vs
Harvard University
University of Oxford
En iyi 1%1,282 puan
En iyi 1%
En iyi 38%797 puan
En iyi 38%
Önemli özellikler ve sıralamalar

Harvard University vs University of Oxford: 36 incelenen özellikler

1. yıllık öğrenim harcı

Ölçülebilir derecede daha düşük harç tutarı talebi.
Aarhus University: 0$
39966$
vs
13989$
25977$ daha düşük harç tutarı talebi
Harç olarak bilinen okul ücreti yüksek öğrenim süresince eğitim faaliyetleri için istenen ücret demektir. Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2018

2. uluslararası öğrenciler için yıllık öğrenim harcı

Uluslararası daimi öğrenciler için dikkat çekecek şekilde daha düşük harç tutarı talebi.
Weizmann Institute of Science: 0$
39966$
vs
31593$
uluslararası daimi öğrenciler için 8373$ daha düşük harç tutarı talebi
Harç olarak bilinen okul ücreti yüksek öğrenim süresince eğitim faaliyetleri için istenen ücret demektir. Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2018

3. oda ve yemek ücreti

Net bir şekilde daha düşük oda ve yemek ücreti.
Bauman Moscow State Technical University: 0$
13630$
vs
15505$
1875$ daha düşük oda ve yemek ücreti
Akademik yıl başına yaklaşık oda ve yemek masrafı. Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2018.

4. kuruluş yılı

Çok büyük miktarda daha fazla yıl, kuruluştan bu yana.
University of Oxford: 1096
1636
vs
1096
540 daha fazla yıl, kuruluştan bu yana
Üniversitenin uzun geçmişi seçkin geleneklere ve daha fazla kaynağa işaret edebilir. Kaynak: üniversitenin resmi web sitesi, 2018.

5. kütüphane koleksiyonu

Çok büyük miktarda daha büyük kütüphane koleksiyonu.
Australian National University: 65500000
17000000
vs
11000000
6000000 daha büyük kütüphane koleksiyonu
Daha büyük kütüphane koleksiyonu o üniversitenin öğrencilerine daha fazla kitap, dergi, online kaynak vb. sunduğu anlamına gelir. Kaynak: üniversitenin resmi web sitesi, 2018

6. US News rütbesi

U.S. News Dünyanın En İyi Üniversiteleri sıralamasında epeyce daha yüksek konum.
Massachusetts Institute of Technology: 1
3
vs
5
U.S. News Dünyanın En İyi Üniversiteleri sıralamasında 2 daha yüksek konum
QS Dünya Üniversite Sıralaması'na dayalı olan U.S. News Dünyanın En İyi Üniversiteleri sıralaması, Birleşik Krallık, Avusturalya, Çin ve daha birçok ülkedeki okulları değerlendirmiş ve bunları dünyanın en iyi üniversiteleri olarak belirlemiştir. Kaynak: U.S. News, 2018

7. partner üniversitelerin sayısı

Önemli derecede daha çok sayıda partner üniversite ve araştırma kurumu.
University of Rome La Sapienza: 914
176
vs
36
140 daha çok sayıda partner üniversite ve araştırma kurumu
Partner üniversite ve araştırma kurumu sayısı öğrenci değişimi ve yurtdışında araştırma yürütmek için öğrencilerin ne kadar büyük imkanlara sahip olduğunu gösterir. Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2018

8. Times Yüksek Öğretim sıralamasında pozisyon

Times Yüksek Öğretim sıralamasında farkedilir şekilde daha yüksek pozisyon.
California Institute of Technology: 1
4
vs
2
Times Yüksek Öğretim sıralamasında 2 daha yüksek pozisyon
Times Yüksek Öğretim Dünya Üniversite Sıralaması, bir İngiliz dergisi olan "Times Yüksek Öğretim" tarafından yayınlanan bir yıllık sıralamadır. Bilgi, Thomson Reuters tarafından tedarik edilir ve performansa dayalı veri sağlar. Ana sıralama göstergeleri, üniversitelerin ana misyonları-öğretim, araştırma, bilgi transferi ve uluslararası görünüşe dayalıdır.

9. Nobel ödülü kazanmış mezun öğrenci

Önemli derecede daha fazla Nobel Ödülü sahibi.
University of Cambridge: 78
67
vs
26
41 daha fazla Nobel Ödülü sahibi
Kurumun Nobel Ödülü ve Field Madalyası kazanan mezunlarının toplam sayısı, Mezunlar kurumdan lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerini alanlar olarak tanımlanmıştır. Kaynak: Nobel Ödülleri web sitesi, 2018.

10. Nobel ödülü kazanmış personel

Çok büyük miktarda daha fazla üniversitede ders veren Nobel Ödülü sahibi.
Harvard University: 66
66
vs
33
33 daha fazla üniversitede ders veren Nobel Ödülü sahibi
Kaynak: Nobel Ödülleri web sitesi, 2018.

11. akademik personel

Oldukça fazla daha fazla akademik personel sayısı.
University of British Columbia: 10186
2107
vs
1627
480 daha fazla akademik personel sayısı
Akademik personel sayısı. Veriler Ulusal Eğitim Bakanlığı, Ulusal İstatistik Bürosu, Ulusal Üniversiteler ve Yüksek okullar Birliği, Ulusal Rektörler Konferansı gibi ulusal acentalardan elde edilmektedir.

12. kayıtlı öğrenci

Daha fazla sayıda kayıtlı öğrenci.
University of Rome La Sapienza: 128963
21000
vs
21689
689 daha fazla sayıda kayıtlı öğrenci
Kayıtlı öğrenciler hem üniversite öğrencilerini hem de lisansüstü öğrencilerini içermektedir. Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2018

13. ARWU sıralaması

ARWU üniversiteler sıralamasında ölçülebilir derecede daha yüksek konum.
Harvard University: 1
1
vs
10
ARWU üniversiteler sıralamasında 9 daha yüksek konum
Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması (ARWU) dünya üniversitelerini sıralamak için Nobel Ödülü ve Fields Madalyası alan mezun ve çalışan personel sayısı, Thomson Scientific tarafından seçilmiş alıntılanması yüksek araştırmaların sayısı, Doğa ve Bilim dergilerinde yayınlanmış makalelerin sayısı, Science Citation Index-Expanded ve Social Sciences Citation Index'te yayınlamnış makale sayısı, ve kurumun büyüklüğüne göre kişi başına düşen performansı içeren altı objektif göstergeyi kullanır. Kaynak: ARWU,2018.

14. kabul oranı

Farkedilir şekilde daha düşük kabul oranı.
Aarhus University: 3.3%
6%
vs
17%
11% daha düşük kabul oranı
Kabul oranı başvuranların üniversiteye alınma yüzdesini gösterir. Düşük kabul oranı bu üniversiteye girmenin zor olduğunu gösterir ama aynı zamanda da prestij ve yüksek eğitim seviyesinin göstergesidir. Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2018

15. tıbbi tesisler

Büyük ölçüde daha fazla sağlık tesisi.
University of California, San Francisco: 34
17
vs
4
13 daha fazla sağlık tesisi
Kaynak: üniversitenin resmi web sitesi, 2018

16. üniversite öğrencisi

Farkedilir şekilde daha fazla üniversite öğrencisi.
University of Rome La Sapienza: 108648
6700
vs
11832
5132 daha fazla üniversite öğrencisi
Üniversite eğitimi kişinin ilköğretim ve ortaöğretim sonrası üçüncü diplomayı aldığı bir eğitim seviyesidir. Daha büyük bir üniversitede okurken daha iyi bir çevre edinme ve daha iyi kaynaklara ulaşma imkanına sahip olursunuz. Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2018

17. lisans üstü öğrenciler

Kesinlikle daha fazla lisansüstü öğrencisi.
University of Barcelona: 36036
14500
vs
9857
4643 daha fazla lisansüstü öğrencisi
Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yüzdesi üniversitenin araştırma odaklı olduğununun göstergesi olabilir . Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2018.

18. Kız öğrencilerin yüzdesi

Net bir şekilde daha büyük kız öğrenci yüzdesi.
United Arab Emirates University: 75.7%
51%
vs
44%
7% daha büyük kız öğrenci yüzdesi
Kız ve erkek öğrencilerin yüzdeleri üniversitenin cinsiyet konusunda dengeli olduğunu gösterir. Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2018

19. mezun ağı

Kayda değer ölçüde daha büyük mezun ağı.
University of Illinois at Chicago: 600000
323000
vs
180000
143000 daha büyük mezun ağı
Mezunlar derneği mezunların, ya da daha geniş bir ifadeyle eski öğrencilerin bir derneğidir. Birleşik Krallık ve ABD'de üniversitelere, yüksekokullara, okullara ( özellikle bağımsız okullara), erkek öğrenci birliklerine ve kız öğrenci birliklerine ait mezun dernekleri çoğunlukla aynı okuldan mezun olanlarla birlikte gruplar oluştururlar. Kaynak: üniversitenin resmi web sitesi, 2018

20. Spor tesisleri

Belirgin derecede daha fazla spor tesisi.
Texas A&M University: 30
19
vs
3
16 daha fazla spor tesisi
Kaynak: üniversitenin resmi web sitesi, 2018

21. kayıtlı uluslararası öğrenci

Kayda değer ölçüde daha fazla uluslararası daimi öğrenci.
London School of Economics: 52%
20%
vs
24%
4% daha fazla uluslararası daimi öğrenci
Tüm öğrenciler içindeki uluslarası öğrencilerin yüzdesi o üniversitenin yurtdışında da tutulup tutulmadığını ve çeşitliliğinin seviyesini gösterir.Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2018

22. müfredat dışı aktiviteler

Net bir şekilde daha fazla önerilen müfredat dışı aktivite.
Pennsylvania State University: 1200
440
vs
73
367 daha fazla önerilen müfredat dışı aktivite
Spor, tiyatro, koro sınıfları, araştırma gezileri vb müfredat dışı aktivitelerin geniş bir oranda olması o üniversitenin sadece öğrencilerin akademik ilgi alanlarını değil aynı zamanda hobilerini de desteklediğini gösterir. Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2018

23. bağış

Dikkat çekecek şekilde daha fazla miktarda elde edilmiş bağış.
Harvard University: 32$ billion
32$ billion
vs
5.73$ billion
26.27$ billion daha fazla miktarda elde edilmiş bağış
Finansal bağış bir kuruma bağışlanan para ya da mülkün transferidir. Amerika Birleşik Devletleri'nde bağış çoğunlukla eğitim kurumlarının finansal bütünlüğünün bir tamamlayıcısıdır. Kurumun mezunları ya da dostları bazen bu bağışa maddi katkı sağlarlar. Kaynak: Wikipedia, 2018

24. Bir müzesi var

Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2018
Harvard University
University of Oxford
78%'inde var

25. öğrenci başına yıllık burs

Net bir şekilde daha fazla burs miktarı, her akademik yıl için.
Dartmouth College: 61398$
40000$
vs
12357$
27643$ daha fazla burs miktarı, her akademik yıl için
Bir öğrenciye akademik yıl başına verilen ortalama burs miktarı (uygun öğrencilere verilen yardım, burs ve/veya finansal destek). Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2018.

En iyi 10 üniversiteler

Karşılaştırmaya ekle
    Karşılaştır
    This page is currently only available in English.