenlerin yüzdesi. Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2017.

3. akademik personel

60(Cornell School of Hotel Administration)
Akademik personel sayısı. Veriler Ulusal Eğitim Bakanlığı, Ulusal İstatistik Bürosu, Ulusal Üniversiteler ve Yüksek okullar Birliği, Ulusal Rektörler Konferansı gibi ulusal acentalardan elde edilmektedir.

4. öğrenci personel oranı

Üniversitede çalışan ortalama personel sayısının bir göstergesidir. Öğrenci başına ne kadar personel düştüğünü gösterir. Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2017

5. uluslararası öğrenciler için yıllık öğrenim harcı

47050$(Cornell School of Hotel Administration)
Harç olarak bilinen okul ücreti yüksek öğrenim süresince eğitim faaliyetleri için istenen ücret demektir. Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2017

6. kampüs suç oranı

0.44%(Cornell University)
Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2017

7. İşveren itibarı dikkate alındığında QS sıralamasında pozisyon

78.3(Cornell School of Hotel Administration)
Sonuçlar dünya çapında birçok farklı kaynaktan işverenlere dağıtılan araştırmanın cevaplarına dayalıdır. Kaynak: En İyi Üniversiteler QS Sıralaması, 2017.

8. paranın karşılığı

86$(Cornell School of Hotel Administration)
MBA süresince çalışmamaktan kaynaklanan kayıp gelir de dahil olmak üzere bugünkü maaş, kursun süresi, ücretler ve diğer giderler kullanılarak hesaplanır. Kaynak: Financial Times, 2017.

9. ortalama mezun maaşı

147799$(Cornell School of Hotel Administration)
Eski öğrencilerin mezuniyetten üç yıl sonraki ortalama maaşı, Amerikan Doları olarak PPP (Alım Gücü Paritesi)ne denk. Kaynak: Financial Times, 2017.

10. Akademik itibara göre QS sıralaması pozisyonu

74.3(Cornell School of Hotel Administration)
Akademik İtibar İndeksi %40 ağırlığını oluşturduğu QS Dünya Üniversite Sıralamaları®nın en önemli bileşenidir. Sonuçlar dünya çapında birçok farklı kaynaktan akademik personele dağıtılan araştırmanın cevaplarına dayalıdır. Kaynak: En İyi Üniversiteler QS Sıralaması, 2017.

11. üniversite öğrencisi

800(Cornell School of Hotel Administration)
Üniversite eğitimi kişinin ilköğretim ve ortaöğretim sonrası üçüncü diplomayı aldığı bir eğitim seviyesidir. Daha büyük bir üniversitede okurken daha iyi bir çevre edinme ve daha iyi kaynaklara ulaşma imkanına sahip olursunuz. Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2017

12. lisans üstü öğrenciler

67(Cornell School of Hotel Administration)
Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yüzdesi üniversitenin araştırma odaklı olduğununun göstergesi olabilir . Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2017.

13. mezun ağı

12900(Cornell School of Hotel Administration)
Mezunlar derneği mezunların, ya da daha geniş bir ifadeyle eski öğrencilerin bir derneğidir. Birleşik Krallık ve ABD'de üniversitelere, yüksekokullara, okullara ( özellikle bağımsız okullara), erkek öğrenci birliklerine ve kız öğrenci birliklerine ait mezun dernekleri çoğunlukla aynı okuldan mezun olanlarla birlikte gruplar oluştururlar. Kaynak: üniversitenin resmi web sitesi, 2017

14. çift diploma programları

1(Cornell School of Hotel Administration)
Çift diploma alma ihtimalinin ne kadar yüksek olduğunu gösterir. Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2017

15. kayıtlı öğrenci

867(Cornell School of Hotel Administration)
Kayıtlı öğrenciler hem üniversite öğrencilerini hem de lisansüstü öğrencilerini içermektedir. Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2017

16. alıntılanması yüksek araştırmacılar

0(Cornell School of Hotel Administration)
21 konu kategorisinde alıntılanması yüksek araştırmacı sayısı. Bu kişiler her bir kategorinin içinde en fazla alıntılanmış olanlardır. THE için veri hesaplamaları yapmış olan Thomson Reuters beş yıllık sürede yayınlanmış 6 milyon dergi makalesini taramış ve bu makalelerin diğer bilim insanları tarafından kaç kere alıntılandığını hesaplamıştır. Kaynak: Thomson Reuters, 2017.

17. başvuranların sayısı

2800(Cornell School of Hotel Administration)
Yüksek miktarda başvuran kişi sayısı, üniversitenin çok talep gördüğüne ve toplamda iyi bir görüntü ve üne sahip olduğuna işaret eder.

18. kız öğrencilerin yüzdesi

50%(Cornell School of Hotel Administration)
Kız ve erkek öğrencilerin yüzdeleri üniversitenin cinsiyet konusunda ne kadar dengeli olduğunu gösterir. Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2017

19. erkek öğrencilerin yüzdesi

50%(Cornell School of Hotel Administration)
Kız ve erkek öğrencilerin yüzdesi üniversitenin cinsiyet konusunda ne kadar dengeli olduğunu gösterir. Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2017

20. kayıtlı uluslararası öğrenci

27%(Cornell School of Hotel Administration)
Tüm öğrenciler içindeki uluslarası öğrencilerin yüzdesi o üniversitenin yurtdışında da tutulup tutulmadığını ve çeşitliliğinin seviyesini gösterir.Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2017

21. Sarmaşık Birliği'nin bir üyesi

Cornell School of Hotel Administration(Cornell University)
27%'inde var
Sarmaşık Birliği Kuzeydoğu A.B.D.'de bulunan sekiz özel yüksek öğretim kurumuna ait spor takımlarından oluşan bir sportif birliktir. Bu birliğin adı aynı zamanda bu sekiz okuldan bir grup olarak bahsetmek için de kullanılır. Keza, Sarmaşık Birliği terimi akademik mükemmellik, kabulde seçicilik ve sosyal seçkincilik gibi anlamları da çağrıştırır. Kaynak: üniversitenin resmi web sitesi, 2017.

22. tıbbi tesisler

4(Cornell University)
Kaynak: üniversitenin resmi web sitesi, 2017

23. yurt kapasitesi

7600(Cornell University)
Öğrenci yurtlarında ağırlanabilecek öğrenci sayısı olarak. Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2017

24. Nobel ödülü kazanmış personel

28(Cornell University)
Kaynak: Nobel Ödülleri web sitesi, 2017.

25. Nobel ödülü kazanmış mezun öğrenci

13(Cornell University)
Kurumun Nobel Ödülü ve Field Madalyası kazanan mezunlarının toplam sayısı, Mezunlar kurumdan lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerini alanlar olarak tanımlanmıştır. Kaynak: Nobel Ödülleri web sitesi, 2017.

En iyi 10 işletme fakülteleri

Karşılaştırmak için başka bir nesne ekle
  • Cornell School of Hotel Administration
Karşılaştır
This page is currently only available in English.