Nashville
En iyi 56%1,012 puan
En iyi 56%
Önemli özellikler ve rakamlar

Nashville: 30 İncelenen Özellikler

1. ortalama azami sıcaklık

21.2°C(Nashville)
Mecca: 38.2°C
Çok sıcak olabilir fakat su sporları yaparken iyidir. Kaynak: Vikipedi, 2017; DSÖ, 2017.

2. üniversite sayısı

17(Nashville)
Tokyo: 185
Yüksek eğitimin ve araştırmanın merkezi olan üniversiteler şehrin gelişmesine önemli katkıda bulunurlar. Kaynak: Vikipedi, 2017.

3. ortalama sıcaklık

15.4°C(Nashville)
Mecca: 32°C
Kaynak: Vikipedi, 2017; WMO, 2017.

4. nüfus yoğunluğu

460 kişi/km²(Nashville)
Rovaniemi: 8.03 kişi/km²
Nüfus yoğunluğu nüfusun ne kadar yoğun ya da seyrek olduğunu gösterir. Yüksek nüfus yoğunluğuna sahip şehirler aşırı nüfuslu olarak görülebilir ama bu ev kalitesi, altyapı ve kaynaklara erişim gibi etkenlere dayanır. Kaynak: Vikipedi, 2017.

5. işsizlik oranı

6.6%(Nashville)
Port Louis: 0%
Düşük işsizlik oranı daha iyi kariyer fırsatlarını ve ekonomik büyümeyi gösterir. Kaynak: Vikipedi, 2017; şehrin resmi istatistikleri, 2017.

6. nüfus

0.6 milyon(Nashville)
Shanghai: 23 milyon
Daha fazla nüfusa sahip şehirler genelikle daha iyi iş ve eğlence olanakları sunar. Büyük şehirler iş çeken ticaret, kültür ve araştırma merkezleridir. Kaynak: Vikipedi, 2017.

7. gayrı safi yurtiçi hasıla (GDP)

81$ billion (Nashville)
New York: 1280$ billion
GSMH (GDP) düzeyi şehrin ne kadar zengin ve üretken olduğunu gösterir. Kaynak: Vikipedi, 2017.

8. nüfusun yaş medyanı

34.2 yıl(Nashville)
Niamey: 15.2 yıl
Genç nüfusa sahip şehirler genellikle daha iyi kalkınma bakış açısına sahiptirler. Genç toplumlar daha dinamik ve yaratıcıdırlar. Kaynak: Vikipedi, 2017; şehrin resmi istatistikleri, 2017.

9. spor tesisi mevcudiyeti (stadyumlar, arenalar vs.)

2(Nashville)
London: 13
Spor tesisleri ne kadar büyük olursa şehrin organize edebileceği spor hadiselerinin de önemi o kadar fazla olacaktır. Kaynak: worldstadiums.com, 2017.

10. göl mevcut

Nashville
57%'inde var
Kaynak: Vikipedi, 2017; şehrin resmi internet sitesi, 2017.

11. milyarder sayısı

2(Nashville)
Moscow: 82
Milyarderlerin sayısı şehrin kişisel zenginliği çok fazla olan kişilere sahip olup olmadığını gösterir. Kaynak: Forbes, 2017.

12. yıllık nüfus artışı

0.55%(Nashville)
Shanghai: 22.15%
Nüfus artışı zaman içerisinde nüfusta meydana gelen değişikliktir. Artış ne kadar fazla olursa toplum o kadar dinamik olur. Nüfus artışı şehirde yaşamak isteyen daha fazla insanın dikkatini çeken ve yaşamak istediği şehrin ekonomik, kültürel ve sosyal gelişmeleri ile bağdaştırılabilir.Kaynak: Vikipedi, 2017.

13. UNESCO Dünya Mirası abideleri

0(Nashville)
Kyoto: 17
Dünya Mirası listesinde 962 adet Dünya Mirası Komitesi'nin önemli evrensel değer taşıdığını düşündüğü kültürel ve doğal miraslar bulunmaktadır. Kaynak: UNESCO, 2017.

14. Big Mac Endeksi

4.07$(Nashville)
Agra: 1.89$
Big Mac Endeksi The Economist tarafından iki para birimi arasında atın alma gücünün (PPP) resmi olmayan bir ölçüsü olarak yayınlanmıştır. İki ülke arasındaki Big Mac PPP dönüşüm oranı bir ülkedeki Big Mac fiyatı (kendi para biriminde) başka bir ülkedeki Big Mac fiyatına (kendi para biriminde) bölünerek hesaplanır. Kaynak: The Economist, 2017.

15. gelir eşitsizliği

0.46(Nashville)
Beijing: 0.22
Gini katsayısı sıklık dağılımındaki değerler arasındaki eşitsizliği ölçer (örneğin gelir düzeyi). Sıfır olan Gini katsayısı tam eşitliği ifade eder. Bir olan Gini katsayısı ise tam eşitsizliği gösterir. Eşitlik düzeyi ne kadar artarsa ortalama vatandaşın şansı da o kadar eşitlenir. Kaynak: Vikipedi, 2017.

16. ortalama asgari sıcaklık

9.7°C(Nashville)
Ulan Bator: -7.9°C
Soğuyabilir fakat kışın kar yağışı ve her çeşit kış sporu yapabilmek adına iyidir. Kaynak: Vikipedi, 2017; DSÖ, 2017.

17. Katma Değer Vergisi (KDV)

7%(Nashville)
Nassau: 0%
Kaynak: Vikipedi, 2017.

18. havaalanı sayısı

1(Nashville)
London: 5
Havaalanlarının varlığı ve sayısı şehrin diğer uluslararası istikametlere ne kadar iyi bağlantılı olduğunu ve uluslararası erişilebilirliğini ifade eder. Kaynak: Vikipedi, 2017.

19. halk sağlık hizmeti var

Nashville
79%'inde var
Halk sağlık bakımı ortalama vatandaş için daha hesaplıdır ve genellikle herkes tarafından kullanılabilir. Kaynak: şehrin resmi internet sitesi, 2017.

20. kadın nüfusu

51.6%(Nashville)
Riga: 55.6%
Resmi şehir istatistiklerine göre yüzde olarak kadın popülasyonu. Kaynak: Vikipedi, 2017; UNData, 2017.

21. yolsuzluk düzeyi

7.1(Nashville)
Wellington: 9.5
Yolsuzluk düzeyi kanuni yaptırımların etkinliğini ve yapılan işlerin şeffaflığını ortaya koyar. Kaynak: Transparency International, 2017.

22. erkek nüfusu

48.4%(Nashville)
Doha: 67%
Resmi şehir istatistiklerine göre yüzde olarak erkek popülasyonu. Kaynak: Vikipedi, 2017; UNData, 2017.

23. şirket merkezi sayısı

1(Nashville)
Tokyo: 50
Uluslararası şirket merkezlerinin varlığı şehrin evrensel ekonomideki önemini belirtir ve hangi işletmelerin daha değerli olduğunu gösterir. Kaynak: CNNMoney, 2017.

24. tiyatro sayısı

10(Nashville)
Vienna: 108
Kaynak: Vikipedi, 2017; şehrin resmi internet sitesi, 2017.

25. azami gelir vergisi

0%(Nashville)
Nashville: 0%
Kaynak: Vikipedi, 2017.

En iyi 10 şehirler

Karşılaştırmak için başka bir nesne ekle
  • Nashville
Karşılaştır
This page is currently only available in English.