97puan

Vatikan Şehri

Vatikan Şehri
vs

Vatikan Şehri incelemesi: 56 özellikler ve önemli noktalar

Vatikan Şehri

Vatikan Şehri ortalamayla karşılaştırıldığında nasıldır?

 • Kişi başına düşen GSYİH
  ?

  21 198.00$vs19 358.23$
 • Doğumda beklenen tüm hayat beklentisi
  ?

  77.5 yearsvs72.46 years
 • Internet kullanıcılarının yüzdelik oranı
  ?

  75%vs65.79%
 • Enflasyon oranı
  ?

  6.9%vs9.29%
 • Içilebilir su kaynaklarına erişimi olan nüfus
  ?

  100%vs88.83%
 • Elektrifikasyon oranı
  ?

  100%vs81.89%
 • Yetişkin okur yazarlık oranı
  ?

  100vs87.29
 • Ortalama sıcaklık
  ?

  20°Cvs18.04°C

Kullanıcı yorumları

Genel değerlendirme

Vatikan Şehri
7.0
1 Kullanıcı yorumları
Vatikan Şehri
7.0/10
1 Kullanıcı yorumları

Özellikler

Güvenlik

1.0/10
1 votes

Yeme ve içme

3.0/10
1 votes

Doğal güzellik

1.0/10
1 votes

Düşük kirlilik

10.0/10
1 votes

Altyapı

3.0/10
1 votes

Yorumlar

Jorge

Jorge

14 gün önce

7 / 10

El vaticano

Jorge

Jorge

14 gün önce

7 / 10

La verdad pequeño pero bonito

0 kullanıcı bunu yararlı buldu

Coğrafya

Büyük şehirlerde veya ülkelerde yaşamak güzel olabilir, çünkü daha geniş alan orada yaşayan sakinler ve ziyaretçiler için daha fazla seçenek sunabilir.
Ormanlarla kaplı arazinin yüzde oranı. Ormanlar, çevre kirliliğini yok etmek ve havayı temizlemede kilit bir rolü oynar.
Ekilebilir arazi, uzun ömürlü bitkiler ve daimi mera dahil olmak üzere tarımsal kullanıma ayrılmış arazi yüzdesi.
Ülkenin adaları da dahil, kara alanı ile deniz arasındaki sınırın toplam uzunluğu.
Ülkenin toplam kara alanı (iç ve deniz suları hariç). Ülkenin ne kadar büyük olduğu hakkında fikir edinebilmek istiyorsanız, büyüklüğü 007km² olan bir futbol sahasıyla karşılaştırma yapabilirsiniz
Ülkenin toplam su alanı, tüm iç suları belirtir: göller, nehirler, rezeruarlar, sulak alanlar, vb.
Kaynak: Vikipedi, 2023; WMO, 2023.
ortalama azami sıcaklık

Bilinmeyen. Bir değer önererek bize yardımcı olun.

Kaynak: Vikipedi, 2023; DSÖ, 2023.
ortalama asgari sıcaklık

Bilinmeyen. Bir değer önererek bize yardımcı olun.

Kaynak: Vikipedi, 2023; DSÖ, 2023.

Demografisi

nüfus

0 milyon

Kalabalık şehirler veya ülkeler büyük ekonomilerinden dolayı daha iyi iş olanakları sunar. Büyük şehirler, şirketler ve iş yatırımlarının ilgi odağıdır, ayrıca bunun yanında önemli kültür ve araştırma merkezleridir. Kaynak: Vikipedi 2023
nüfus yoğunluğu

1177 kişi/km²

Nüfus yoğunluğu, nüfusun ne kadar yayılmış ya da sıkışık olduğunu gösterir. Nüfus yoğunluğu yüksek olan şehirler veya ülkeler aşırı kalabalık kabul edilir, ancak altyapı az gelişmiş ise bu bir sorun haline gelebilir. Kaynak: Vikipedi 2023
Ortalama nüfus artış hız oranı, nüfusdaki yıllık artışı veya azalışı ifade eder. Şu anda, dünya nüfusu yılda yaklaşık% 1,07 oranında büyüyor. Ne kadar yüksek büyüme olursa, toplum o kadar dinamik hisseder. Kaynak: Vikipedi, 2023
Resmi şehir istatistiklerine göre yüzde olarak kadın popülasyonu. Kaynak: Vikipedi, 2023; UNData, 2023.
Resmi şehir istatistiklerine göre yüzde olarak erkek popülasyonu. Kaynak: Vikipedi, 2023; UNData, 2023.
Doğumda umulan ortalama yaşam beklentisi, bir ülke nüfusunun yaşaması beklenen yıl sayısıdır. Bu ölçü, genel yaşam kalitesini yansıtır.
kadınlar için doğumda umulan yaşam süresi

Bilinmeyen. Bir değer önererek bize yardımcı olun.

Ülkenin kadın nüfusu için doğumda umulan ortalama yaşam süresi.
doğumda erkekler için umulan yaşam süresi

Bilinmeyen. Bir değer önererek bize yardımcı olun.

Ülkenin erkek nüfusu için doğumda umulan ortalama yaşam süresi
ölüm oranı

Bilinmeyen. Bir değer önererek bize yardımcı olun.

Kaba ölüm oranı olarak da bilinen ölüm oranı, yıl ortasında 1000 kişi başına düşen yıllık ölüm sayısını ifade eder.

Ekonomi

Kişi başına düşen GSYİH, toplam GSYİH'in ülkede yaşayan insan sayısına bölünmesiyle hesaplanır. Kişi başına düşen GSYİH ne kadar yüksekse yaşam standartı bir o kadar yüksektir.
reel GSYİH büyüme oranı

Bilinmeyen. Bir değer önererek bize yardımcı olun.

Reel GSYH büyüme oranı, enflasyonun sebep olduğu fiyat dalgalanmalarının dikkate alınarak hesaplandığı yıldan yıla değişen GSYİH büyümesini ifade eder.
Gini Endeksi

Bilinmeyen. Bir değer önererek bize yardımcı olun.

Gini Endeksi, bir ülke içindeki gelir eşitsizliğini değerlendirmek için kullanılan istatistiksel bir ölçüyü temsil eder. Daha yüksek bir Gini Endeksi daha büyük bir eşitsizliği gösterirken, daha düşük bir endeks daha adil bir dağılımı gösterir. Nüfus arasındaki gelir ya da servet dağılımını nicelleştirir. Kaynak: Dünya Bankası, 2023
Economik Özgürlük Endeksi

Bilinmeyen. Bir değer önererek bize yardımcı olun.

Ekonomik Özgürlük Endeksi, bir ülkenin ekonomik politikalarının ve kurumlarının serbest piyasaları, açık ticareti ve girişimcilik faaliyetlerini ne ölçüde desteklediğini ölçer. Mülkiyet haklarının korunması, iş düzenlemeleri, mali sağlık ve ekonomiye devlet müdahalesi gibi faktörleri değerlendirir. Kaynak: The Heritage Foundation 2023
kamu borcu

0% of GDP

Ulusal borç ya da devlet borcu olarak da bilinen iç borç, devletin ülke içinde borçlu olduklarına ödemesi gereken borçlarının toplam miktarını ifade eder.
Enflasyon oranı, bir ülkenin para biriminin bir yıllık hizmet ve malların fiyat artışını karşılama oranını ifade eder.
Resmi istatistiklerin bildirdiğine göre, yoksulluk sınırının altında yaşayan ülke nüfusunun yüzdelik oranı.
Düşük işsizlik oranı daha iyi kariyer fırsatlarını ve ekonomik büyümeyi gösterir. Kaynak: Vikipedi, 2023; şehrin resmi istatistikleri, 2023.
eğitim harcamaları

Bilinmeyen. Bir değer önererek bize yardımcı olun.

Eğitime yapılan toplam kamu harcamaları. Eğitime yapılan kamu harcamaları, okullara, üniversitelere ve diğer eğitim kurumlarına yapılan direkt ödemeleri ve ayrıca eğitimle ilgili kamu yardımlarını içerir.

Yaşam kalitesi

Dünya Mutluluk Raporu

Bilinmeyen. Bir değer önererek bize yardımcı olun.

Dünya Mutluluk Raporu, bir ülkenin yaşam memnuniyeti, refah, sosyal destek, gelir ve nüfusunun genel mutluluğu gibi faktörlere dayalı sıralamasını ve değerlendirmesini gösterir. Bu, bir ülkedeki sübjektif refah ve yaşam kalitesine ilişkin değerli seziler sağlar. Ayrıca insanların mutluluğuna ve memnuniyetine katkıda bulunan faktörlerin kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını olanak tanır. Kaynak: Dünya Mutluluk Raporu, 2023
Yolsuzluk Algısı Endeksi (YAE)

Bilinmeyen. Bir değer önererek bize yardımcı olun.

Yolsuzluk Algısı Endeksi (YAE), 0 (çok kötü) 'dan 100 (çok iyi) 'e kadar ölçülen bir kamu yolsuzluk skalasıdır. Kaynak: Uluslarası Şeffaflık Örgütü
1000 kişi başına düşen hastane yatağı sayısı

Bilinmeyen. Bir değer önererek bize yardımcı olun.

Her 1000 kişi için daha fazla yatak sayısına sahip şehirler daha fazla kişiye sağlık bakımı sağlayabilirler ve genellikle daha gelişmiş sağlık-bakım sistemleri mevcuttur. Kaynak: Wikipedia, 2023
hava kirliliği düzeyi (Hava Kalitesi Endeksi)

Bilinmeyen. Bir değer önererek bize yardımcı olun.

Daha düşük hava kirliliği insan sağlığına ve yaşam kalitesine olumlu etki yapar. Kaynak: Vikipedi, 2023.
Yetişkin okuryazarlık oranı, bir ülkedeki 25 yaş ve üstü nüfusun bilgiyi etkili bir şekilde okumasını, yazmasını ve anlamasını sağlayan temel okuryazarlık becerilerine sahip olanların yüzdesini temsil eder. Eğitim kazanımının ve bir nüfus içindeki okuryazarlık seviyesinin temel bir göstergesi olarak kullanılır. Kaynak: UNESCO İstatistik Enstitüsü 2023
Obez olara kabul edilen yetişkinler yüzdelik oranı. Bir yetişkin obezin vücut kitle endeksi (BMI) 30'a eşit ya da 30'dan fazla olmalıdır. Obezite bir halk sağlığı problemidir ve kronik hastalıklara neden olma riskini arttırır.
Halk sağlık bakımı ortalama vatandaş için daha hesaplıdır ve genellikle herkes tarafından kullanılabilir. Kaynak: şehrin resmi internet sitesi, 2023.
Korunmuş bölgelerdeki ve şebekeye alınmış sulardaki gibi içilebilir su kaynaklarına erişimi olan ülke nüfusunun yüzdelik oranı
1.000 insan başına düşen kişi sayısı

Bilinmeyen. Bir değer önererek bize yardımcı olun.

1,000 kişi başına düşen hekim (pratisyen ve uzman hekimler) sayısı. Dünya Sağlık Örgütüne göre, temel sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için 1,000 kişi başına 2.3'den fazla sağlık çalışanı düşmelidir.

Altyapı

İnternet kullanan ülke nüfusunun yüzdelik oranı.
Kırsal ve kentsel çevrelerin her ikisinde de nüfusun elektriğe olan erişim payı.
Ülkenin demiryolu ağının toplam uzunluğu.
Havaalanlarının varlığı ve sayısı şehrin diğer uluslararası istikametlere ne kadar iyi bağlantılı olduğunu ve uluslararası erişilebilirliğini ifade eder. Kaynak: Vikipedi, 2023.
taşıt yolları

Bilinmeyen. Bir değer önererek bize yardımcı olun.

Ülkenin asfalt ile kaplanmış ve kaplanmamış yollarının toplam uzunluğu.
İç su kütlelerinin aldığı yolun toplam uzunluğu.

En iyi ülkeler hangisidir?

Hepsini Göster
This page is currently only available in English.