63puan

Nashville

Karşılaştırmanın kazananı
vs

Nashville incelemesi: 30 özellikler ve önemli noktalar

Nashville
Nashville

Nashville neden ortalamadan daha iyi?

 • Nüfus yoğunluğu
  460 kişi/km²vs3894.7 kişi/km²
 • Üniversite sayısı
  17vs9.78
 • Işsizlik oranı
  6.6%vs10.24%
 • Spor tesisi mevcudiyeti (stadyumlar, arenalar vs.)
  2vs1.59
 • Milyarder sayısı
  2vs1.75
 • Kadın nüfusu
  51.6%vs50.91%
 • Ortalama asgari sıcaklık
  9.7°Cvs13.23°C
 • Katma Değer Vergisi (KDV)
  7%vs14.99%

Video

Powered by

Önemli özellikler ve rakamlar

relevant

Demografisi

1.nüfus yoğunluğu

460 kişi/km²

Nüfus yoğunluğu nüfusun ne kadar yoğun ya da seyrek olduğunu gösterir. Yüksek nüfus yoğunluğuna sahip şehirler aşırı nüfuslu olarak görülebilir ama bu ev kalitesi, altyapı ve kaynaklara erişim gibi etkenlere dayanır. Kaynak: Vikipedi, 2018.

En iyi

Rovaniemi

8.03 kişi/km²

2.nüfus

0.6 milyon

Daha fazla nüfusa sahip şehirler genelikle daha iyi iş ve eğlence olanakları sunar. Büyük şehirler iş çeken ticaret, kültür ve araştırma merkezleridir. Kaynak: Vikipedi, 2018.

En iyi

Shanghai

23 milyon

3.nüfusun yaş medyanı

34.2 yıl

Genç nüfusa sahip şehirler genellikle daha iyi kalkınma bakış açısına sahiptirler. Genç toplumlar daha dinamik ve yaratıcıdırlar. Kaynak: Vikipedi, 2018; şehrin resmi istatistikleri, 2018.

En iyi

Niamey

15.2 yıl

4.yıllık nüfus artışı

0.55%

Nüfus artışı zaman içerisinde nüfusta meydana gelen değişikliktir. Artış ne kadar fazla olursa toplum o kadar dinamik olur. Nüfus artışı şehirde yaşamak isteyen daha fazla insanın dikkatini çeken ve yaşamak istediği şehrin ekonomik, kültürel ve sosyal gelişmeleri ile bağdaştırılabilir.Kaynak: Vikipedi, 2018.

En iyi

Shanghai

22.15%

5.kadın nüfusu

51.6%

Resmi şehir istatistiklerine göre yüzde olarak kadın popülasyonu. Kaynak: Vikipedi, 2018; UNData, 2018.

En iyi

Riga

55.6%

6.erkek nüfusu

48.4%

Resmi şehir istatistiklerine göre yüzde olarak erkek popülasyonu. Kaynak: Vikipedi, 2018; UNData, 2018.

En iyi

Doha

67%

7.bekar nüfusu

63%

Daha fazla bekar nüfusu şehirde yalnız yaşamanın daha kolay ve hesaplı olduğunu gösterir. Bu durum genellikle daha iyi gece hayatı ve flört olanağı ile de bağlantılıdır. Kaynak: Vikipedi, 2018; şehrin resmi istatistikleri, 2018.

En iyi

Atlanta

78%

relevant

Yaşam kalitesi

1.üniversite sayısı

17

Yüksek eğitimin ve araştırmanın merkezi olan üniversiteler şehrin gelişmesine önemli katkıda bulunurlar. Kaynak: Vikipedi, 2018.

En iyi

Tokyo

185

2.işsizlik oranı

6.6%

Düşük işsizlik oranı daha iyi kariyer fırsatlarını ve ekonomik büyümeyi gösterir. Kaynak: Vikipedi, 2018; şehrin resmi istatistikleri, 2018.

En iyi

Port Louis

0%

3.gayrı safi yurtiçi hasıla (GDP)

81$ billion

GSMH (GDP) düzeyi şehrin ne kadar zengin ve üretken olduğunu gösterir. Kaynak: Vikipedi, 2018.

En iyi

New York

1280$ billion

4.gelir eşitsizliği

0.46

Gini katsayısı sıklık dağılımındaki değerler arasındaki eşitsizliği ölçer (örneğin gelir düzeyi). Sıfır olan Gini katsayısı tam eşitliği ifade eder. Bir olan Gini katsayısı ise tam eşitsizliği gösterir. Eşitlik düzeyi ne kadar artarsa ortalama vatandaşın şansı da o kadar eşitlenir. Kaynak: Vikipedi, 2018.

En iyi

Beijing

0.22

5.Big Mac Endeksi

4.07$

Big Mac Endeksi The Economist tarafından iki para birimi arasında atın alma gücünün (PPP) resmi olmayan bir ölçüsü olarak yayınlanmıştır. İki ülke arasındaki Big Mac PPP dönüşüm oranı bir ülkedeki Big Mac fiyatı (kendi para biriminde) başka bir ülkedeki Big Mac fiyatına (kendi para biriminde) bölünerek hesaplanır. Kaynak: The Economist, 2018.

En iyi

Agra

1.89$

6.Halk sağlık hizmeti vardır
Nashville

Halk sağlık bakımı ortalama vatandaş için daha hesaplıdır ve genellikle herkes tarafından kullanılabilir. Kaynak: şehrin resmi internet sitesi, 2018.

7.Katma Değer Vergisi (KDV)

7%

Kaynak: Vikipedi, 2018.

En iyi

Nassau

0%

8.azami gelir vergisi

0%

Kaynak: Vikipedi, 2018.

En iyi

Nashville

0%

9.cinayet oranı

9

Cinayet oranı her 100,000 hanehalkının kaçının cinayet işlediğini gösterir. Daha düşük cinayet oranı daha güvenli bir şehir ve daha iyi yaşam kalitesinin göstergesidir. Kaynak: Vikipedi, 2018.

En iyi

Boston

0.12

10.asgari gelir vergisi

0%

Kaynak: Vikipedi, 2018.

En iyi

Montpellier

0%

relevant

Ortam

1.ortalama azami sıcaklık

21.2°C

Kaynak: Vikipedi, 2018; DSÖ, 2018.

En iyi

Mecca

38.2°C

2.ortalama sıcaklık

15.4°C

Kaynak: Vikipedi, 2018; WMO, 2018.

En iyi

Mecca

32°C

3.Göl vardır
Nashville

Kaynak: Vikipedi, 2018; şehrin resmi internet sitesi, 2018.

4.ortalama asgari sıcaklık

9.7°C

Kaynak: Vikipedi, 2018; DSÖ, 2018.

En iyi

Ulan Bator

-7.9°C

5.Akarsu vardır
Nashville

Kaynak: Vikipedi, 2018; şehrin resmi internet sitesi, 2018.

relevant

Serbest zaman faaliyeti

1.spor tesisi mevcudiyeti (stadyumlar, arenalar vs.)

2

Daha büyük spor tesisleri (20,000 den fazla koltuklar) ile, bir şehir daha önemli spor etkinlikleri düzenleyebilir.Kaynak: worldstadiums, 2018

En iyi

London

13

2.UNESCO Dünya Mirası abideleri

0

Dünya Mirası listesinde 962 adet Dünya Mirası Komitesi'nin önemli evrensel değer taşıdığını düşündüğü kültürel ve doğal miraslar bulunmaktadır. Kaynak: UNESCO, 2018.

En iyi

Kyoto

17

3.tiyatro sayısı

10

Kaynak: Vikipedi, 2018; şehrin resmi internet sitesi, 2018.

En iyi

Berlin

140

4.sinema sayısı

14

Kaynak: Vikipedi, 2018; şehrin resmi internet sitesi, 2018.

En iyi

Berlin

300

relevant

Ulaşım

1.havaalanı sayısı

1

Havaalanlarının varlığı ve sayısı şehrin diğer uluslararası istikametlere ne kadar iyi bağlantılı olduğunu ve uluslararası erişilebilirliğini ifade eder. Kaynak: Vikipedi, 2018.

En iyi

London

5

relevant

Genel bilgi

1.milyarder sayısı

2

Milyarderlerin sayısı şehrin kişisel zenginliği çok fazla olan kişilere sahip olup olmadığını gösterir. Kaynak: Forbes, 2018.

En iyi

Moscow

82

2.yolsuzluk düzeyi

7.1

Yolsuzluk düzeyi kanuni yaptırımların etkinliğini ve yapılan işlerin şeffaflığını ortaya koyar. Kaynak: Transparency International, 2018.

En iyi

Wellington

9.5

3.şirket merkezi sayısı

1

Uluslararası şirket merkezlerinin varlığı şehrin evrensel ekonomideki önemini belirtir ve hangi işletmelerin daha değerli olduğunu gösterir. Kaynak: CNNMoney, 2018.

En iyi

Tokyo

50

Karşılaştırmaya ekle
  This page is currently only available in English.