vs
School of Business
Wharton School
En iyi 40%41 puan
En iyi 40%
En iyi 10%61 puan
En iyi 10%
Önemli özellikler ve sıralamalar

School of Business vs Wharton School: 51 incelenen özellikler

1. kuruluş yılı

Az daha fazla yıl, kuruluştan bu yana.
Wharton School: 1881
1928
vs
1881
47 daha fazla yıl, kuruluştan bu yana
Üniversitenin uzun geçmişi seçkin geleneklere ve daha fazla kaynağa işaret edebilir. Kaynak: üniversitenin resmi web sitesi, 2018.

2. akademik personel

Epeyce daha fazla akademik personel sayısı.
Foster School: 1000
171
vs
228
57 daha fazla akademik personel sayısı
Akademik personel sayısı. Veriler Ulusal Eğitim Bakanlığı, Ulusal İstatistik Bürosu, Ulusal Üniversiteler ve Yüksek okullar Birliği, Ulusal Rektörler Konferansı gibi ulusal acentalardan elde edilmektedir.

3. mezuniyeti müteakip 3 ay içinde iş bulanlar

Fakülteden ayrılışı takip eden üç ay içinde iş bulan oldukça daha fazla mezun sayısı.
Tuck School of Business: 98
85
vs
92
Fakülteden ayrılışı takip eden üç ay içinde iş bulan 8.24% daha fazla mezun sayısı
En son mezunlardan mezuniyeti takip eden üç ay içinde bir iş bulan veya iş teklifini kabul edenlerin yüzdesi. Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2018.

4. öğrenci personel oranı

Kesinlikle daha düşük öğrenci personel oranı.
Samuel Curtis Johnson Graduate School: 3.72:1
13:1(George Washington University)
vs
6:1(University of Pennsylvania)
53.85% daha düşük öğrenci personel oranı
Üniversitede çalışan ortalama personel sayısının bir göstergesidir. Öğrenci başına ne kadar personel düştüğünü gösterir. Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2018

5. Erkek öğrencilerin yüzdesi

Kesinlikle daha büyük erkek öğrenci yüzdesi.
Saïd Business School: 73%
58%
vs
47%(University of Pennsylvania)
11% daha büyük erkek öğrenci yüzdesi
Kız ve erkek öğrencilerin yüzdeleri, üniversitenin cinsiyet konusunda dengeli olduğunu gösterir. Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2018

6. kabul oranı

Belirgin derecede daha düşük kabul oranı.
Ross School of Business: 5%
61%
vs
5.3%
55.7% daha düşük kabul oranı
Kabul oranı başvuranların üniversiteye alınma yüzdesini gösterir. Düşük kabul oranı bu üniversiteye girmenin zor olduğunu gösterir ama aynı zamanda da prestij ve yüksek eğitim seviyesinin göstergesidir. Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2018

7. ortalama kabul SAT puanı

Çok daha yüksek ortalama SAT puanı.
Tepper School: 2210
1270
vs
1350(University of Pennsylvania)
80 daha yüksek ortalama SAT puanı
SAT Amerika Birleşik Devletleri'nde yüksekokula kabül için yapılan standartlaştırılmış bir testtir. SAT puanları bir üniversiteye girişin zorluk derecesini ve aynı zamanda eğitim açısından istenen şartların seviyesini gösterir. Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2018.

8. Asyalı öğrencilerin yüzdesi

Çok büyük miktardadaha büyük oranda Asyalı öğrenci.
Melbourne Business School: 42%
11%
vs
17%(University of Pennsylvania)
6%daha büyük oranda Asyalı öğrenci
Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2018

9. Beyaz öğrencilerin yüzdesi

Önemli derecede daha büyük oranda beyaz öğrenci.
Fisher College of Business: 81%
74%
vs
46%(University of Pennsylvania)
28% daha büyük oranda beyaz öğrenci
Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2018

10. kayıtlı öğrenci

Net bir şekilde daha fazla sayıda kayıtlı öğrenci.
W. P. Carey School: 10100
1503
vs
4856
3353 daha fazla sayıda kayıtlı öğrenci
Kayıtlı öğrenciler hem üniversite öğrencilerini hem de lisansüstü öğrencilerini içermektedir. Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2018

11. Times Yüksek Öğretim sıralamasında pozisyon

Times Yüksek Öğretim sıralamasında açıkça daha yüksek pozisyon.
Saïd Business School: 2
168(George Washington University)
vs
15(University of Pennsylvania)
Times Yüksek Öğretim sıralamasında 153 daha yüksek pozisyon
Times Yüksek Öğretim Dünya Üniversite Sıralaması, bir İngiliz dergisi olan "Times Yüksek Öğretim" tarafından yayınlanan bir yıllık sıralamadır. Bilgi, Thomson Reuters tarafından tedarik edilir ve performansa dayalı veri sağlar. Ana sıralama göstergeleri, üniversitelerin ana misyonları-öğretim, araştırma, bilgi transferi ve uluslararası görünüşe dayalıdır.

12. Akademi Ödülü sahipleri

Ölçülebilir derecede daha fazla Akademi Ödülü sahibi.
Leonard N. Stern School: 31
2
vs
5(University of Pennsylvania)
3 daha fazla Akademi Ödülü sahibi
Akademi Ödülleri, şimdi resmi adıyla Oscar'lar, sinemaya dair üstün başarılar için yıllık olarak verilen bir ödül gurubudur. Kaynak: Wikipedia, 2018.

13. Nobel ödülü kazanmış mezun öğrenci

Kesinlikle daha fazla Nobel Ödülü sahibi.
Judge Business School: 78
1
vs
4(University of Pennsylvania)
3 daha fazla Nobel Ödülü sahibi
Kurumun Nobel Ödülü ve Field Madalyası kazanan mezunlarının toplam sayısı, Mezunlar kurumdan lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerini alanlar olarak tanımlanmıştır. Kaynak: Nobel Ödülleri web sitesi, 2018.

14. mezun ağı

Dikkat çekecek şekilde daha büyük mezun ağı.
Leonard N. Stern School: 100000
55000
vs
92000
37000 daha büyük mezun ağı
Mezunlar derneği mezunların, ya da daha geniş bir ifadeyle eski öğrencilerin bir derneğidir. Birleşik Krallık ve ABD'de üniversitelere, yüksekokullara, okullara ( özellikle bağımsız okullara), erkek öğrenci birliklerine ve kız öğrenci birliklerine ait mezun dernekleri çoğunlukla aynı okuldan mezun olanlarla birlikte gruplar oluştururlar. Kaynak: üniversitenin resmi web sitesi, 2018

15. kayıtlı uluslararası öğrenci

Önemli derecede daha fazla uluslararası daimi öğrenci.
Judge Business School: 95%
35%
vs
12%(University of Pennsylvania)
23% daha fazla uluslararası daimi öğrenci
Tüm öğrenciler içindeki uluslarası öğrencilerin yüzdesi o üniversitenin yurtdışında da tutulup tutulmadığını ve çeşitliliğinin seviyesini gösterir.Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2018

16. öğrenci başına yıllık burs

Büyük ölçüde daha fazla burs miktarı, her akademik yıl için.
Harvard Business School: 40000$
22677$
vs
34658$(University of Pennsylvania)
11981$ daha fazla burs miktarı, her akademik yıl için
Bir öğrenciye akademik yıl başına verilen ortalama burs miktarı (uygun öğrencilere verilen yardım, burs ve/veya finansal destek). Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2018.

17. başvuranların sayısı

Oldukça fazla daha çok başvuran sayısı.
Fisher College of Business: 28675
475
vs
6036
5561 daha çok başvuran sayısı
Yüksek miktarda başvuran kişi sayısı, üniversitenin çok talep gördüğüne ve toplamda iyi bir görüntü ve üne sahip olduğuna işaret eder.

18. yıllık öğrenim harcı

Farkedilir şekilde daha düşük harç tutarı talebi.
Columbia Business School: 118.42$
45735$
vs
121.61$
45613.39$ daha düşük harç tutarı talebi
Harç olarak bilinen okul ücreti yüksek öğrenim süresince eğitim faaliyetleri için istenen ücret demektir. Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2018

19. paranın karşılığı

Para karşılığında belirgin derecede daha yüksek değer.
Samuel Curtis Johnson Graduate School: 112$
68$
vs
95$
Para karşılığında 39.71% daha yüksek değer
MBA süresince çalışmamaktan kaynaklanan kayıp gelir de dahil olmak üzere bugünkü maaş, kursun süresi, ücretler ve diğer giderler kullanılarak hesaplanır. Kaynak: Financial Times, 2018.

20. ortalama maaş

Açıkça daha yüksek ortalama maaş.
Graduate School of Business: 194645$
84208$
vs
180772$
96564$ daha yüksek ortalama maaş
Kaynak: Vikipedi, 2018; şehrin resmi istatistikleri, 2018.

21. patent başvuruları

Açıkça daha fazla patent başvurusu.
Foster School: 168000
4760
vs
214
22.24x daha fazla patent başvurusu
Bir patent başvurusu, aplikasyon tarafından tanımlanan ve talep edilen ve bir patent kuruluşunda beklemekte olan patent talebidir. Başvuru sayısı öğrencilerin ne kadar buluşcu ve yaratıcı olduğunu gösterir. Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2018.

22. Economist MBA sıralaması

Kesinlikle daha yüksek Economist tam zamanlı MBA sıralaması.
Booth School of Business: 1
66
vs
15
51 daha yüksek Economist tam zamanlı MBA sıralaması
Okul Economist'in tam zamanlı MBA(İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı) sıralamasında daha yüksek sıralamaya sahip. Kaynak: Economist, 2018

23. alıntılanması yüksek araştırmacılar

0% daha fazla alıntılanması yüksek araştırmacı.
Wharton School: 18
0
vs
18
18 daha fazla alıntılanması yüksek araştırmacı
21 konu kategorisinde alıntılanması yüksek araştırmacı sayısı. Bu kişiler her bir kategorinin içinde en fazla alıntılanmış olanlardır. THE için veri hesaplamaları yapmış olan Thomson Reuters beş yıllık sürede yayınlanmış 6 milyon dergi makalesini taramış ve bu makalelerin diğer bilim insanları tarafından kaç kere alıntılandığını hesaplamıştır. Kaynak: Thomson Reuters, 2018.

24. üniversite öğrencisi

Farkedilir şekilde daha fazla üniversite öğrencisi.
W. P. Carey School: 8300
375
vs
2502
2127 daha fazla üniversite öğrencisi
Üniversite eğitimi kişinin ilköğretim ve ortaöğretim sonrası üçüncü diplomayı aldığı bir eğitim seviyesidir. Daha büyük bir üniversitede okurken daha iyi bir çevre edinme ve daha iyi kaynaklara ulaşma imkanına sahip olursunuz. Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2018

25. lisans üstü öğrenciler

Epeyce daha fazla lisansüstü öğrencisi.
UQ Business School: 5840
1128
vs
2354
1226 daha fazla lisansüstü öğrencisi
Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yüzdesi üniversitenin araştırma odaklı olduğununun göstergesi olabilir . Kaynak: üniversitenin resmi istatistikleri, 2018.

En iyi 10 işletme fakülteleri

Karşılaştırmaya ekle
    Karşılaştır
    This page is currently only available in English.