vs
National University of Singapore
Pennsylvania State University
En iyi 18%4,033 puan
En iyi 18%
En iyi 14%4,208 puan
En iyi 14%
Önemli özellikler ve sıralamalar

National University of Singapore vs Pennsylvania State University: 30 incelenen özellikler

1. yıllık öğrenim harcı

Önemli derecede daha düşük harç tutarı talebi.
Aarhus University: 0$
6007$
vs
16444$
10437$ daha düşük harç tutarı talebi
Harç olarak bilinen okul ücreti yüksek öğrenim süresince eğitim faaliyetleri için istenen ücret demektir. Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2018

2. uluslararası öğrenciler için yıllık öğrenim harcı

Uluslararası daimi öğrenciler için net bir şekilde daha düşük harç tutarı talebi.
Weizmann Institute of Science: 0$
12014$
vs
28746$
uluslararası daimi öğrenciler için 16732$ daha düşük harç tutarı talebi
Harç olarak bilinen okul ücreti yüksek öğrenim süresince eğitim faaliyetleri için istenen ücret demektir. Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2018

3. oda ve yemek ücreti

Dikkat çekecek şekilde daha düşük oda ve yemek ücreti.
Bauman Moscow State Technical University: 0$
3500$
vs
4910$
1410$ daha düşük oda ve yemek ücreti
Akademik yıl başına yaklaşık oda ve yemek masrafı. Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2018.

4. kuruluş yılı

Az daha fazla yıl, kuruluştan bu yana.
University of Oxford: 1096
1905
vs
1855
50 daha fazla yıl, kuruluştan bu yana
Üniversitenin uzun geçmişi seçkin geleneklere ve daha fazla kaynağa işaret edebilir. Kaynak: üniversitenin resmi web sitesi, 2018.

5. kütüphane koleksiyonu

Oldukça fazla daha büyük kütüphane koleksiyonu.
Australian National University: 65500000
1923685
vs
5441121
3517436 daha büyük kütüphane koleksiyonu
Daha büyük kütüphane koleksiyonu o üniversitenin öğrencilerine daha fazla kitap, dergi, online kaynak vb. sunduğu anlamına gelir. Kaynak: üniversitenin resmi web sitesi, 2018

6. US News rütbesi

U.S. News Dünyanın En İyi Üniversiteleri sıralamasında önemli derecede daha yüksek konum.
Massachusetts Institute of Technology: 1
25
vs
101
U.S. News Dünyanın En İyi Üniversiteleri sıralamasında 76 daha yüksek konum
QS Dünya Üniversite Sıralaması'na dayalı olan U.S. News Dünyanın En İyi Üniversiteleri sıralaması, Birleşik Krallık, Avusturalya, Çin ve daha birçok ülkedeki okulları değerlendirmiş ve bunları dünyanın en iyi üniversiteleri olarak belirlemiştir. Kaynak: U.S. News, 2018

7. partner üniversitelerin sayısı

Çok büyük miktarda daha çok sayıda partner üniversite ve araştırma kurumu.
University of Rome La Sapienza: 914
182
vs
364
182 daha çok sayıda partner üniversite ve araştırma kurumu
Partner üniversite ve araştırma kurumu sayısı öğrenci değişimi ve yurtdışında araştırma yürütmek için öğrencilerin ne kadar büyük imkanlara sahip olduğunu gösterir. Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2018

8. Times Yüksek Öğretim sıralamasında pozisyon

Times Yüksek Öğretim sıralamasında dikkat çekecek şekilde daha yüksek pozisyon.
California Institute of Technology: 1
29
vs
61
Times Yüksek Öğretim sıralamasında 32 daha yüksek pozisyon
Times Yüksek Öğretim Dünya Üniversite Sıralaması, bir İngiliz dergisi olan "Times Yüksek Öğretim" tarafından yayınlanan bir yıllık sıralamadır. Bilgi, Thomson Reuters tarafından tedarik edilir ve performansa dayalı veri sağlar. Ana sıralama göstergeleri, üniversitelerin ana misyonları-öğretim, araştırma, bilgi transferi ve uluslararası görünüşe dayalıdır.

9. akademik personel

Çok büyük miktarda daha fazla akademik personel sayısı.
University of British Columbia: 10186
2196
vs
6060
3864 daha fazla akademik personel sayısı
Akademik personel sayısı. Veriler Ulusal Eğitim Bakanlığı, Ulusal İstatistik Bürosu, Ulusal Üniversiteler ve Yüksek okullar Birliği, Ulusal Rektörler Konferansı gibi ulusal acentalardan elde edilmektedir.

10. kayıtlı öğrenci

Önemli derecede daha fazla sayıda kayıtlı öğrenci.
University of Rome La Sapienza: 128963
37426
vs
96562
59136 daha fazla sayıda kayıtlı öğrenci
Kayıtlı öğrenciler hem üniversite öğrencilerini hem de lisansüstü öğrencilerini içermektedir. Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2018

11. ARWU sıralaması

ARWU üniversiteler sıralamasında net bir şekilde daha yüksek konum.
Harvard University: 1
114
vs
54
ARWU üniversiteler sıralamasında 60 daha yüksek konum
Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması (ARWU) dünya üniversitelerini sıralamak için Nobel Ödülü ve Fields Madalyası alan mezun ve çalışan personel sayısı, Thomson Scientific tarafından seçilmiş alıntılanması yüksek araştırmaların sayısı, Doğa ve Bilim dergilerinde yayınlanmış makalelerin sayısı, Science Citation Index-Expanded ve Social Sciences Citation Index'te yayınlamnış makale sayısı, ve kurumun büyüklüğüne göre kişi başına düşen performansı içeren altı objektif göstergeyi kullanır. Kaynak: ARWU,2018.

12. kabul oranı

Farkedilir şekilde daha düşük kabul oranı.
Aarhus University: 3.3%
5%
vs
52%
47% daha düşük kabul oranı
Kabul oranı başvuranların üniversiteye alınma yüzdesini gösterir. Düşük kabul oranı bu üniversiteye girmenin zor olduğunu gösterir ama aynı zamanda da prestij ve yüksek eğitim seviyesinin göstergesidir. Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2018

13. üniversite öğrencisi

Epeyce daha fazla üniversite öğrencisi.
University of Rome La Sapienza: 108648
27216
vs
81823
54607 daha fazla üniversite öğrencisi
Üniversite eğitimi kişinin ilköğretim ve ortaöğretim sonrası üçüncü diplomayı aldığı bir eğitim seviyesidir. Daha büyük bir üniversitede okurken daha iyi bir çevre edinme ve daha iyi kaynaklara ulaşma imkanına sahip olursunuz. Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2018

14. tıbbi tesisler

Büyük ölçüde daha fazla sağlık tesisi.
University of California, San Francisco: 34
17
vs
4
13 daha fazla sağlık tesisi
Kaynak: üniversitenin resmi web sitesi, 2018

15. lisans üstü öğrenciler

Kayda değer ölçüde daha fazla lisansüstü öğrencisi.
University of Barcelona: 36036
10210
vs
14739
4529 daha fazla lisansüstü öğrencisi
Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yüzdesi üniversitenin araştırma odaklı olduğununun göstergesi olabilir . Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2018.

16. Kız öğrencilerin yüzdesi

Önemli derecede daha büyük kız öğrenci yüzdesi.
United Arab Emirates University: 75.7%
51%
vs
46%
5% daha büyük kız öğrenci yüzdesi
Kız ve erkek öğrencilerin yüzdeleri üniversitenin cinsiyet konusunda dengeli olduğunu gösterir. Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2018

17. Spor tesisleri

Belirgin derecede daha fazla spor tesisi.
Texas A&M University: 30
3
vs
19
16 daha fazla spor tesisi
Kaynak: üniversitenin resmi web sitesi, 2018

18. kampüs büyüklüğü

Net bir şekilde daha büyük kampüs.
Saint-Petersburg State University: 200km²
1.5km²
vs
74km²
72.5km² daha büyük kampüs
Metrekare olarak kampüs alanı. Kaynak: üniversitenin resmi web sitesi, 2018

19. mezun ağı

Ölçülebilir derecede daha büyük mezun ağı.
University of Illinois at Chicago: 600000
210000
vs
513149
303149 daha büyük mezun ağı
Mezunlar derneği mezunların, ya da daha geniş bir ifadeyle eski öğrencilerin bir derneğidir. Birleşik Krallık ve ABD'de üniversitelere, yüksekokullara, okullara ( özellikle bağımsız okullara), erkek öğrenci birliklerine ve kız öğrenci birliklerine ait mezun dernekleri çoğunlukla aynı okuldan mezun olanlarla birlikte gruplar oluştururlar. Kaynak: üniversitenin resmi web sitesi, 2018

20. bağış

Oldukça fazla daha fazla miktarda elde edilmiş bağış.
Harvard University: 32$ billion
1.79$ billion
vs
1.95$ billion
0.16$ billion daha fazla miktarda elde edilmiş bağış
Finansal bağış bir kuruma bağışlanan para ya da mülkün transferidir. Amerika Birleşik Devletleri'nde bağış çoğunlukla eğitim kurumlarının finansal bütünlüğünün bir tamamlayıcısıdır. Kurumun mezunları ya da dostları bazen bu bağışa maddi katkı sağlarlar. Kaynak: Wikipedia, 2018

21. müfredat dışı aktiviteler

Epeyce daha fazla önerilen müfredat dışı aktivite.
Pennsylvania State University: 1200
65
vs
1200
1135 daha fazla önerilen müfredat dışı aktivite
Spor, tiyatro, koro sınıfları, araştırma gezileri vb müfredat dışı aktivitelerin geniş bir oranda olması o üniversitenin sadece öğrencilerin akademik ilgi alanlarını değil aynı zamanda hobilerini de desteklediğini gösterir. Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2018

22. öğrenci başına yıllık burs

Daha fazla burs miktarı, her akademik yıl için.
Dartmouth College: 61398$
8602$
vs
8250$
352$ daha fazla burs miktarı, her akademik yıl için
Bir öğrenciye akademik yıl başına verilen ortalama burs miktarı (uygun öğrencilere verilen yardım, burs ve/veya finansal destek). Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2018.

23. Erkek öğrencilerin yüzdesi

Önemli derecede daha büyük erkek öğrenci yüzdesi.
Tokyo Institute of Technology: 86%
49%
vs
54%
5% daha büyük erkek öğrenci yüzdesi
Kız ve erkek öğrencilerin yüzdeleri, üniversitenin cinsiyet konusunda dengeli olduğunu gösterir. Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2018

24. Bir müzesi var

Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2018
National University of Singapore
Pennsylvania State University
78%'inde var

25. Üniversite yatakhaneleri mevcut

Üniversitenin öğrencilerin faydalanabileceği kendi yurtları vardır. Bu yurtlar heyecan verici bir sosyal hayat sağlayabilir ve bazen özel konaklamalardan daha ucuza gelebilir.
National University of Singapore
Pennsylvania State University
80%'inde var

En iyi 10 üniversiteler

Karşılaştırmaya ekle
    Karşılaştır
    This page is currently only available in English.