100puan

MIT School of Engineering

62puan

Pratt School of Engineering

MIT School of Engineering
Karşılaştırmanın kazananı
Pratt School of Engineering
vs
vs

44 incelenen özellikler

MIT School of Engineering vs Pratt School of Engineering

MIT School of Engineering
Pratt School of Engineering

MIT School of Engineering neden Pratt School of Engineering' den daha iyi?

 • 139 daha fazla akademik personel sayısı
  ?

  264vs125
 • 107000 daha büyük mezun ağı
  ?

  119000vs12000
 • Akademik itibar dikkate alındığında QS sıralamasında 41 daha yüksek pozisyon
  ?

  1vs42
 • ARWU üniversiteler sıralamasında 27 daha yüksek konum
  ?

  4vs31
 • 7.3% daha düşük kabul oranı
  ?

  6.7%vs14%
 • 15109 daha çok başvuran sayısı
  ?

  18109vs3000
 • Times Yüksek Öğretim sıralamasında 18 daha yüksek pozisyon
  ?

  5vs23
 • 50 daha yüksek ortalama SAT puanı
  ?

  1490vs1440

Pratt School of Engineering neden MIT School of Engineering' den daha iyi?

 • 974$ daha düşük oda ve yemek ücreti
  ?

  11 770.00$vs12744$
 • 4 850.00$ daha fazla burs miktarı, her akademik yıl için
  ?

  37 400.00$vs32550$
 • Sarmaşık Birliği'nin bir üyesi
  ?
 • 2500 daha yüksek öğrenci yurdu kapasitesi
  ?

  5568vs3068
 • 3235456 daha büyük kütüphane koleksiyonu
  ?

  6340456vs3105000
 • 34.12km² daha büyük kampüs
  ?

  34.8km²vs0.68km²
 • 1 daha fazla Pulitzer Ödülü sahibi
  ?

  5vs4
 • 5 daha fazla spor tesisi
  ?

  15vs10

Genel bilgi

1.akademik personel

264

125

Akademik personel sayısı. Veriler Ulusal Eğitim Bakanlığı, Ulusal İstatistik Bürosu, Ulusal Üniversiteler ve Yüksek okullar Birliği, Ulusal Rektörler Konferansı gibi ulusal acentalardan elde edilmektedir.
2.mezun ağı

12000

Mezunlar derneği mezunların, ya da daha geniş bir ifadeyle eski öğrencilerin bir derneğidir. Birleşik Krallık ve ABD'de üniversitelere, yüksekokullara, okullara ( özellikle bağımsız okullara), erkek öğrenci birliklerine ve kız öğrenci birliklerine ait mezun dernekleri çoğunlukla aynı okuldan mezun olanlarla birlikte gruplar oluştururlar. Kaynak: üniversitenin resmi web sitesi, 2020
3.alıntılanması yüksek araştırmacılar
21 konu kategorisinde alıntılanması yüksek araştırmacı sayısı. Bu kişiler her bir kategorinin içinde en fazla alıntılanmış olanlardır. THE için veri hesaplamaları yapmış olan Thomson Reuters beş yıllık sürede yayınlanmış 6 milyon dergi makalesini taramış ve bu makalelerin diğer bilim insanları tarafından kaç kere alıntılandığını hesaplamıştır. Kaynak: Thomson Reuters, 2020.
4.bağış

5.6$ billion (Duke University)

Finansal bağış bir kuruma bağışlanan para ya da mülkün transferidir. Amerika Birleşik Devletleri'nde bağış çoğunlukla eğitim kurumlarının finansal bütünlüğünün bir tamamlayıcısıdır. Kurumun mezunları ya da dostları bazen bu bağışa maddi katkı sağlarlar. Kaynak: Wikipedia, 2020
5.kuruluş yılı

1861

1939

Üniversitenin uzun geçmişi seçkin geleneklere ve daha fazla kaynağa işaret edebilir. Kaynak: üniversitenin resmi web sitesi, 2020.
6.müfredat dışı aktiviteler
Spor, tiyatro, koro sınıfları, araştırma gezileri vb müfredat dışı aktivitelerin geniş bir oranda olması, o üniversitenin sadece öğrencilerin akademik ilgi alanlarını değil aynı zamanda hobilerini de desteklediğini gösterir. Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2020

Kayıt

Kabul oranı başvuranların üniversiteye alınma yüzdesini gösterir. Düşük kabul oranı bu üniversiteye girmenin zor olduğunu gösterir ama aynı zamanda da prestij ve yüksek eğitim seviyesinin göstergesidir. Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2020
2.başvuranların sayısı

3000

Yüksek miktarda başvuran kişi sayısı, üniversitenin çok talep gördüğüne ve toplamda iyi bir görüntü ve üne sahip olduğuna işaret eder.
3.ortalama kabul SAT puanı
SAT Amerika Birleşik Devletleri'nde yüksekokula kabül için yapılan standartlaştırılmış bir testtir. SAT puanları bir üniversiteye girişin zorluk derecesini ve aynı zamanda eğitim açısından istenen şartların seviyesini gösterir. Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2020.
4.lisans üstü öğrenciler

2019

860

Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yüzdesi üniversitenin araştırma odaklı olduğununun göstergesi olabilir . Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2020.
5.ortalama karma ACT puanı
ACT ACT, Inc. tarafından geliştirilmiş Amerika Birleşik Devletleri'nde lise bitirme ve yüksekokula kabül için yapılan standartlaştırılmış bir testtir. ACT puanı bir üniversiteye girişin zorluk derecesini ve aynı zamanda eğitim açısından istenen şartların seviyesini gösterir. Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2020
6.matematikteki ortalama SAT puanı
SAT Amerika Birleşik Devletleri'nde yüksekokula kabül için yapılan standartlaştırılmış bir testtir. SAT puanları bir üniversiteye girişin zorluk derecesini ve aynı zamanda eğitim açısından istenen şartların seviyesini gösterir. Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2020

Tesisler

1.oda ve yemek ücreti

12 744.00$

11 770.00$ (Duke University)

Akademik yıl başına yaklaşık oda ve yemek masrafı. Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2020.
Öğrenci yurtlarında ağırlanabilecek öğrenci sayısı olarak. Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2020
3.kütüphane koleksiyonu

6340456 (Duke University)

Daha büyük kütüphane koleksiyonu o üniversitenin öğrencilerine daha fazla kitap, dergi, online kaynak vb. sunduğu anlamına gelir. Kaynak: üniversitenin resmi web sitesi, 2020
4.Müzesi vardır
MIT School of Engineering (Massachusetts Institute of Technology)
Pratt School of Engineering (Duke University)
Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2020
5.kampüs büyüklüğü

34.8km² (Duke University)

Metrekare olarak kampüs alanı. Kaynak: üniversitenin resmi web sitesi, 2020
Kaynak: üniversitenin resmi web sitesi, 2020

Üstün başarı, İleri seviye

1.Akademik itibara göre QS sıralaması pozisyonu

1

42

Akademik İtibar İndeksi %40 ağırlığını oluşturduğu QS Dünya Üniversite Sıralamaları®nın en önemli bileşenidir. Sonuçlar dünya çapında birçok farklı kaynaktan akademik personele dağıtılan araştırmanın cevaplarına dayalıdır. Kaynak: En İyi Üniversiteler QS Sıralaması, 2020.
2.Nobel ödülü kazanmış mezun öğrenci
Kurumun Nobel Ödülü ve Field Madalyası kazanan mezunlarının toplam sayısı, Mezunlar kurumdan lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerini alanlar olarak tanımlanmıştır. Kaynak: Nobel Ödülleri web sitesi, 2020.
3.Nobel ödülü kazanmış personel
Kaynak: Nobel Ödülleri web sitesi, 2020.
4.İşveren itibarı dikkate alındığında QS sıralamasında pozisyon

1

42

Sonuçlar dünya çapında birçok farklı kaynaktan işverenlere dağıtılan araştırmanın cevaplarına dayalıdır. Kaynak: En İyi Üniversiteler QS Sıralaması, 2020.
5.Sarmaşık Birliği'nin bir üyesi
MIT School of Engineering (Massachusetts Institute of Technology)
Pratt School of Engineering (Duke University)
Sarmaşık Birliği Kuzeydoğu A.B.D.'de bulunan sekiz özel yüksek öğretim kurumuna ait spor takımlarından oluşan bir sportif birliktir. Bu birliğin adı aynı zamanda bu sekiz okuldan bir grup olarak bahsetmek için de kullanılır. Keza, Sarmaşık Birliği terimi akademik mükemmellik, kabulde seçicilik ve sosyal seçkincilik gibi anlamları da çağrıştırır. Kaynak: üniversitenin resmi web sitesi, 2020.
6.Pulitzer Ödülü sahipleri
Pulitzer Ödülü A.B.D.'de gazetecilik ve online habercilik, edebiyat ve müzik yapımcılığındaki başarılar için verilen bir ödüldür. Kaynak: http://www.pulitzer.org/,2020.

Öğrenim Ücreti & Maddi Yardım

1.ortalama finansal yardım

30.4$ million (Duke University)

Öğrencilere yapılan finansal yardımın milyon dolar olarak genel miktarı. Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2020
2.öğrenci başına yıllık burs

37 400.00$ (Duke University)

Bir öğrenciye akademik yıl başına verilen ortalama burs miktarı (uygun öğrencilere verilen yardım, burs ve/veya finansal destek). Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2020.
3.öğrenim harcı artış hızı
Daha düşük harç artış oranı üniversitede okumanın bedelinin daha yavaş arttığını göstermektedir. Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2020
4.yıllık öğrenim harcı

41 300.00$

47 760.00$

Harç olarak bilinen okul ücreti yüksek öğrenim süresince eğitim faaliyetleri için istenen ücret demektir. Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2020
5.uluslararası öğrenciler için yıllık öğrenim harcı

41 300.00$

45 760.00$

Harç olarak bilinen okul ücreti yüksek öğrenim süresince eğitim faaliyetleri için istenen ücret demektir. Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2020

Çeşitli

Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması (ARWU) dünya üniversitelerini sıralamak için Nobel Ödülü ve Fields Madalyası alan mezun ve çalışan personel sayısı, Thomson Scientific tarafından seçilmiş alıntılanması yüksek araştırmaların sayısı, Doğa ve Bilim dergilerinde yayınlanmış makalelerin sayısı, Science Citation Index-Expanded ve Social Sciences Citation Index'te yayınlamnış makale sayısı, ve kurumun büyüklüğüne göre kişi başına düşen performansı içeren altı objektif göstergeyi kullanır. Kaynak: ARWU,2020.
2.Times Yüksek Öğretim sıralamasında pozisyon
Times Yüksek Öğretim Dünya Üniversite Sıralaması, bir İngiliz dergisi olan "Times Yüksek Öğretim" tarafından yayınlanan bir yıllık sıralamadır. Bilgi, Thomson Reuters tarafından tedarik edilir ve performansa dayalı veri sağlar. Ana sıralama göstergeleri, üniversitelerin ana misyonları-öğretim, araştırma, bilgi transferi ve uluslararası görünüşe dayalıdır.
Forbes'un yıllık Amerika'nın En İyi 650 Yüksekokulu listesine göre. Sıralamanın kriterleri öğrencilerin en çok önem verdikleri şeylerdir: öğretim kalitesi, büyük kariyer beklentileri, yüksek mezuniyet oranları ve düşük borç seviyeleri. Kaynak: Forbes, 2020
QS Dünya Üniversite Sıralaması'na dayalı olan U.S. News Dünyanın En İyi Üniversiteleri sıralaması, Birleşik Krallık, Avusturalya, Çin ve daha birçok ülkedeki okulları değerlendirmiş ve bunları dünyanın en iyi üniversiteleri olarak belirlemiştir. Kaynak: U.S. News, 2020

En iyi teknoloji ve mühendislik okulları hangisidir?

Hepsini Göster
This page is currently only available in English.