vs
Graduate School of Business
School of Business
En iyi 26%50 puan
En iyi 26%
En iyi 40%41 puan
En iyi 40%
Önemli özellikler ve sıralamalar

Graduate School of Business vs School of Business: 52 incelenen özellikler

1. mezuniyeti müteakip 3 ay içinde iş bulanlar

Fakülteden ayrılışı takip eden üç ay içinde iş bulan daha fazla mezun sayısı.
Tuck School of Business: 98
88
vs
85
Fakülteden ayrılışı takip eden üç ay içinde iş bulan 3.53% daha fazla mezun sayısı
En son mezunlardan mezuniyeti takip eden üç ay içinde bir iş bulan veya iş teklifini kabul edenlerin yüzdesi. Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2018.

2. kuruluş yılı

Kısmen daha fazla yıl, kuruluştan bu yana.
Wharton School: 1881
1925
vs
1928
3 daha fazla yıl, kuruluştan bu yana
Üniversitenin uzun geçmişi seçkin geleneklere ve daha fazla kaynağa işaret edebilir. Kaynak: üniversitenin resmi web sitesi, 2018.

3. akademik personel

Çok büyük miktarda daha fazla akademik personel sayısı.
Foster School: 1000
110
vs
171
61 daha fazla akademik personel sayısı
Akademik personel sayısı. Veriler Ulusal Eğitim Bakanlığı, Ulusal İstatistik Bürosu, Ulusal Üniversiteler ve Yüksek okullar Birliği, Ulusal Rektörler Konferansı gibi ulusal acentalardan elde edilmektedir.

4. öğrenci personel oranı

Önemli derecede daha düşük öğrenci personel oranı.
Samuel Curtis Johnson Graduate School: 3.72:1
5:1(Stanford University)
vs
13:1(George Washington University)
61.54% daha düşük öğrenci personel oranı
Üniversitede çalışan ortalama personel sayısının bir göstergesidir. Öğrenci başına ne kadar personel düştüğünü gösterir. Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2018

5. ARWU sıralaması

ARWU üniversiteler sıralamasında önemli derecede daha yüksek konum.
Harvard Business School: 1
2(Stanford University)
vs
239(George Washington University)
ARWU üniversiteler sıralamasında 237 daha yüksek konum
Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması (ARWU) dünya üniversitelerini sıralamak için Nobel Ödülü ve Fields Madalyası alan mezun ve çalışan personel sayısı, Thomson Scientific tarafından seçilmiş alıntılanması yüksek araştırmaların sayısı, Doğa ve Bilim dergilerinde yayınlanmış makalelerin sayısı, Science Citation Index-Expanded ve Social Sciences Citation Index'te yayınlamnış makale sayısı, ve kurumun büyüklüğüne göre kişi başına düşen performansı içeren altı objektif göstergeyi kullanır. Kaynak: ARWU,2018.

6. paranın karşılığı

Para karşılığında net bir şekilde daha yüksek değer.
Samuel Curtis Johnson Graduate School: 112$
94$
vs
68$
Para karşılığında 38.24% daha yüksek değer
MBA süresince çalışmamaktan kaynaklanan kayıp gelir de dahil olmak üzere bugünkü maaş, kursun süresi, ücretler ve diğer giderler kullanılarak hesaplanır. Kaynak: Financial Times, 2018.

7. Kız öğrencilerin yüzdesi

Kayda değer ölçüde daha büyük kız öğrenci yüzdesi.
Cornell School of Hotel Administration: 50%
35%
vs
42%
7% daha büyük kız öğrenci yüzdesi
Kız ve erkek öğrencilerin yüzdeleri üniversitenin cinsiyet konusunda dengeli olduğunu gösterir. Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2018

8. kayıtlı uluslararası öğrenci

Kayda değer ölçüde daha fazla uluslararası daimi öğrenci.
Judge Business School: 95%
42%
vs
35%
7% daha fazla uluslararası daimi öğrenci
Tüm öğrenciler içindeki uluslarası öğrencilerin yüzdesi o üniversitenin yurtdışında da tutulup tutulmadığını ve çeşitliliğinin seviyesini gösterir.Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2018

9. mezun ağı

Çok büyük miktarda daha büyük mezun ağı.
Leonard N. Stern School: 100000
27705
vs
55000
27295 daha büyük mezun ağı
Mezunlar derneği mezunların, ya da daha geniş bir ifadeyle eski öğrencilerin bir derneğidir. Birleşik Krallık ve ABD'de üniversitelere, yüksekokullara, okullara ( özellikle bağımsız okullara), erkek öğrenci birliklerine ve kız öğrenci birliklerine ait mezun dernekleri çoğunlukla aynı okuldan mezun olanlarla birlikte gruplar oluştururlar. Kaynak: üniversitenin resmi web sitesi, 2018

10. kayıtlı öğrenci

Kesinlikle daha fazla sayıda kayıtlı öğrenci.
W. P. Carey School: 10100
803
vs
1503
700 daha fazla sayıda kayıtlı öğrenci
Kayıtlı öğrenciler hem üniversite öğrencilerini hem de lisansüstü öğrencilerini içermektedir. Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2018

11. yıllık öğrenim harcı

Kayda değer ölçüde daha düşük harç tutarı talebi.
Columbia Business School: 118.42$
59550$
vs
45735$
13815$ daha düşük harç tutarı talebi
Harç olarak bilinen okul ücreti yüksek öğrenim süresince eğitim faaliyetleri için istenen ücret demektir. Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2018

12. uluslararası öğrenciler için yıllık öğrenim harcı

Uluslararası daimi öğrenciler için kayda değer ölçüde daha düşük harç tutarı talebi.
UQ Business School: 19780$
59550$
vs
45735$
uluslararası daimi öğrenciler için 13815$ daha düşük harç tutarı talebi
Harç olarak bilinen okul ücreti yüksek öğrenim süresince eğitim faaliyetleri için istenen ücret demektir. Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2018

13. alıntılanması yüksek araştırmacılar

0% daha fazla alıntılanması yüksek araştırmacı.
Wharton School: 18
12
vs
0
12 daha fazla alıntılanması yüksek araştırmacı
21 konu kategorisinde alıntılanması yüksek araştırmacı sayısı. Bu kişiler her bir kategorinin içinde en fazla alıntılanmış olanlardır. THE için veri hesaplamaları yapmış olan Thomson Reuters beş yıllık sürede yayınlanmış 6 milyon dergi makalesini taramış ve bu makalelerin diğer bilim insanları tarafından kaç kere alıntılandığını hesaplamıştır. Kaynak: Thomson Reuters, 2018.

14. kabul oranı

Farkedilir şekilde daha düşük kabul oranı.
Ross School of Business: 5%
7%
vs
61%
54% daha düşük kabul oranı
Kabul oranı başvuranların üniversiteye alınma yüzdesini gösterir. Düşük kabul oranı bu üniversiteye girmenin zor olduğunu gösterir ama aynı zamanda da prestij ve yüksek eğitim seviyesinin göstergesidir. Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2018

15. başvuranların sayısı

Oldukça fazla daha çok başvuran sayısı.
Fisher College of Business: 28675
6716
vs
475
6241 daha çok başvuran sayısı
Yüksek miktarda başvuran kişi sayısı, üniversitenin çok talep gördüğüne ve toplamda iyi bir görüntü ve üne sahip olduğuna işaret eder.

16. Erkek öğrencilerin yüzdesi

Epeyce daha büyük erkek öğrenci yüzdesi.
Saïd Business School: 73%
65%
vs
58%
7% daha büyük erkek öğrenci yüzdesi
Kız ve erkek öğrencilerin yüzdeleri, üniversitenin cinsiyet konusunda dengeli olduğunu gösterir. Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2018

17. Economist MBA sıralaması

Ölçülebilir derecede daha yüksek Economist tam zamanlı MBA sıralaması.
Booth School of Business: 1
9
vs
66
57 daha yüksek Economist tam zamanlı MBA sıralaması
Okul Economist'in tam zamanlı MBA(İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı) sıralamasında daha yüksek sıralamaya sahip. Kaynak: Economist, 2018

18. üniversite öğrencisi

0% daha fazla üniversite öğrencisi.
W. P. Carey School: 8300
0
vs
375
375 daha fazla üniversite öğrencisi
Üniversite eğitimi kişinin ilköğretim ve ortaöğretim sonrası üçüncü diplomayı aldığı bir eğitim seviyesidir. Daha büyük bir üniversitede okurken daha iyi bir çevre edinme ve daha iyi kaynaklara ulaşma imkanına sahip olursunuz. Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2018

19. lisans üstü öğrenciler

Belirgin derecede daha fazla lisansüstü öğrencisi.
UQ Business School: 5840
803
vs
1128
325 daha fazla lisansüstü öğrencisi
Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yüzdesi üniversitenin araştırma odaklı olduğununun göstergesi olabilir . Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2018.

20. patent başvuruları

Kesinlikle daha fazla patent başvurusu.
Foster School: 168000
563
vs
4760
8.45x daha fazla patent başvurusu
Bir patent başvurusu, aplikasyon tarafından tanımlanan ve talep edilen ve bir patent kuruluşunda beklemekte olan patent talebidir. Başvuru sayısı öğrencilerin ne kadar buluşcu ve yaratıcı olduğunu gösterir. Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2018.

21. Forbes sıralaması

Forbes ABD yüksekokullar sıralamasında açıkça daha yüksek konum.
Graduate School of Business: 1
1(Stanford University)
vs
77(George Washington University)
Forbes ABD yüksekokullar sıralamasında 76 daha yüksek konum
Forbes'un yıllık Amerika'nın En İyi 650 Yüksekokulu listesine göre. Sıralamanın kriterleri öğrencilerin en çok önem verdikleri şeylerdir: öğretim kalitesi, büyük kariyer beklentileri, yüksek mezuniyet oranları ve düşük borç seviyeleri. Kaynak: Forbes, 2018

22. Asyalı öğrencilerin yüzdesi

Dikkat çekecek şekildedaha büyük oranda Asyalı öğrenci.
Melbourne Business School: 42%
18.5%(Stanford University)
vs
11%
7.5%daha büyük oranda Asyalı öğrenci
Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2018

23. Siyahi öğrencilerin yüzdesi

Daha büyük oranda siyahi öğrenci.
Fuqua School of Business: 10%
7.3%(Stanford University)
vs
7%(George Washington University)
0.3% daha büyük oranda siyahi öğrenci
Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2018

24. Beyaz öğrencilerin yüzdesi

Oldukça fazla daha büyük oranda beyaz öğrenci.
Fisher College of Business: 81%
36.7%(Stanford University)
vs
74%
37.3% daha büyük oranda beyaz öğrenci
Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2018

25. Rhodes bursluları

Öğrenciler ve mezunlar arasında farkedilir şekilde daha fazla Rhodes Burslusu.
Harvard Business School: 332
109(Stanford University)
vs
1(George Washington University)
öğrenciler ve mezunlar arasında 108 daha fazla Rhodes Burslusu
Adını Cecil John Rhodes'ten alan Rhodes Bursu, Oxford Üniversitesinde okumak üzere seçilmiş yabancı öğrenciler için ayrılmış bir uluslararsı lisansüstü öğrenim ödeneğidir.[1] İlk geniş çaplı uluslararası bursluluk programıdır ve yaygın bir şekilde dünyanın en prestijli bursu olarak kabul edilir. Kaynak: üniversitenin resmi web sitesi, 2018

En iyi 10 işletme fakülteleri

Karşılaştırmaya ekle
    Karşılaştır
    This page is currently only available in English.