99puan

Norveç

Norveç
vs

Norveç incelemesi: 56 özellikler ve önemli noktalar

Norveç

Norveç ortalamayla karşılaştırıldığında nasıldır?

 • Kişi başına düşen GSYİH
  ?

  74 065.00$vs19 358.23$
 • Eğitim harcamaları
  ?

  7.6% of GDPvs4.52% of GDP
 • Işsizlik oranı
  ?

  4.2%vs9.51%
 • Doğumda beklenen tüm hayat beklentisi
  ?

  82 yearsvs72.46 years
 • Nüfus yoğunluğu
  ?

  16 kişi/km²vs151.3 kişi/km²
 • Kamu borcu
  ?

  36.5% of GDPvs54.51% of GDP
 • 1000 kişi başına düşen hastane yatağı sayısı
  ?

  3.8vs2.91
 • Internet kullanıcılarının yüzdelik oranı
  ?

  99%vs65.79%

Kullanıcı yorumları

Genel değerlendirme

Norveç
10.0
5 Kullanıcı yorumları
Norveç
10.0/10
5 Kullanıcı yorumları

Özellikler

Güvenlik

10.0/10
4 votes

Yeme ve içme

10.0/10
4 votes

Doğal güzellik

10.0/10
4 votes

Düşük kirlilik

7.5/10
4 votes

Altyapı

10.0/10
4 votes

Yorumlar

XdBT45

XdBT45

1 yıl önce

10 / 10

free healthcare and a trustworthy government

XdBT45

XdBT45

1 yıl önce

10 / 10

love it here very much

Artıları

 • free healthcare
 • if you dont have money you can always go to NAV and get (directly translated) safety wich is money. from NAV you can get uppto 400 000kr a year wich is a loot
 • cleaner air (more forests)

Eksileri

 • food is expensive
 • everything has a (directly translated) more value tax wich means everything you buy here is expensive. if i go to the store to buy a Cola its 3$.
1 kullanıcı bunu yararlı buldu
Роман

Роман

1 yıl önce

10 / 10

Красивая природа

Роман

Роман

1 yıl önce

10 / 10

Artıları

 • Экономика
 • Экология
 • Безопасность
 • Дороги
 • Природа
 • Инфраструктура
 • Добрые люди

Eksileri

  1 kullanıcı bunu yararlı buldu
  Aarush

  Aarush

  1 yıl önce

  10 / 10

  Northern Lights In Norway

  Aarush

  Aarush

  1 yıl önce

  10 / 10

  Norway has: 1.Education: Norway provides free education for all 2.Natural Beauty: Norway has natural beauty present in the form of northern Lights and snow 3.Infrastructure : Norway has better infrastructure 4.Mythology : Norway has an own mythology called Norse Mythology

  0 kullanıcı bunu yararlı buldu

  Coğrafya

  Büyük şehirlerde veya ülkelerde yaşamak güzel olabilir, çünkü daha geniş alan orada yaşayan sakinler ve ziyaretçiler için daha fazla seçenek sunabilir.
  Ormanlarla kaplı arazinin yüzde oranı. Ormanlar, çevre kirliliğini yok etmek ve havayı temizlemede kilit bir rolü oynar.
  Ekilebilir arazi, uzun ömürlü bitkiler ve daimi mera dahil olmak üzere tarımsal kullanıma ayrılmış arazi yüzdesi.
  Ülkenin adaları da dahil, kara alanı ile deniz arasındaki sınırın toplam uzunluğu.
  toplam arsa alanı

  304 282 km²

  Ülkenin toplam kara alanı (iç ve deniz suları hariç). Ülkenin ne kadar büyük olduğu hakkında fikir edinebilmek istiyorsanız, büyüklüğü 007km² olan bir futbol sahasıyla karşılaştırma yapabilirsiniz
  toplam su alanı

  19 520 km²

  Ülkenin toplam su alanı, tüm iç suları belirtir: göller, nehirler, rezeruarlar, sulak alanlar, vb.
  ortalama sıcaklık

  Bilinmeyen. Bir değer önererek bize yardımcı olun.

  Kaynak: Vikipedi, 2023; WMO, 2023.
  ortalama azami sıcaklık

  Bilinmeyen. Bir değer önererek bize yardımcı olun.

  Kaynak: Vikipedi, 2023; DSÖ, 2023.
  ortalama asgari sıcaklık

  Bilinmeyen. Bir değer önererek bize yardımcı olun.

  Kaynak: Vikipedi, 2023; DSÖ, 2023.

  Demografisi

  nüfus

  5.33 milyon

  Kalabalık şehirler veya ülkeler büyük ekonomilerinden dolayı daha iyi iş olanakları sunar. Büyük şehirler, şirketler ve iş yatırımlarının ilgi odağıdır, ayrıca bunun yanında önemli kültür ve araştırma merkezleridir. Kaynak: Vikipedi 2023
  nüfus yoğunluğu

  16 kişi/km²

  Nüfus yoğunluğu, nüfusun ne kadar yayılmış ya da sıkışık olduğunu gösterir. Nüfus yoğunluğu yüksek olan şehirler veya ülkeler aşırı kalabalık kabul edilir, ancak altyapı az gelişmiş ise bu bir sorun haline gelebilir. Kaynak: Vikipedi 2023
  Ortalama nüfus artış hız oranı, nüfusdaki yıllık artışı veya azalışı ifade eder. Şu anda, dünya nüfusu yılda yaklaşık% 1,07 oranında büyüyor. Ne kadar yüksek büyüme olursa, toplum o kadar dinamik hisseder. Kaynak: Vikipedi, 2023
  kadın nüfusu

  Bilinmeyen. Bir değer önererek bize yardımcı olun.

  Resmi şehir istatistiklerine göre yüzde olarak kadın popülasyonu. Kaynak: Vikipedi, 2023; UNData, 2023.
  erkek nüfusu

  Bilinmeyen. Bir değer önererek bize yardımcı olun.

  Resmi şehir istatistiklerine göre yüzde olarak erkek popülasyonu. Kaynak: Vikipedi, 2023; UNData, 2023.
  Doğumda umulan ortalama yaşam beklentisi, bir ülke nüfusunun yaşaması beklenen yıl sayısıdır. Bu ölçü, genel yaşam kalitesini yansıtır.
  Ülkenin kadın nüfusu için doğumda umulan ortalama yaşam süresi.
  Ülkenin erkek nüfusu için doğumda umulan ortalama yaşam süresi
  Kaba ölüm oranı olarak da bilinen ölüm oranı, yıl ortasında 1000 kişi başına düşen yıllık ölüm sayısını ifade eder.

  Ekonomi

  Kişi başına düşen GSYİH, toplam GSYİH'in ülkede yaşayan insan sayısına bölünmesiyle hesaplanır. Kişi başına düşen GSYİH ne kadar yüksekse yaşam standartı bir o kadar yüksektir.
  Reel GSYH büyüme oranı, enflasyonun sebep olduğu fiyat dalgalanmalarının dikkate alınarak hesaplandığı yıldan yıla değişen GSYİH büyümesini ifade eder.
  Gini Endeksi, bir ülke içindeki gelir eşitsizliğini değerlendirmek için kullanılan istatistiksel bir ölçüyü temsil eder. Daha yüksek bir Gini Endeksi daha büyük bir eşitsizliği gösterirken, daha düşük bir endeks daha adil bir dağılımı gösterir. Nüfus arasındaki gelir ya da servet dağılımını nicelleştirir. Kaynak: Dünya Bankası, 2023
  Ekonomik Özgürlük Endeksi, bir ülkenin ekonomik politikalarının ve kurumlarının serbest piyasaları, açık ticareti ve girişimcilik faaliyetlerini ne ölçüde desteklediğini ölçer. Mülkiyet haklarının korunması, iş düzenlemeleri, mali sağlık ve ekonomiye devlet müdahalesi gibi faktörleri değerlendirir. Kaynak: The Heritage Foundation 2023
  kamu borcu

  36.5% of GDP

  Ulusal borç ya da devlet borcu olarak da bilinen iç borç, devletin ülke içinde borçlu olduklarına ödemesi gereken borçlarının toplam miktarını ifade eder.
  Enflasyon oranı, bir ülkenin para biriminin bir yıllık hizmet ve malların fiyat artışını karşılama oranını ifade eder.
  fakirlik sınırının altında kalan nüfus

  Bilinmeyen. Bir değer önererek bize yardımcı olun.

  Resmi istatistiklerin bildirdiğine göre, yoksulluk sınırının altında yaşayan ülke nüfusunun yüzdelik oranı.
  Düşük işsizlik oranı daha iyi kariyer fırsatlarını ve ekonomik büyümeyi gösterir. Kaynak: Vikipedi, 2023; şehrin resmi istatistikleri, 2023.
  Eğitime yapılan toplam kamu harcamaları. Eğitime yapılan kamu harcamaları, okullara, üniversitelere ve diğer eğitim kurumlarına yapılan direkt ödemeleri ve ayrıca eğitimle ilgili kamu yardımlarını içerir.

  Yaşam kalitesi

  Dünya Mutluluk Raporu, bir ülkenin yaşam memnuniyeti, refah, sosyal destek, gelir ve nüfusunun genel mutluluğu gibi faktörlere dayalı sıralamasını ve değerlendirmesini gösterir. Bu, bir ülkedeki sübjektif refah ve yaşam kalitesine ilişkin değerli seziler sağlar. Ayrıca insanların mutluluğuna ve memnuniyetine katkıda bulunan faktörlerin kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını olanak tanır. Kaynak: Dünya Mutluluk Raporu, 2023
  Yolsuzluk Algısı Endeksi (YAE), 0 (çok kötü) 'dan 100 (çok iyi) 'e kadar ölçülen bir kamu yolsuzluk skalasıdır. Kaynak: Uluslarası Şeffaflık Örgütü
  Her 1000 kişi için daha fazla yatak sayısına sahip şehirler daha fazla kişiye sağlık bakımı sağlayabilirler ve genellikle daha gelişmiş sağlık-bakım sistemleri mevcuttur. Kaynak: Wikipedia, 2023
  Daha düşük hava kirliliği insan sağlığına ve yaşam kalitesine olumlu etki yapar. Kaynak: Vikipedi, 2023.
  Yetişkin okuryazarlık oranı, bir ülkedeki 25 yaş ve üstü nüfusun bilgiyi etkili bir şekilde okumasını, yazmasını ve anlamasını sağlayan temel okuryazarlık becerilerine sahip olanların yüzdesini temsil eder. Eğitim kazanımının ve bir nüfus içindeki okuryazarlık seviyesinin temel bir göstergesi olarak kullanılır. Kaynak: UNESCO İstatistik Enstitüsü 2023
  Obez olara kabul edilen yetişkinler yüzdelik oranı. Bir yetişkin obezin vücut kitle endeksi (BMI) 30'a eşit ya da 30'dan fazla olmalıdır. Obezite bir halk sağlığı problemidir ve kronik hastalıklara neden olma riskini arttırır.
  Halk sağlık bakımı ortalama vatandaş için daha hesaplıdır ve genellikle herkes tarafından kullanılabilir. Kaynak: şehrin resmi internet sitesi, 2023.
  Korunmuş bölgelerdeki ve şebekeye alınmış sulardaki gibi içilebilir su kaynaklarına erişimi olan ülke nüfusunun yüzdelik oranı
  1,000 kişi başına düşen hekim (pratisyen ve uzman hekimler) sayısı. Dünya Sağlık Örgütüne göre, temel sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için 1,000 kişi başına 2.3'den fazla sağlık çalışanı düşmelidir.

  Altyapı

  İnternet kullanan ülke nüfusunun yüzdelik oranı.
  Kırsal ve kentsel çevrelerin her ikisinde de nüfusun elektriğe olan erişim payı.
  Ülkenin demiryolu ağının toplam uzunluğu.
  Havaalanlarının varlığı ve sayısı şehrin diğer uluslararası istikametlere ne kadar iyi bağlantılı olduğunu ve uluslararası erişilebilirliğini ifade eder. Kaynak: Vikipedi, 2023.
  Ülkenin asfalt ile kaplanmış ve kaplanmamış yollarının toplam uzunluğu.
  İç su kütlelerinin aldığı yolun toplam uzunluğu.

  En iyi ülkeler hangisidir?

  Hepsini Göster
  This page is currently only available in English.