Home > Ülke kıyaslama

FİLTRELERİ

 • COVID-19 istatistikleri

  • COVID-19 kaynaklı onaylanmış vakalar (toplam)
  • COVID-19 kaynaklı yeni vakalar (toplam)
  • COVID-19 ölümleri (toplam)
  • İyileşen COVID-19 hastaları
  • 1 milyon kişide toplam COVID-19 vakaları
 • Coğrafya

  • Ormanlar
  • Kıyı şeridi
  • Tarım arazisi
  • Toplam su alanı
  • Toplam arsa alanı
 • Demografisi

  • Doğumda beklenen tüm hayat beklentisi
  • Nüfus yoğunluğu
  • Kadınlar için doğumda umulan yaşam süresi
  • Nüfus
  • Doğumda erkekler için umulan yaşam süresi
 • Ekonomi

  • Eğitim harcamaları
  • Kişi başına düşen GSYİH
  • Işsizlik oranı
  • Kamu borcu
  • Sağlık harcamaları
 • Altyapı

  • Internet kullanıcılarının yüzdelik oranı
  • Elektrifikasyon oranı
  • Demiryolu şebekesi
  • Taşıt yolları
  • Havaalanı sayısı
 • Yaşam kalitesi

  • Halk sağlık hizmeti
  • 1000 kişi başına düşen hastane yatağı sayısı
  • Yetişkin obezite oranı
  • Içilebilir su kaynaklarına erişimi olan nüfus
  • 1.000 insan başına düşen kişi sayısı

Ülkeler karşılaştır(192)

Ülke kıyaslama

This page is currently only available in English.